Zakon PRIVLAČENJA ~ Vaše emocije su ključ


Vaše emocije su ključ
Vaše emocije su glavna komponenta u ostvarivanju i primeni zakona privlačenja. Naučite da ih slušate - one su važan unutraš­nji sistem koji vam se obraća organskim i telesnim odgovorom na vibraciono stanje koje stvarate. Vi stvarate vibracione frekvencije u skladu s onim čemu poklanjate pažnju - mislima koje vas okružuju, uverenjima o kojima kontemplirate, televizijskim emisijama koje gledate, muzikom koju slušate, knjigom koju čitate, uz bilo kakvu aktivnost koja vas pokreće.

Vaša osećanja su unutrašnji deo sistema koji vas vodi. Kada ose­ćate radost i osećaj ekspanzije, to jednostavno znači da ste na tragu - stvari na koje se fokusirate, misli koje mislite ili stvarate, ideja koje vas okružuju i aktivnosti kojima se bavite, a sve to vas aktivno pokreće i vodi u pravcu vaše svrhe, vaših snova i želja.
 
Kada osećate bes, tugu, depresiju i bespomoćnost - bilo koje osećanje koje u vama izaziva fizičku stegnutost - u tom slučaju mislite i okrećete se stvarima koje vas ne vode vašoj svrsi, vašim snovima ili željama. Ovo je odgovor koji vam kazuje da ste sišli s pravog puta, van traga. Vaše emocije vam govore da je vreme da se neke stvari promene. Govore vam da je vreme da počnete da razmišljate o mislima koje vas podižu, da treba da promenite fokus i kanal, izmenite temu razgovora i da uradite nešto druga­čije što bi vam promenilo energiju i donelo vam osećanja radosti i ekspanzije.
Budući da je vaše vibraciono stanje ono što privlači predmete vaših želja, ključno je da vaše emocije budu što pozitivnije. Borite se da vaše emocije budu u nizu pozitivnih osećanja, a to su: radost, ljubav, sreća, veselje, opuštenost i spokoj.
 

Ova osećanja podići će nivo vaših vibracija i stvoriće „vibracionu vezu” s iskustvima koja očekujete da imate kad vam se snovi budu ostvarivali. Zapamtite, slično privlači slično. Ono što je slično, po sebi se privlači. Dakle, svesnim stvaranjem pozitivnih emotivnih stanja, koja su u sprezi s osećanjima koja ćemo imati kad ispunimo svoje ciljeve i želje, stvaramo energetsko polje koje će privući ono što želimo. Ovo je i razlog zašto učimo da odgovaramo na okolnosti, umesto da samo reagujemo na njih, i zbog toga je toliko važno da naučite da upravljate vašim emotivnim stanjem.
Dakle, radite stvari koje čine da se osećate dobro - budite stra­stveni i entuzijastični povodom svog života! Kad u potpunosti i u celosti doživljavate osećanja, isijavate intenzivnijim frekvencijama koje šaljete univerzumu. Što su intenzivnija i snažnija vaša oseća­nja, proces vibracionog privlačenja postaje jači.

Ne zaboravite, radost je vaša unutrašnja vodilja. To je vaš lični unutrašnji uređaj za reakciju. Ukoliko osećate radost, sreću, uzbu­đenje, postoje šanse da ste na dobrom putu i da živite u skladu sa svojom ličnom istinom. Ako osećate tugu, depresiju ili očaj, vero­vatno to nije slučaj. Vrlo je jednostavno. Kada osećate radost ili sreću, to znači da radite nešto ispravno i da to treba da nastavite da činite. Obratite pažnju na to kako se osećate i neka vam kom­pas bude okrenut ka „radosti”. Vaše stanje sreće, u ovom trenutku, predstavlja ključ za privlačenje više sreće u životu.
Pored ovog unutrašnjeg fidbeka, konstantno primate i spoljaš­nju reakciju - poruke iz univerzuma. Ovaj odgovor dolazi u više oblika. Sastoji se od suptilnih i ne tako suptilnih signala koje dobija­te od drugih ljudi, situacija i događaja u životu. Sigurno ste doživeli da vam se čini kao da su se stvari jednostavno „poklopile” i da se sve lepo „složilo”, bez ulaganja truda. Osećate kao da ste podržani u svojim delima i aktivnostima. Ovo je spoljašnji odgovor koji vam govori da ste na dobrom putu.

Ali kao potpuna suprotnost, postoje situacije kada ste se susre­tali s otporom na svakom ćošku i kada ništa nije izgledalo kao da ide kako treba, koliko god ste se trudili. U ovom slučaju, univerzum vam šalje spoljašnji odgovor da bi vas zaštitio i obavestio vas da ste sišli s pravog puta. Plivate uzvodno, protiv struje. Ovi unutrašnji i spoljašnji sistemi obavestiće vas kada ste na dobrom, a kada na lošem putu. Jednostavno treba da naučite da obraćate pažnju na to šta vam govore. Oni će vas voditi, ukoliko im to dopustite.
Prirodno, postojaće trenuci u vašim životima kada će tuga, žal i bol biti prisutni. Postoji prirodno opadanje, kao i određeni tok života, a bez padova ne bismo znali da cenimo uspone. Bez tame ne bismo umeli da cenimo svetlost. Ti bolni trenuci često se ispostav­ljaju kao potcenjene prilike za emotivni i duhovni razvoj. Oni nam mogu omogućiti neophodan kontekst i pomoći nam da uporedimo, te da prepoznamo i cenimo darove u svom životu.

Jasno je da je mnogo teže imati pozitivne misli i lepa osećanja kada smo se susreli s tugom i tamom. Samo znajte da imate izbor kako ćete odgovoriti ili percipirati bilo koju situaciju. U našem životu nema stvarno „dobrih” ili „loših” događaja; imamo svoja predubeđenja, ideje i percepciju o određenim stvarima koje ih čine dobrim ili lošim. Sve što nam se u životu dešava pruža nam priliku da na neki način rastemo. Pokušajte da zapamtite da bilo koji negativan događaj može postati začetak nečeg korisnog i pre­divnog.

Možda ste primetili da, kada osećate zahvalnost, sreću ili radost, prisutan je i osećaj lakoće i širenja. Osećate se povezano! Osećate se živo! Ovo je vaše prirodno stanje. Takav bi vaš život trebalo da bude. Treba da nastojite da živite u stanju radosti, čarolije i zahval­nosti. Ova pozitivna osećanja utiču dobro i podižu vaše vibracione frekvencije. Na ovom mestu ljubavi i radosti, jedno ste s Bogom i postajete magnet za svekoliku lepotu i izobilje, koje svet može da vam ponudi.

S druge strane, negativna osećanja poput: mržnje, besa, ljubo­more i straha stvaraju suprotan efekat. Snižavaju vašu vibracionu frekvenciju i teraju vas da se osećate uznemireno, napeto i sku­čeno. Ona stvaraju fizičke probleme i bolesti. Negativna osećanja konstantno stvaraju osećaj odvajanja i osećaj nepovezanosti. Ona su poput kamenog zida - barijera za radost, koja treba da bude suštinski deo vas. Ove emocije će uspešno blokirati protok pozitiv­ne energije kroz vaš život i biće tu samo da privuku još negativne energije.
 

 

Dakle, ukoliko se držite samo osećanja straha, besa, prezira ili izdaje, došlo je vreme da ih pustite. Pustite te stare misli i modele ponašanja i počnite da živite u sadašnjosti. Koncentrisanjem na bol ili bes, privlačite još više negativnih i nezdravih okolnosti u svoj život. Morate napraviti prostora za pozitivna osećanja i iskustva koje želite da privučete.

Čin opraštanja neophodan je i predstavlja proces istinskog pre­obražaja. Morate biti spremni da oprostite bilo kojoj osobi ili situa­ciji, koje su vam nanele bol, i da ih pustite. Ukoliko se držite starih, negativnih misli i emocija, samo štetite sebi i privlačite dodatnu negativnu energiju. Kažu da, onda kad niste spremni nekome da oprostite, to je kao da pijete otrov i čekate da drugoj osobi pozli! Dakle, samo blagosiljajte situaciju ili osobu i poželite im sve naj­bolje. Oprostite im, pustite ih i budite spremni i sebi da oprostite, ako za tim ima potrebe.
Osvešćivanjem pozitivne prošlosti i puštanjem one negativne – možete stvoriti prostor za lepu budućnost. Istinsko praštanje do­nosi osećaj katarze – ono vas pročišćava i oslobađa. To je nestvarno moćan proces, onaj koji će vas momentalno prebaciti iz bola i besa u više vibracione frekvencije ljubavi.

Budući da zakon privlačenja odgovara na energiju vibracija vaših misli i osećanja, morate svoju pažnju usmeriti na stvari koje vas do­vode do stanja pozitivnih vibracija. Mnogi stručnjaci na polju zakona privlačenja kažu da ništa nije važnije od toga da se osećate dobro. Da­kle, pronađite vreme da radite stvari koje vam donose radost i usrećuju vas. Slušajte muziku koju volite. Šetajte po plaži. Uradite nešto lepo za nekog. Počastite se nečim. Donesite svesnu odluku da ćete izabra­ti misli koje su pozitivne, a koje bi bile u skladu s onim što želite da privučete u svoj život. Budite svesni i usmereni u kreaciji pozitivnih okolnosti i osećanja, a univerzum će vam, u skladu s tim, odgovoriti.

Zapamtite, niko vam ne može reći kako da se osećate. Samo vi možete doneti tu odluku. Ukoliko shvatite da se loše osećate, onda morate da analizirate šta vam stvara negativna osećanja - to nisu spoljne stvari, to ste i vi, kao i vaši sudovi, uverenja, ideje koje imate o tim spoljnim stvarima. Znači, način na koji birate da percipirate situaciju odrediće vaš emocionalni odgovor, a vi možete svesno iza­brati da sve gledate na pozitivan način.

Morate doneti svesnu odluku da birate sreću. Birajte optimizam. Birajte da živite u stanju zahvalnosti i radosti.
Ne prihvatajte ništa manje od veličanstva u svom životu. Vaše emocije su gorivo za vašu energiju, a vaša energija je gorivo za bu­dućnost.


 

 

Autor: Džek Kenfild; odlomak iz knjige „Ključ za zakon privlačenja“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

Priredila: Marija Božić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE