Šta su to BOŽANSKE PORUKE ~ Odakle NAM DOLAZE pravi ODGOVORI?


Svi smo duhovna bića koja uče kroz ljudsko iskustvo. Poruke od Duha treba to da pojačaju, da budu mistična svetlost koja nam obasjava put. Ipak, treba znati da one neće obaviti posao umesto nas, niti će nam dati gotove odgovore na sve. Poruke nas, zapravo, usmeravaju na prava pitanja koja treba da postavimo. Vode nas prema samosvesti i kontemplaciji kako bismo postali ostvarena i autentična bića.

Duhovne poruke ujedno mogu biti upozorenja, objašnjenja i nadahnuća – mogu nam čak pokazati i detalje iz budućnosti. Mogu postati ključni deo našeg povezivanja sa svim delovima Jednog.

Poruke od Duha su nezaobilazan prolaz u simbolički svet drugačije spoznaje. One čine svetlucavi most između materijalne stvarnosti i misterije velikog nevidljivog. Čak i sa svim svojim ograničenjima, poruke, znaci, znamenja i proročanstva su čarobni prolazi koji nam omogućavaju da nakratko ugledamo svetlost. Nadamo se da će nas ta svetlost probuditi i razviti nam svest o našem doživotnom susretu sa sudbinom i svrhom. Na kraju, znaćemo da naše prisustvo u ovom životu i u većem kosmičkom planu zaista znači nešto.

Reč Duh koristim da bih označila suštinu onoga što učestvuje u božanskom dijalogu ili svetu praksu prenošenja poruka. Ona označava celokupnu mudrost i potencijal Jednog Boga ili Izvora, poznatog u svetu manifestacija, kao i u našem ličnom iskustvu. Duh je živo ogledalo Boga u kojem možemo da proučavamo sebe. Vidimo odakle dolazimo, ko smo postali i kuda vodi naše putovanje.

Mnoge druge reči možete koristiti umesto reči Duh, u zavisnosti od svojih uverenja – Ja Sam Prisustvo, Sveti, Ljubav, Svetlost, Um, Brama, Nirvana, Kosmička svest, Veliki nevidljivi, Sve što jeste, Bezgranična viša mudrost ili Božanski matriks, a možete se opredeliti i za nazive koje koristi nauka, kao što su: polje, kvantno polje, submanifestovani red bića ili um prirode.

Sviđa mi se reč duh (eng. spirit) jer potiče od latinske reči spirare, što znači disati. U rečniku piše da je disanje vitalni princip ili životna sila svih bića. Zamislite da je Bog udahnuo život u Univerzum, u svemu ostavljajući božansku višu inteligenciju. Taj Božji dah, koji nazivamo Duhom, daje život materijalnom svetu i prožima čitavo Veliko nevidljivo oko nas.

Da bismo bili svesni svoje božanske povezanosti sa svim oblicima života, kroz medijum Duha, moramo probuditi svoju svest i otvoriti svoja srca i sve što imamo za saosećanje. Jedan od načina da se upustimo u taj sveti razgovor obuhvata i poruke.

Božanske poruke mogu se prikazati u vidu:
1. Osobe, koju nazivam prenosiocem poruke;
2. Same poruke, koju nazivam božanskom porukom;
3. Svetog predmeta ili sredstva za interaktivno tumačenje poruka od Duha, koje nazivam božanskim alatima ili predmetima za prenošenje poruka.

Božanske poruke označavaju kontakt sa duhovnim svetom gde beskrajna viša mudrost kolektivnog obitava i u Duhu. Razmena božanskih poruka jednostavno označava obraćanje božanskom, traženje saveta i očekivanje odgovora.

Ovaj razgovor obavlja se zahvaljujući posebnim sredstvima, kroz supstance i predmete kroz koje možemo pozvati Duh da nam se obrati i da nam pošalje poruke. Upotreba tih sredstava za razgovor s beskrajnim i za primanje smernica, saveta, potvrda, utehe, nade i objašnjenja, kao i moć zajedničkog stvaranja boljeg sveta i nalaženje autentičnog puta, treba da bude sveti čin. Suština je u tome da razjasnimo trenutne okolnosti kako bismo ispravno postupali. Ponekad možemo čak i da dosegnemo budućnost... ako nam je Duh pokaže.

Primanje božanskih poruka je premošćavanje materijalnog i duhovnog sveta da bismo iz tame izašli na svetlost. Kad koristimo sredstva za prenošenje božanskih poruka, tražimo savet od prenosioca poruka, znake i znamenja, obraćamo pažnju na ceo svet, koji ima svoj kolektivni duh, i upošljavamo ga. Primanje božanskih poruka je učestvovanje u dijalogu izvan mehanike i opsega intelekta i pet čula, posezanje za onostranom svešću kako bismo se povezali s božanskim.

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Kolet Baron Rid, odlomak iz knjige „Znaci i proročanstva“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE