GEŠE Kelsang ~ O FENOMENIMA sna i JAVE


"Ako pažljivo proverimo, shvatićemo da naš svet budnog stanja postoji na sličan način na koji postoji naš svet iz snova.

Kao i svet sna, naš budni svet nam se živo pojavljuje i čini se da ima vlastito postojanje, nezavisno od našeg uma. Baš kao i u snu, mi verujemo da je ova pojavnost istinita i reagujeamo sa željom, ljutnjom, strahom...", objašnjava Geše Kelsang Gjatso, u knjizi "Novo srce mudrosti"

Ako želite vrlo koristan i dubok svakodnevni podsetnik o krajnjoj prirodi stvarnosti, čim se ujutro probudite možete odmah da uporedite svoj san sa realnošću budnog stanja, koristeći sledeće tačke.

Prvo, setite se objekta sna prema kojem ste imali snažne osećaje i primenite ove tri stavke na njega sve dok ne budete znali zasigurno da, iako je izgledao sasvim stvaran, nije bio ništa više nego projekcija vašeg uma – vi ste njome zapovedali i mogli ste je kontrolisati. Pojaviće vam se osećaj olakšanja, otpuštanja, zato što sad znate da nikad nije postojalo ništa za šta biste prijanjali.

Zatim možete da premotate film misli unapred, na doručak, npr. Moći ćete da ga vidite, pomirišete, dodirnete, okusite, osetite. Izgledaće stvarno, kao da postoji „izvan vas“, nezavisan od vaše poimajuće svesti.

Izgledaće kao da ste „nabasali“ na njega u kuhinji, kao da je bio tu pre vas i čekao da ga primetite. Ali doručak ima iste tri tačke sličnosti kao i naš objekt iz sna: (1) on nije naš um, (2) nije nezavisan od našeg uma i (3) postoji samo dok postoji i um koji ga poima.

 


I opet, promislite li duboko o ovome, doći će osećaj olakšanja, otpuštanja, nema ničeg za šta bi se moglo prijanjati!
 
U knjizi "Moderni budizam", Geše Kelsang kaže: "Jedina razlika između sveta sna i sveta jave je to što je prvi pojavnost našem suptilnom umu sna, dok je drugi pojavnost našem grubom umu jave. Svet sna postoji samo dok postoji svesnost sna kojoj se on pojavljuje, a svet jave postoji samo dok postoji svesnost jave kojoj se on pojavljuje".
 
Buda je rekao: „Treba da znaš da su svi fenomeni poput snova".
 
Kada umremo, naši grubi umovi budnog stanja rastvaraju se u vrlo suptilni um, a svet koji smo doživljavali dok smo bili živi naprosto nestaje. Svet kako ga drugi vide će nastaviti da postoji, ali naš lični svet će potpuno i neopozivo nestati, baš kao i svet sna prethodne noći.

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.bc-kailash.hr

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE