Naše kreativno je BOŽANSKO ~ DUHOVNA NAČELA kojih bi se valjalo PRIDRŽAVATI


Skloni smo da mislimo, ili bar strahujemo, da su kreativni snovi sebični, nešto na šta Bog ne bi gledao s odobravanjem. Na kraju krajeva, naš kreativni umetnik u duši je dete, sklono detinjastom razmišljanju. Ako mama ili tata izraze sumnju u naše kreativne snove, ili su nezadovoljni njima, isti takav stav mi ćemo možda preneti na njihovog boga. Takav način razmišljanja mora se promeniti.

Govorimo o indukovanom – ili prizvanom – duhovnom iskustvu. Ja taj proces nazivam duhovnom hiropraktikom. Primenjujemo određene duhovne vežbe kako bismo se uskladili s kreativnom energijom univerzuma.

Ako univerzum zamišljate kao beskrajno more elektriciteta u koje ste uronjeni i iz kojeg ste nastali, otvaranje ka sopstvenoj kreativnosti menja vas iz nečeg što besciljno pluta u tom moru u potpuno funkcionalan, svesniji deo ekosistema, spremniji na saradnju.

Kao učitelj često osećam prisustvo nečeg transcendentnog – duhovnog elektriciteta, ako vam više odgovara da ga tako nazovemo – te sam malo-pomalo počela da se oslanjam na to u prevazilaženju sopstvenih ograničenja. Izraz nadahnuti učitelj smatram istinskim komplimentom. Jer nas pokreće ruka daleko snažnija od moje.

Suština kreativnosti je iskustvo mističnog jedinstva; suština mističnog jedinstva iskustvo je kreativnosti. Oni koji govore nadahnuti duhovnošću, Boga često, po navici, nazivaju stvaraocem, ali malo kad su u stanju da umetnika sagledaju kao stvaraoca u doslovnom značenju te reči. Predlažem da izraz stvaralac shvatite potpuno doslovno. Pokušavate da sklopite kreativni savez s velikim stvaraocem, kao umetnik s umetnikom.

Prihvatanje ovog koncepta može umnogome da produbi vaše kreativne sposobnosti.

Dok primenjujete tehnike iz ove knjige, dok obavljate nedeljne zadatke, pokrenućete mnoge promene. Najvažnija među njima biće pokretanje sinhroniciteta: mi se menjamo, a univerzum uvećava i širi tu promenu. Ja sam za taj proces skovala bogohulnu krilaticu, koju sam zalepila za svoj radni sto: „Skoči i ulov će naići”.

Iskustvo me uči, kako umetnika tako i predavača, da će, čim se stvaralački pokrenemo otrgavši se od sudbine, univerzum da nam priskoči u pomoć. To je pomalo kao kad otvorite mlaznice na sistemu navodnjavanja. Kad uklonimo prepreke, oslobađamo tok.

Još jednom vas podsećam da od vas ne tražim da verujete u ovo. Kako bi došlo do kreativnog skoka, ne morate da verujete u Boga. Jednostavno vas molim da posmatrate i pamtite ovaj proces dok se odvija. Vi ćete, zapravo, posredovati u njegovom rađanju i prisustvovaćete sopstvenom stvaralačkom napretku.

Kreativnost je iskustvo – za mene je to duhovno iskustvo. Nije važno kako vi razmišljate o tome da li kreativnost vodi ka duhovnosti ili duhovnost vodi ka kreativnosti. Ja zapravo i ne vidim razliku između ta dva stava. Pred takvim iskustvom, čitavo to pitanje vere postaje zastarelo. Kao što je Karl Jung u poodmaklim godinama odgovorio na to pitanje: „Ne verujem, znam”.

Sledeća duhovna načela temelj su obnavljanja kreativnosti i njenog ponovnog otkrivanja. Čitajte ih jednom dnevno, i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas, kako biste otkrili da li je došlo do promena u stavovima i uverenjima.

1. Kreativnost je deo prirodnog poretka života. Život je energija: čista kreativna energija.

2. Postoji potporna unutrašnja kreativna sila koja prožima sav život – uključujući i nas same.

3. Kad se otvorimo ka sopstvenoj kreativnosti, otvaramo se ka stvaralačkoj kreativnosti u sebi i svom životu.

4. Mi smo, sami po sebi, kreacije. S druge strane, moramo da budemo kreativni kako bismo sačuvali kontinuitet kreativnosti.

5. Kreativnost je božji dar nama. Time što koristimo svoju kreativnost, činimo uzdarje Bogu.

6. Odbijanje kreativnosti izraz je samovolje i protivljenja našoj istinskoj prirodi.

7. Kad se otvorimo ka istraživanju sopstvene kreativnosti, otvaramo se ka Bogu: ka dobrom, uređenom pravcu.

8. Kad otvorimo svoj kreativni kanal pred stvaraocem, možemo da očekujemo mnoge tihe ali moćne promene.

9. Bezbedno je otvarati se pred sve većom i većom kreativnošću.

10. Naši kreativni snovi i čežnje dopiru iz božanskog izvora. Dok se krećemo ka svojim snovima, približavamo se božanskom u sebi.


Dok radite s ovim načelima, imajte na umu da je Put umetnika duhovna staza. Uporno ćete se vraćati nekim pitanjima, svaki put na drugačijem nivou. S umetničkim životom ne možete da završite. Osećaj osujećenosti i priznanja postoji na svim nivoima tog putovanja. Cilj nam je da nađemo svoj put, uspostavimo ritam i započnemo uspon. Uskoro će se pred vama ukazati kreativni vidici koji će izazvati uzbuđenje.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Džulija Kameron; odlomak iz knjige „Put umetnika“

 

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE