Radite KUNDALINI praksu bez vođstva PROSVETLJENOG Majstora? Oprez!


Sila kundalini drema u osnovi kičmene moždine, ona je majka koja je stvorila svet, „jaka sila svih sila“, kao što je zove Hermes Trismegistos.

Kada se probudi i krene uvis, to biće će doživeti najviši duhovni razvoj, ali ako se usmeri ka dole, to bi moglo da ima veoma neugodne rezultate. Onaj koji probudi kundalini silu, ako nije čist i ne gospodari sobom, postaje žrtva razuzdane energije koja ga vrtoglavom brzinom odvlači ka ponoru, kao i žrtva prekomerne ambicije koja će ga primorati da se suprotstavi celom svetu.

Zato se učeniku savetuje da pre nego što poželi da probudi kundalini, prvo radi na čistoti i poniznosti. Jer ta sila, najmoćnija od svih, može da uništava kao što može i da stvara.

Na izvestan način, lako je probuditi kundalini, ali kako i kuda je usmeriti, to je ono što je suštinsko i najteže pitanje. Pravac kojim će kundalini krenuti ne zavisi od volje čoveka, već od njegovih osobina, vrlina. Kada se zmija kundalini probudi, ona se ustremljuje na onu stranu gde ima hrane za nju. Ako joj čovekova niža priroda daje hranu, ona se usmerava na tu stranu. Dok, ako je privlači čovekova viša priroda, ona se usmerava uvis….

Svaki način rada sa kundalini koji nije pokazan i vođen od strane prosvetljenog Majstora koji je i sam prošao sve faze u radu sa kundalini, može biti rizičan, jer ta sila je jednaka vatri
. Ukoliko niste došli u kontakt sa takvim Majstorom, najbolje je pustiti da se sve dešava prirodno, bez naglih udara, tako da se čovek budi harmonično ka svesnosti božanskog sveta.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.spiritualni-centar.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE