Tehnika emocionalne slobode (EFT)


Naziv Emotional Freedom Technique (EFT) ili u prevodu Tehnika emocionalne slobode, može da zvuči neobično kada se sa njim susretnete prvi put. Međutim, iza tih reči krije se jedna od najpopularnijih tehnika samopomoći današnjice a ujedno i izuzetno cenjena medju naprednim profesionalcima.


U svojoj osnovi, EFT je emocionalna verzija akupunkture, osim što se ne koriste igle. Umesto toga, koriste se dva paralelna procesa u kojima se (1) mentalno „podesimo“ na specifičnu temu dok u isto vreme (2) stimulišemo određene meridijanske tačke na telu tako što po njima tapkamo vrhovima prstiju. Pravilno izvedena, Tehnika emocionalne slobode balansira nepravilnosti u sistemu meridijana i tako skraćuje značajno skraćuje višemesečne i višegodišnje procedure konvencionalne terapije. Osim toga, osnovna primena je skoro svakome laka da je nauči. Čak i deca sa ovom tehnikom postižu početnička poboljšanja. Sa druge strane, važno je istaći da se majstorski nivo primene EFT-ja uči godinama.

 


Naša tela imaju svoju duboku električnu prirodu. Ako dodirnete vruću ringlu istog trenutka ćete osetiti bol jer se on električnim signalima prenosi duž nerava do mozga. Bol putuje brzinom elektriciteta i zbog toga ga tako brzo osetite. Električne poruke se stalno šalju kroz vaše telo da bi ono znalo šta se dešava. Bez ovog energetskog toka ne biste bili u stanju da vidite, čujete, osetite dodir, ukus ili miris.
Još jedan očigledan dokaz postojanja energije u telu su elektroencefalograf (EEG) i elektrokardiograf (EKG). EEG beleži električnu aktivnost mozga, a EKG beleži električnu aktivnost srca.


Naši energetski sistemi su vitalni za fizičko zdravlje. Šta može da bude očiglednije? Kada energija predstane da teče … umremo.
Pre 5000 godina Kinezi su otkrili kompleksan sistem energetskih kola koji teče kroz telo. Ova energetska kola, ili kako su nazvani – meridijani, su centralni u istočnjačkim isceljujućim praksama i formiraju osnovu za savremenu akupunkturu, akupresuru i razne druge isceljujuće tehnike.
Ova energija teče kroz telo i oku je nevidljiva. Po analogiji, ne vidite ni energiju koja prolazi kroz TV aparat. Ipak, znate da postoji, po efektima koje ima. Dokaz da u TV aparatu postoji energija su zvuci i slike koje opažate.
Na isti način, EFT vam daje ubedljiv dokaz da jedinstvena energija teče kroz vaše meridijane po efektima koje ima. Jednostavnim tapkanjem po završecima svojih energetskih meridijana možete iskusiti duboke promene u svom emocionalnom i fizičkom zdravlju. To je sama suština EFT-ja.

 


Osnova EFT-ja je u kombinovanju akupunkture i medicine uma i tela, pri čemu obe imaju iza sebe decenije naučnih istraživanja koje ih potvrđuju. Njihova delotvornost je tako duboka da su prestižne institucije kao Stenford i Harvard i mnogi drugi univerziteti, klinike i bolnice doneli odluku da ih primenjuju i/ili proučavaju.
Jedna od odlika EFT-ja je da se njegov mehanizam može izneti u jednoj rečenici. Naziva se “izjava otkrića” i glasi: “Sve negativne emocije su prouzrokovane poremećajem u energetskom sistemu tela”. U nekim krugovima postoji prihvaćena praksa da se tokom procesa traži od pacijenta da iznova oživljava neki emocionalno bolan događaj. Nasuprot tome, EFT ima načine da se koriguje poremećaj u energetskom sistemu tela sa vrlo malom ili gotovo nikakvom emocionalnom patnjom.

 

eftbaner


Primena je, u poređenju sa gore navedenim pristupima, bezbolna. Nema potrebe da se ponovo prolazi kroz bol. Isto tako u stručnim rukama i najbolnija sećana se drže na bezbednoj razdaljini, da bi u jednom momentu kada smo oslobodili sve “zaglavljene  i ne isprocesovane” emocije vezane za to bolno iskustvo, osetili potpuni unutrašnji mir pri pomisli na nekadašnje bolno sećanje.
Kada biste uzeli šrafciger i prošli njime kroz električna kola svog TV prijemnika, dobili biste kratki spoj. Na isti način, kada je naš energetski sistem izbačen iz ravnoteže, dogodi se jedan električni “zzzt” efekat koji se dešava u nama. Ispravite ovaj “zzzt” ispravnim korišćenjem EFT-ja i negativna emocija nestaje. 

 


Iako je pažnja u tekstu bila usmerena na negativne emocije, EFT ima daleko širu primenu. EFT-jem se uspešno umanjuju (ili sasvim nestaju) fizički bolovi, manjak samopouzdanja, fobije, zavisnosti, ograničavajuća uverenja, neuspešnost tj. blokade na bilo kom životnom polju (znanje vam je i dalje potrebno)… Mogućnosti primene (i postizanja željenih rezultata) su tolike, da je nastao savet: probajte EFT na svemu.
 

Tehnika emocionalne slobode je nastala 1993. godine, kao rezultat rada Gerija Krega. Njegova učenica, sertifikovani praktičar i trener EFT-ja, Jasmina Kovačev (www.tehnikaemocionalneslobode.com), “donela” je EFT u Srbiju 2007. godine. Ovo je već sedma godina da Jasmina prenosi svoje znanje i entuzijazam na naše prostore, kao i druge komlimentarne edukacije EFTu koje su osnova ličnog razvoja i boljeg života. Sliku osnovnih tačaka za tapkanje kao i osnovnu postavku možete dobiti unošenjem svog mejla na stranici  www.tehnikaemocionalneslobode.com 

Popularni grupni tretmani su izuzetno efikasan vid rada na sebi koji Jasmina drži kod nas dva puta godišnje.

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE