Sami ste TVORCI vlastite STVARNOSTI


Rođeni ste s urođenom spoznajom da sami kreirate vla­stitu stvarnost. Ta spoznaja je, štaviše, toliko ukorenjena u vama da kad neko pokuša da vas omete u tom stvaranju, odmah osetite nesklad u sebi. Rođeni ste znajući da ste tvo­rac vlastite stvarnosti i mada je želja da to radite snažno pulsirala u vama, kad ste počeli da se integrišete u društvo, počeli ste da prihvatate umnogome istu predstavu koju su drugi imali o načinu na koji bi trebalo da se odvija vaš život. Ali ipak, u vama i danas živi spoznaja da ste vi tvorac svojih životnih iskustava, da apsolutna sloboda postoji kao temelj vašeg istinskog iskustva i da, na kraju krajeva, kreiranje va­šeg životnog iskustva zavisi apsolutno i isključivo od vas.

Nikad vam nije bilo milo kad su vam drugi govorili šta da radite. Nikad vam nije bilo milo kad su vas odvraćali od vaših najsnažnijih poriva. Ipak, s vremenom, uz dovoljno pritiska od strane onih koji su izgledali ubeđeni da je nji­hov način bolji od vašeg (te, prema tome, naposletku i najbolji), vaša rešenost da upravljate sopstvenim životom počela je postepeno da jenjava. Često ste ustanovljavali da vam je lakše da se prilagodite njihovim zamislima onoga što je za vas najbolje, radije nego da pokušate da sami shvatite šta je to. Ali u tim silnim pokušajima vaše okoline da vas udene u svoje kalupe, kao i u vlastitom pokušaju da idete linijom manjeg otpora, nenamerno ste odustali od svog suštinskog temelja: svoje potpune i apsolutne slo­bode da stvarate.

Niste se, međutim, lako odrekli te slobode i, štaviše, ne možete je se nikad istinski odreći, jer ona postoji kao najo­snovnije načelo samog vašeg bića. Ipak, u svom nastojanju da je prisvojite za ljubav „mira u kući” ili u beznadežnom mirenju s pomišlju da nemate drugog izbora nego da se od­reknete svog moćnog prava da birate… krenuli ste protivno svojoj prirodnoj struji i protivno samoj svojoj duši.

Niko drugi ne može da stvara u vašem iskustvu
Ovo je knjiga o vašem ponovnom usklađivanju s energi­jom Izvora. Ona govori o vašem ponovnom buđenju u jasno­vidosti, dobroti i snazi koje vas čine kao ličnost. Napisana je da bi vam pomogla da se svesno vratite spoznaji da ste slobodni i da ste to oduvek bili – i da ćete uvek biti slobodni da pravite sopstvene izbore. Nema satisfakcije u puštanju nekog drugog da pokuša da kreira vašu stvarnost. Štaviše, tako nešto nije ni moguće.

Čim se uskladite sa svojim večnim silama i Zakonima Univerzuma, i s onim što je istinski Izvor onoga što vi jeste, čeka vas radost stvaranja koja se ne dâ rečima opisati, jer vi ste tvorac vlastitog iskustva, a promišljeno upravljanje vlastitim životom donosi ogromnu satisfakciju.

Vi ste večna bića u fizičkom obliku
Vi ste večna bića koja su iz mnogo divnih razloga oda­brala da sudeluju u ovom specifičnom fizičkom životnom iskustvu. A ova vremensko-prostorna stvarnost na planeti Zemlji služi kao platforma na kojoj ste kadri da usredsredite svoju perspektivu u svrhu konkretnog stvaranja.

Vi ste večna Svest, trenutno u ovom čudesnom fizičkom telu, zarad uzbuđenja i radosti konkretne usredsređenosti i stvaranja. Fizičko biće koje vas definiše kao „vas” stoji na pročelju misli, dok se Svest, koja je zapravo vaš Izvor, razliva kroz vas. A u tim trenucima neopisivog ushićenja, upravo tada ste širom otvoreni i istinski puštate svoj Izvor da se izražava kod vas.

Ponekad u potpunosti dozvoljavate da kroz vas poteče istinska priroda vašeg Bića, a ponekad ne. Ova knjiga na­pisana je da vam pomogne da shvatite da posedujete spo­sobnost da uvek dozvolite svojoj istinskoj prirodi da poteče kroz vas, te da će vaše iskustvo, kad naučite da svesno do­puštate punu povezanost sa svojim Bićem koje je vaš Izvor, biti prožeto apsolutnom radošću. Svesnim odabirom pravca svojih misli možete biti u konstantnoj vezi s energijom Izvora, Bogom, radošću i svim onim što smatrate dobrim.

Apsolutna dobrobit je temelj vašeg Univerzuma
Dobrobit je temelj ovog Univerzuma. Dobrobit je temelj svega što postoji. Ona teče prema vama i kroz vas. Potrebno je samo da joj dozvolite. Poput vazduha koji udišete, sve što je potrebno jeste da se otvorite, opustite i povučete je u svoje biće.

Ova knjiga govori o svesnom dopuštanju da se prirodno povežete s bujicom dobrobiti. Njena svrha je da se prisetite ko ste zapravo, kako biste mogli da nastavite da kreirate svoje životno iskustvo na način na koji ste nameravali pre no što ste dospeli u ovo fizičko telo i u ovo veličanstveno vodeće iskustvo… u kojem ste nameravali da u potpunosti izrazite svoju slobodu na beskrajne, radosne, stvaralačke načine.

Možete li da shvatite u kojoj meri dobrobit teče prema vama? Možete li da shvatite u kojoj meri su vam na raspola­ganju orkestriranje okolnosti i događaja u sopstvenu korist? Shvatate li koliko ste poštovani? Shvatate li u kojoj se meri stvaranje ove planete, stvaranje ovog Univerzuma, uklapa u savršenost vašeg iskustva?

Shvatate li koliko ste voljeni, koliko ste blagosloveni, koliko ste poštovani i u kolikoj ste meri sastavni deo ovog kreativnog procesa? Mi želimo da shvatite. Mi želimo da počnete da razumevate blaženu prirodu svog bića i želimo da počnete da tragate za dokazima o njoj, jer vam je pokazu­jemo u svakom trenutku u kojem dozvolite sebi da je vidite: kroz voljene osobe, novac, iskustva koja vas ispunjavaju i divne stvari koje gledate oko sebe; kroz okolnosti i doga­đaje; kroz zadivljujuća kreativna iskustva u kojima susre­ćete druge ni iz kog drugog razloga sem fantastično važnog razloga ispunjenja, zadovoljstva i ugađanja sebi i pružanja sebi radosti sadašnjeg trenutka.

Vaše kretanje napred je neizbežno; mora biti takvo. Mo­rate napred, nema vam druge. Ali vi niste ovde s misijom da idete napred - ovde ste da biste osetili neopisivu radost. Zato ste ovde.

 

 

 

Autor: Ester i Džeri Hiks; odlomak iz knjige „Traži i dobićeš“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE