Ni nagrade ni kazne nego posledice 2


Bernard, Bečamp i Paster
 

„U prirodi ne postoje ni nagrade, ni kazne... Postoje posledice.“
Robert Green Ingersoll

 

 

Ko je još čuo za naučnike Klod Bernarda (Claude Bernard) i Antuan Bečampa (Antoine Bechamp). I da li se uopšte oni i spominju u nekim udžbenicima iz biologije, mikrobiologije, patologije i opšte medicine? Međutim, uglavnom svi znamo za naučnika Lui Pastera (Louis Pasteur), čak postoji i Pasterov zavod u osnovnim školama, a u školama medicine se uči o Pasterovoj teoriji o mikrobima. Ono što se ne spominje jesu poslednje reči naučnika Pastera.


 Vratimo se časkom u 19. vek.


U 19. veku (pre 200 godina!!! ) francuski naučnici Antuan Bečamp (Antoine Bechamp) i Klod Bernard (Claude Bernard) složili su se oko terorije o miliu interior „milieu interieur“, odnosno o teoriji o unutrašnjem terenu.


Još pre 19. veka ustanovljeno je da je ćelija osnovna jedinica svakog živog organizma. Međutim, naučnik Antuan Bečamp je svojim istraživanjima ustanovio da se svaka ćelija sastoji od manjih organizama koje imaju sposobnost inteligentnog ponašanja i samoreprodukcije. On ih je nazvao molekularna granulacija ili mikrozimi, i po njemu su oni zapravo osnovne jedinice svakog živog organizma.

Bečamp je objasnio kako u određenim okolnostima, mikrozimi postaju patološki, pa organizam postaje zaražen bez uticaja mikroba iz spoljašne sredine. Ova teorija se slagala sa mišljenjem naučnika Kloda Bernarda koji je smatrao da mikrobi mogu nauditi jedino telu čiji je unutrašnji teren, takozvani  miliu interior, „milieu interieur“, zagađen. Ova dva naučnika su dakle verovala da su mikrobi pleo-morfni, što znači da mikrobi menjaju svojstva u zavisnosti od unutrašnjeg terena. Drugim rečima, kada unutrašnji teren propada, kada je zagađen, onda se stvaraju simptomi koje nazivaju bolesti.


Kako sam ja ovo shvatila?

Ne postoje klasifikacije ni bolesti, ni mikroorganizama. Postoje mikroorganizmi koji čine sav živi svet i ti mikroorganizmi mogu postati patološki, ako žive u zagađenoj sredini. Ne može biti jednostavnije.

 

mikrozimi


U 1. tekstu serijala “Ni nagrade, ni kazne, nego posledice” videli smo kako to ćelije postaju zagađene, odnosno kako se zagadi sredina u kojoj se kupaju, hrane i dišu, tj limfa.

 

Pogledajte taj  tekst, a sada da vidimo osnovne razlike između teorije o mikrobima čiji je glavni zastupnik bio Lui Paster i teorije u unutrašnjoj sredini koju su podržavali naučnici Antuan Bečamp i Klod Bernard:

 

 

Teorija o mikrobima

Teorija o unutrašnjem terenu

1) Mikroorganizmi iz spoljašnje sredine stvaraju bolesti.

1) Mikroorganizmi iz unutrašnjosti ćelija tela stvaraju bolesti.

2) Treba se štiti od mikroorganizama.

2) Mikroorganizmi unutar zdravih ćelija imaju funkciju da grade i potpomažu metaboličke procese u telu.

3) Mikroorganizami imaju stalno istu funkciju.

3) U organizmu koji je povrđen ili na izdisaju tipična funkcija mikroorganizama se menja, te oni u ovim okolnostima potpomažu kataboličke procese, dakle procese razlaganja, kako hemijske tako i mehaničke.

4) Oblici i boje mikroorganizama su nepromenjivi.

4) Oblici i boje mikroorganizama se menjaju tako što se poistovećuju sa sredinom u kojoj se nalaze.

5) Svaka bolest povezuje se sa jednim, određenim mikroorganizmom.

5) Svaka bolest povezuje se sa jednim, određenim stanjem.

6) Mikroorganizmi su primarni uzročnici.

6) Mikroorganizmi postaju “patološki” kada se zdravlje organizma naruši. Prema ovome, stanje organizma je primarni uzročnik.

7) Bolesti mogu “napasti” svakog.

7) Bolesti se stvaraju u nezdravim stanjima.

8) Da sprečimo bolest moramo izgraditi odbranu.

8) Da sprečimo bolest moramo stvoriti zdravlje.

 

 

Ovde ću se zaustaviti da bi u 3. delu serijala “Ni nagrade, ni kazne, nego posledice” obradili pitanje:
Kako integralni pirinač ili mrtav komad leša znaju da li  treba da vas povrede ili ne?

 

Pratite i moj sledeći tekst, a pre nego što vas pozdravim, povezala bih se na početak ovog video snimka i zamolila vas da vi odgovorite na pitanje: “Koje su to bile poslednje reči Luia Pastera?”

Molim vas da odgovore ostavite u komentarima.

 

 

Napisala:

Marina Grubić

www.biljnaishrana.com

 


Literatura:
1) Imoroving on Pritikin: You Can Do Better, Ross Horne, 1988.
2)  The 80 10 10 Diet, Dr. Douglas N. Graham, 2006.
3) http://www.susandoreydesigns.com/insights/pasteur-recant.html

 

 

PRPROČITAJTE NASTAVAK OVOG TEKSTA:Ni nagrade ni kazne nego posledice 3

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE