Danas se ispunjavaju SVE ŽELJE ~ 4. maj 2019. je Amavasya, DAN BEZ MESECA


Danas je jedan od najvažnijih dana u našem veku. Ovaj 4. maj je subota i naziva se Shanichari Amavasya (dan bez Meseca), i zajedno sa ostalim konstelacijama na nebu čini neverovatno povoljan dan za čovečanstvo. U toku današnjeg dana postoje određeni periodi kada treba meditirati kako bi se postigli željeni ciljevi. Ovi periodi se nazivaju MITRA MUHURAT i dolaze nakon 300 godina.

Svi ljudi imaju želje, neispunjene ciljeve i snove - kupovina kuće, novi posao, pronalazak bračnog partnera itd. Mitra muhurat 4. maja 2019. je dan kada se te želje mogu ostvariti. U toku današnjeg dana postoji 6 specifičnih vremenskih intervala kada ne postoji nikakav energetski uticaj Meseca i Zemlja je preplavljena intenzivnim vibracijama koje imaju povoljan uticaj na naše čakre. U toku ovih perioda potrebno je sesti u meditaciju i kreirati snažnu vizualizaciju ispunjavanja onoga što želimo, na lak i povoljan način.

Vizualizacija danas poprima snažne vibracije iz atmosfere i dobija svoje ostvarenje. Šest perioda u toku dana kada su vibracije na svom vrhuncu su:


3.20am - 4.53am
6.40am - 8.40am
10.50am - 12.30pm
3.00pm - 4.50pm
7.00pm - 8.30pm
10.30pm - 11.54pm


Meditirajte i vizualizujte pozitivan ishod vaših želja i ciljeva u toku ovih povoljnih perioda danas. Svaka meditacija, vizualizacija i duhovna aktivnost danas ima izuzetno pojačan efekat.

DELITE TEKST KAKO BI ŠTO VIŠE LJUDI IMALO KORIST OD OVE INFORMACIJE!

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE