Kratak KURS za reprogramiranje MATRIKSA


Reprogramiranje matriksa zasniva se na nekoliko ključnih principa. Prvi je teorija kvantne fizike o tome da smo svi mi povezani jedinstvenim energetskim poljem, poznatim kao matriks. Naša izazovnija životna iskustva stoje kao slike u matriksu u obliku energetskih holograma svesti iliti EHO-a.

Reprogramiranjem matriksa možemo da utičemo na taj EHO kako bismo preobrazili slike iz prošlosti i zamenili ih nekima koje nam više prijaju. To menja naše zdravlje, sreću i dobrobit u sadašnjosti.

EHO nas takođe drži u negativnim uverenjima koja su destruktivna po fiziologiju. Možemo da upotrebimo reprogramiranje matriksa da razrešimo ta negativna uverenja i vratimo se ka zdravlju.

 

Reprogramiranje matriksa zasnovano je na razumevanju da smo svi mi povezani jedinstvenim energetskim poljem, koje se obično naziva „polje” ili „matriks”.
Da biste praktikovali reprogramiranje matriksa, potrebno je da shvatite sledeće principe:

1. Svi smo sazdani od energije koja toliko brzo vibrira da izgledamo kao čvrsta materija;
2. Postoji mreža koja nas sve povezuje, poznata kao matriks;
3. Šaljemo svoje misli u matriks i te misli potom privlačimo u vidu životnih iskustava;
4. Možemo da promenimo svoj doživljaj života tako što ćemo promeniti slike u matriksu.

1. Svi smo sazdani od energije

Pre pojave kvantne fizike verovalo se da je sva materija u čvrstom stanju. Smatralo se da su neke vrste materije čvršće od drugih – metal je čvršći od ljudi, beton je čvršći od životinja – ali generalno, materija se doživljavala kao nepromenljiva masa. Međutim, kvantna fizika nas je naučila da svet nije u čvrstom stanju. On se, zapravo, sastoji od elektromagnetne energije, koja se, s druge strane, sastoji od raznih atomskih i subatomskih čestica.

Naš pojavni svet je u stvari iluzija – ispod sveg oblika nalazi se vibraciona stvarnost.

Činjenica je da čestice od kojih smo sastavljeni vibriraju toliko brzo da izgledamo kao da smo u čvrstom stanju. Volimo da se služimo analogijom električnog ventilatora: kada prestane da radi, možete da vidite razmak između elisa, ali kada se vrti, deluje kao jedan čvrst predmet. Slično tome, dok vibriraju atomi od kojih je sastavljena naša fiziologija, izgledamo kao jedan entitet, ali zapravo smo energija u pokretu.

2. Povezani smo mrežom

Deo ranije naučne paradigme obuhvatao je pretpostavku da do devedeset posto našeg kosmosa čini prazan prostor. U delu Božanski matriks, Greg Brejden ističe manu ove logike: „Ako je zaista prazan, onda postoji veoma krupno pitanje koje zahteva odgovor: Kako talasi energije koji prenose sve od poziva na mobilnim telefonima do reflektovane svetlosti, zahvaljujući kojoj vidite reči na ovoj stranici, mogu da putuju s jednog mesta na drugo?

Baš kao što se vodeni talasi šire od mesta gde je kamen bačen u baru, mora da postoji nešto što prenosi vibracije života iz jedne u drugu tačku”.
Kvantna fizika uči nas da ono što se nekada smatralo praznim prostorom sadrži ogromnu mrežu koja povezuje sve u našem univerzumu: matriks.

3. Šaljemo svoje misli... i ponovo ih privlačimo

Naše razumevanje ovog jedinstvenog energetskog polja povlači sa sobom i znanje da smo sami tvorci sopstvenih stvarnosti jer ono na šta se fokusiramo šalje talase u matriks koji se reflektuju u iskustvima. Film i knjiga "Tajna" Ronde Bern i dela Ester i Džerija Hiksa, kao što je "Traži i dobićeš", brojnim ljudima obelodanili su da dobijamo ono na šta se u životu koncentrišemo. Mnogi od nas sada su naučili da univerzum reaguje na svest i da misli postaju stvarnost.

Matriks odražava naša uverenja, strahove, nade i snove u svetu koji nas okružuje.

Ovaj „zakon privlačenja” ima vibraciono svojstvo. Privlačimo iskustva one vibracione frekvencije koja je slična našoj. Šta god da šaljemo i pružamo, vraća nam se u vidu životnog iskustva koje je podudarno s našim sopstvenim signalom.

Za neke ljude je ideja da „sami stvaramo svoju realnost” uvredljiva zato što se može doživeti kao svaljivanje krivice na one koji su stvorili realnost koja nije baš poželjna. Međutim, kao što ćemo kasnije istražiti, mnogo onoga što privlačimo vezano je za naša ranija životna iskustva i možemo da promenimo svoju tačku privlačenja tako što ćemo direktno raditi na tim iskustvima pomoću reprogramiranja matriksa.

Prema tome, nismo krivi za realnost koju smo stvorili, štaviše, imamo moć da, uz ovo znanje i razumevanje, preduzmemo nešto povodom te realnosti.

4. Možemo da promenimo svoje životno iskustvo tako što ćemo promeniti slike u matriksu

U vezi s ovim, voleli bismo da ponudimo jedinstveno gledište o pitanju zašto zakon privlačenja naizgled ne funkcioniše za neke ljude. Sva iskustva koja imamo u životu obrazuju slike u našem matriksu. Ako su pozitivna i podsticajna, pomažu nam da privučemo više onoga što želimo. Međutim, ako su negativna i destruktivna, privlačimo još više toga. Tačka privlačenja neće nam se promeniti ako samo želimo drugačija iskustva iako imamo te destruktivne slike u svom polju.

Ali kada počnemo da radimo s reprogramiranjem matriksa, mi menjamo slike u svojim poljima, a samim tim i smer svog života, tako što privlačimo drugačija iskustva.

Kada je Karl prvi put čuo za zakon privlačenja, zamislio je veliku ruku, veoma nalik onoj u britanskoj kampanji nacionalne lutrije, kako se spušta s neba i bira ljude koji će imati bolja životna iskustva! Sada kada zna za slike u polju, shvata koliko je to bilo pogrešno. Zapravo, privlačimo iskustva koja su slična našim slikama i ljude sa slikama koje su slične našim slikama. Dok ne promenimo svoje slike, nastavićemo da privlačimo isto što smo i dosad privlačili.


 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: Karl Doson i Saša Alenbi; odlomak iz knjige "Reprogramiranje matiksa pomoću EFT-a"

 

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE