PRVIH sedam NIVOA INICIJACIJE ~ Da li SMO na PRAVOM PUTU?


Postoje različiti načini da se opiše proces inicijacije koji vodi do shvatanja sebe i Boga na putu do prosvetljenja. To je postepena duhovna evolucija, a ne niz fizičkih događaja, iako se pojedine inicijacije i te kako osećaju kao fizičke!

Postoji tri stotine pedeset dva nivoa inicijacije koje osoba prolazi dok se vraća ka Izvoru. Međutim, ja ću govoriti samo o prvih sedam jer oni sačinjavaju prvi krug procesa penjanja, i ono s čim će većina ljudi najverovatnije da se sretne tokom jednog života.

Prva inicijacija: fizičko biće – rođenje. Prva inicijacija predstavlja fizičko biće i do nje može doći u bilo kom moćnom trenutku u životu – dok ste intimni s partnerom, dok se porađate, ili dok se brinete o nekom ko umire. Do prve inicijacije može da dođe i u prirodi, možda dok trčite ili skijate ili sedite, posmatrate talase, kada na trenutak osetite da su svi povezani i da je sve povezano.

Posle ove inicijacije, osećate se povezaniji sa Izvorom i imate želju da činite dobro drugima umesto da stalno budete usredsređeni na sebe. Možete otkriti lični put i početi potragu za duhovnim knjigama, sadruzima i učiteljima. Počinjete da učite kako da kontrolišete glad fizičkog tela, kao što su potreba za hranom, seksom i sigurnošću. Možete osećati da niste zahvalni samo na životu već na celokupnom životu u prirodnom svetu.

Druga inicijacija: emocionalno biće – krštenje. Druga inicijacija predstavlja emocionalno biće i otvara vas za božansku ljubav, uzburkavši želju u vama da spoznate pravog sebe. Počinje tako što se vaše emocije i želje stavljaju pod svesniju kontrolu.

Najveći kamen spoticanja za primanje ove inicijacije jeste da se i sami zaljubite – što je veoma čest i krajnje destruktivan problem. Kada preuzmete kontrolu nad svojim emocionalnim telom i odgovornost za sebe, bićete otvoreni za ovu inicijaciju. To je zato što se više nećete osećati kao žrtva niti ćete kriviti druge za bilo šta od onoga što vam ne ide u životu.

Jasno se sećam svoje druge inicijacije. Učestvovala sam u jednogodišnjem programu za savladavanje naprednog programa podučavanja meditacije i bio mi je preostao još jedan mesec. Jednog dana, u sali za meditaciju, sedeli smo u tišini, zatvorenih očiju, ponavljajući u umu snažnu mantru koju smo upravo primili. Iznenada sam osetila kako mi toplota iz šaka prolazi kroz ruke i vrat u glavu.

Iznenada sam u svom umu „videla” da su svi koji su meditirali u prostoriji, njih sedamdeset pet, povezani. I više nego samo povezani, svi smo bili jedno. Bio je to neverovatan trenutak. U tom trenutku je u meni kucalo samo jedno srce, i ono je sadržalo srca svih prisutnih u toj prostoriji. Pogled u to jedinstveno polje i osećanja koja je to izazvalo oduzimali su dah.

Treća inicijacija: spajanje duše. Za iskrenog tragaoca, vreme između druge i treće inicijacije obično je najteže. To je zato što ovde počinju da se javljaju svi neuravnoteženi aspekti ličnosti vezani za ego. Međutim, u ovoj tački jasniji su vam vlastiti problemi, i uglavnom više niste rob iluzije o svetu. Tada ste spremni za treću inicijaciju koja se naziva “spajanje duša”.

Postajete sve veći majstor u upravljanju racionalnim umom i mislima i daleko ste svesniji problema koji su posledica ega. Takođe, počinjete da oslobađate stare blokade i izvrtanja iz čakri.

Tokom ove treće inicijacije, zvezda duše (osma čakra) šalje svetlost kroz vrh glave i kroz čakre, i ona izlazi kroz stopala kako bi se usidrila u jezgru zemlje. Svetlost, energija i svest duše spajaju se s fizičkim telom, donoseći dušu na Zemlju. To znači biti zaista prisutan u telu i predstavlja početak življenja iz svesti zasnovanoj na duši. Odavde pa nadalje, izbori koje pravite u životu zasnivaće se na svesti o duši pre nego na željama nižih čakri.

Četvrta inicijacija: raspeće. U vreme kada ste spremni za četvrtu inicijaciju identifikujete se s dušom umesto s egom. Vaša sedma krunska čakra je otvorena i pročišćava se. Inicijacija na ovom nivou može biti ekstatičko iskustvo. „Membrana” zvezde duše biva upijena u dvanaestu čakru, daleko iznad glave. Zvezda duše prebacuje sve što je shvatila iz iskustava u pređašnjim životima. Možda ćete čak biti u stanju da se setite prošlih života.

Sada se stvari ubrzavaju. U ovoj fazi želite dublje i potpunije da upoznate sebe. Moćno JA SAM prisustvo – duh – postaje vaš glavni vodič. Na ovom nivou počinje odricanje – na njemu prestajete grčevito da se držite moći, bogatstva, statusa, pojave i seksa na kojima ste izgradili ego. Sve biva ogoljeno. To je takođe nivo na kome se viši um sjedinjuje s dušom i duhom. Ovde posvećujete život čovečanstvu pre nego idealu ličnog oslobođenja.

Peta inicijacija: atma ili atmičko (više biće) – majstorstvo. Na petom nivou energija koja dolazi iz srca zvezde duše ispunjenog svetlošću istovaruje se u vaše srce. Zauzvrat, to aktivira vezu između srca i timusa, i između energetskog polja i fizičkog tela. Ovo ulivanje više svesti započinje solarnu svesnost koja pročišćava ostatke nedostojnosti iz srca. Ovde dobijate prvi kratak pogled na uspinjanje u kome ličnost vezana za Zemlju, naša duša i veliko JA SAM postaju sjedinjeni na Zemlji.

Šesta inicijacija: monad (božanska prava priroda) – odluka. U šestoj inicijaciji zapravo se povezujete s penjanjem i ulazite u petu dimenziju. Ovde imate potpuni pristup svemu što ujedinjeno polje ima da ponudi, i počinjete da učite kako da koristite energije svetlosti. Sada mnogo lakše možete lečiti druge na fizičkom nivou.

U ovoj tački možete da birate: možete napustiti zemaljsku ravan ili ostati da služite čovečanstvu. Bićete ispunjeniji svetlošću, blagoslovom i dublje povezani sa Izvorom i uzvišenim majstorima. Takođe ćete moći da izaberete put više evolucije koji vam najviše odgovara (zasnovan na sedam zraka učenja uzvišenih majstora: moći, mudrosti, ljubavi, miru, istini, izobilju i pravdi).

Sedma inicijacija: logoik (kosmička prava priroda) – vaskrsenje. Sada ste potpuno oslobođeni funkcija vezanih za Zemlju i nastavljate da razvijate sposobnosti penjanja. Sedma inicijacija je najviša koju možete dostići dok ste na Zemlji. Oni koji dostignu sedmi nivo jesu svetski učitelji. Energija implodira u centru srca; sve čakre se pretvaraju u stub svetlucave svetlosti.

Ovde postajete potpuno posvećeni služenju i počinjete da stičete sposobnost prekoračenja fizičkih zakona. To je vaskrsenje, tako nazvano jer ste se vratili Izvoru kao dete Boga, stanje bića ispunjeno mirom i spokojem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Debora King; odlomak iz knjige "Iscelite sebe, iscelite svet"
 

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE