O pravom TRAGAOCU ~ Onom čiji je ŽIVOT SVETILJKA za SVE


Pravi tragalac se ne žali, zato što zna da je svaka njegova žalba rana, mrlja na Srcu njegovog Voljenog Svevišnjeg. Pravi tragalac je onaj ko ne kritikuje svet oko sebe, zato što zna da je svaka njegova kritika rana na Srcu njegovog Voljenog Svevišnjeg. Pravi tragalac želi svet savršenstva.

Svet savršenstva će naći samo pomoću svog jedinstva, svog krajnjeg jedinstva sa svetom u sebi, sa svetom oko sebe. Svaki put kad se požali, svaki put kad kritikuje, on promašuje svoj cilj. Obećanje njegove sopstvene duše, dok je bio u svetu duša, bilo je da će služiti čovečanstvu koje teži. To je bilo svečano obećanje koje je on dao Svevišnjem, Apsolutnom Pilotu.

On ne može doneti svetski mir i svetski sklad pomoću kritike, pomoći žalbi. To može uraditi jedino prihvatanjem zemaljske stvarnosti kao takve. To može uraditi pomoću stalnog davanje sebe, koje na kraju izrasta u Bogopostajanje. Današnje davanje sebe je sutrašnje Bogopostajanje.

Pravi tragalac ne nastoji da utiče na svet, jer on zna da uticati na svet znači tražiti od sveta da vidi stvarnost na način na koji je sam tragalac vidi, ili na način na koji želi da je vidi. Pravi tragalac hoće jedino da inspiriše svet. Kad inspiriše svet, on oseća da daje sjajnu priliku svetu da vidi stvarnost na svoj sopstveni način. Ovde to nije nametanje. Ovde to nije direktno ni indirektno insistiranje da se stvarnost vidi na određeni način.

Pravi tragalac je uvek spreman da služi Voljenom Svevišnjem u svakom pojedincu. Najpre on nastoji da služi Svevišnjeg u skladu sa primečivošću sveta. Potom, nakon što je i sam znatno napredovao, on nastoji da služi svetu na način na koji Svevišnji želi da on služi svetu. Dok je početnik, dok i sam napreduje, on oseća da mu je dužnost da pomogne svetu da ubrza svoj napredak i uspeh na način na koji svet želi da postigne napredak i uspeh. Ali, dođe vreme kad pravi tragalac oseti da treba da vidi uspeh i napredak sveta na način na koji njegov Unutrašnji Pilot želi da to vidi.

Pravi tragalac nije ništa drugo do svetiljka.
Ta svetiljka nudi svoj sjaj ne samo putnicima koji idu njegovim putem, već i drugima, koji idu drugim putevima. Ona nudi svetlost i putnici koji idu drugim putevima mogu da prime i postignu svetlost koji ona nudi.

 

Tragaočev život je za sve; a opet, on oseća da ima posebnu odgovornost prema onima koji hoće da budu na istom brodu kao i on. Oni su njegovi saputnici, sa kojima putuje ka Obali Beskraja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Šri Činmoj

Izvor: www.spiritualni-centar.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE