SIMEON Atonski ~ 25 mudrih odgovora na VEČNA PITANJA


Mnogo je iza sebe mudrih misli ostavio prepodobni Siluan (Simeon) Atonski (1866-1938.). Ovaj ruski monah, koji je najveći deo svog života proveo na Svetoj gori, i dalje pleni pažnju svojim vrlo jednostavnim tumačenjima onoga što zanima većinu ljudi na duhovnoj stazi.

Monah Simeon nas uči...

Koji učitelj je najbolji?
- Stradanje.

Koji učitelj je najlošiji?
- Naslada.

Koja vrlina je najređa?
- Vrlina davanja.

Koja vrlina je najbolja?
- Vrlina opraštanja.

Koja vrlina je najteža?
- Vrlina ćutanja.

Koja vrlina je najvažnija?
- Vrlina postavljanja pitanja.

Koja vrlina je najpotrebnija?
- Vrlina slušanja.

Koja borba je najopasnija?
- Fanatična.

Koja navika je najštetnija?
- Brbljivost.

Koji čovek je najjači?
- Onaj koji je sposoban da spozna Istinu.

Koji čovek je najslabiji?
- Onaj koji samoga sebe smatra najjačim.

Koji čovek je najrazumniji?
- Onaj koji sledi svoje srce.

Koji čovek je najsiromašniji?
- Onaj koji najviše voli novac.

Koji čovek je bliže Bogu?
- Milostivi.

Koji čovek je najslabiji?
- Onaj koji je pobedio druge.

Koji čovek je najjači?
- Onaj koji je pobedio sebe.

Čime se suprostaviti nevolji?
- Radošću.

Čime se suprotstaviti stradanju?
- Trpljenjem.

Koji je znak zdrave duše?
- Vera.

Koji je znak bolesne duše?
- Beznadežnost.

Koji je znak nepravilnog postupka?
- Gnev.

Koji je znak dobrih postupaka?
- Duševni mir.

Šta je najstrašnije od svega?
- Zakasnelo pokajanje.

Koja stradanja su najgorča?
- Ona koja su stvorena našim sopstvenim zabludama.

Koja sreća je najuzvišenija?
- Ona, radi koje smo se odrekli samih sebe.

 

 


 

Autor: monah Siluan (Simeon) Atonski

Izvor: Manastirska Hrana- Kaona FB

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE