Prekidanje energetskih veza i SKOK u nepoznato


Prekidanje veza ponekad je zastrašujuće, jer se mi navikavamo na njih i, u stvari, podsvesno zavisimo od njih. Osećamo se bliže nekome kada smo s njim povezani tim blagim trzajem koji osećamo kada nas prizove, i moramo da shvatimo kako je bolje da se ne povezujemo na taj način. Prekidanje veza je kao skok u nepoznato. Da li možemo da brinemo o sebi ako više nismo povezani s nekim do koga nam je stalo?


Dakle, kako se prekidaju energetske veze? U većini slučajeva, prekidanje veze s nekim na energetskom nivou je toliko jednostav­no da će vam biti teško da poverujete. Međutim, kako bi prekidanje bilo uspešno, najvažnije je da ga u potpunosti dopustite. Možda ste na to spremni, a možda i niste. Zbog toga, pre nego što počnete sa sledećom vežbom, zapitajte se da li ste zaista spremni, a ako osetite da ste napeti ili zabrinuti, bolje je da sačekate još malo i da dublje proniknete u ono što vas sprečava.

Ukoliko vam je potrebna dodatna motivacija da uradite ovu ve­žbu, znajte da, iako možda niste svesni, ljudi koji su s vama ener­getski povezani utiču na vaše misli i odluke koje donosite. Veoma je bitno da se očistite i oslobodite svih energetskih niti kako biste bili potpuni i nezavisni od drugih. Vi ste ovde kako biste u potpunosti bili to što jeste, kako biste uneli svoju svetlost i svoju kreativnost u svet, upravo kao vi sami. Kada prekinete energetske veze, pravite prostor za isceljenje koje će se dogoditi svuda oko vas. Tako podi­žete svoju energetsku vibraciju i osećate se lakše i jasnije i sve ste prisutniji u svom životu.

VEŽBA


• Razmislite malo o odnosu na kom biste danas hteli da radite. To ne mora biti najvažniji odnos u vašem životu, ali trebalo bi da odaberete neki odnos koji utiče na vas, koji će vam pomoći da naučite kako da verujete ovoj tehnici, kako biste kasnije mogli da se vratite na nju i radite na nekom drugom odnosu.

Dišite, uđite u svoje telo, opustite se.
 
Vizualizujte osobu s kojom želite da prekinete energetske niti i usredsredite se na svoj osećaj u vezi s tim. Možda želite i da očitate svoje stanje na skali zdravlja. Ako ste zabrinuti, proverite se kako biste videli da li ste zaista spremni da ura­dite ovu vežbu. Ako niste, to je u redu, nemojte siliti sebe. Ako osetite da je ovo bitno i da ste većim delom spremni da uradite vežbu, treba da znate da vas ona neće ni na koji način povrediti, kao i to da ćete i vi i ta osoba imati koristi nje.

Vizualizujte energetske veze između vas i te osobe. Osetite gde su one u vašem telu, a gde u telu druge osobe. Nemojte logički razmišljati o tome, već radite s prvom slikom koja se ukaže pred vama. Duboko udahnite, opustite se i znajte da je sve u redu.

• Da biste prekinuli veze između vas i te osobe, izgovorite sle­deće, naglas i samouvereno:
„Molim da se sve energetske veze između mene i [ime druge osobe] prekinu, za najviše dobro svih kojih se ovo tiče.”
„Za najviše dobro” znači da će vama, osobi s kojim prekidate veze i svima koji su s vama povezani biti bolje zbog ove pro­mene u vašem odnosu.

Obratite pažnju na to kako se osećate, sada kada ste to iz­govorili. Ako nema nikakve promene, možda bi trebalo da kažete: „Dopuštam celim svojim bićem da se energetske veze između mene i [ime druge osobe] prekinu, za najviše dobro svih nas.” Potrebno je da zaista mislite to što izgovarate.

• Pustite da to odleži u vama najmanje pet minuta, kako biste dopustili da dođe do promene u energiji. Možda će vam tre­bati više vremena da raščistite energije između vas i osobe koju ste odabrali za ovu vežbu, ali sada ste započeli proces.

Proverite svoj rezultat na skali zdravlja i vidite da li se pro­menio.

Ukoliko osećate bilo kakvu nelagodnost u vezi sa ovom vežbom, zapitajte se zbog čega je tako. Nemojte ovu vežbu raditi na brzinu da biste zatim požurili da radite nešto drugo – odvojite malo vre­mena kako biste pustili da se sve slegne i kako biste zaista osetili kako se osećate pre i posle nje. Najbolje je da budete sami u pro­storiji dok radite vežbu, jer je mnogo delotvornije kada ove reči izgovarate naglas.

Ako i dalje niste zadovoljni ovom vežbom, bilo bi dobro da veze s tom osobom u svojoj vizualizaciji malo umanjite, i umesto velikih cevi kojima ste povezani zamislite slamčice ili tanke cevi. Kako vam se to čini? Možda morate raditi na dopuštanju i otkriti u kom delu vam ova vežba smeta.

Možda vam je potrebno nekoliko dana da stanjite niti pre nego što ih potpuno prekinete. Potrudite se da ih proveravate i da redovno ponavljate vežbu, sve dok ne budete u stanju da ih potpuno prekinete, ili barem ne osetite značajnu promenu u energetskoj dinamici vašeg odnosa.

Možda ćete primetiti da nije isto kada s potpunim dopuštanjem zatražite da se niti prekinu i kada ne dopustite to celim svojim bi­ćem. Tražite od svakog svog aspekta da prekine veze. Kada vam jedan ili više aspekata to ne dopušta, to je verovatno zbog toga što ne oseća da je bezbedno da tako uradi, ili je potrebno da prethodno vi nešto učinite. U tom slučaju, potrebno je da radite s nekim struč­nim kako biste dublje radili na unutrašnjim povredama.

Pored toga što se obraćate svim svojim aspektima, molite i as­pekte druge osobe da vas oslobode. Ovi aspekti vas mogu čuti, čak i kad vas druga osoba ne čuje direktno svojim čulima. Zbog toga može da se dogodi da vas ta osoba sanja, ili joj se možda učini da ste nestali iz njenog života, ili se preselili više od hiljadu kilometara daleko od nje, čak i ako živi odmah iza ugla.
Iznenadilo bi vas koliko smo povezani jedni sa drugima. Često ponavljam da u ljudima ima mnogo više od onoga što se vidi golim okom. Pored toga, svi imamo ono što zovem „korisnim energijama”: to su energije koje poseduju svest i koje nas okružuju i predstav­ljaju naše vodiče i čuvare kroz čitav život. Možete ih zvati bićima moći, vilama, anđelima ili duhovnim vodičima ako želite, a možete i samo da se osećate bezbednim znajući da postoje i druge energije, na različitim vibracijama, koje vam mogu pomoći na putu isceljenja ako im to dopustite.
 

Autor: Abi Vin; odlomak iz knjige „Put ka zdravlju“

 

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE