Poručite online NAJNOVIJE KNJIGE Maria Topolšeka
Mario Topolšek je poznato ime na našem tlu. Ranih sedamdesetih godina prošlog veka osnovao je prvu Ueči karate asocijaciju u Evropi, a sa sedištem u Beogradu. Takođe, jedan je od pokretača vežbanja Tai či čuana i Čigonga na ovim prostorima. Autor je oko petnaestak knjiga i publikacija koje su uticale na mnoge generacije vežbača i ljubitelja borilačkih veština.

Mnogobrojni članci u domaćim, ali i stranim novinama i časopisima, te istupanja u ostalim medijima ističu ga kao dobrog poznavaoca borilačkih veština i terapeutskih veština Dalekog istoka. Time je stekao zaslužen ugled kako na području Balkana tako i na širem evropskom prostoru. Godine 1997. osnovao je Evropsku Ueči karate federaciju i Internacionalnu Taičigong Akademiju u Pragu.

Ove knjige su plod četrdesetopetogodišnjeg predanog rada i rezime autorovog bogatog iskustva i znanja stečenih na putu usavršavanja i prenošenja veštine.

 

 

// PORUČITE ONLINE //

 

 

knjige mario topolsek

 
POVEZANI TEKSTOVI
SEMINARI & RADIONICE