Kako će živeti NOVO ČOVEČANSTVO?


Mnogi vidovnjaci najavljuju velike promene na planeti i prelazak u novu fazu života čovečanstva, toliko u suprotnosti sa vrhuncem materijalističkog doba, kome trenutno svedočimo, da to više liči na duhovnu utopiju i nerealni idealizam. Ovde ću ući u jezgro te vizije, da bih ukazao da te mogućnosti nisu tako nerealne – zapravo jesu nemoguće onima duboko zaglibljenim u svo karmičko blato sebičnosti, kontrole i iskorišćavanja masa, isključivo čulnih uživanja i svog zla koje ego može da stvori.

Znamo da će nauka i duhovnost biti tesno prožete u Novom Čovečanstvu. To se već uveliko dešava od XX veka, jer su mnogi kvantni fizičari već uveliko zagazili u duhovne sfere, tragajući za najmanjim delićima materije toliko da njihove teorije vrlo liče na drevna duhovna znanja. Samo što to ni sebi ne smeju da priznaju, plašeći se reakcije naučne zajednice.

Da bi se desilo da se u potpunosti spoje nauka i duhovnost, mora da bude prevaziđeno shvatanje nauke kao anti-Božije tendencije i da bude opšte prihvaćeno da su to dve strane istraživanja Jedinstvenog Sveopšteg Polja, koje prožima celokupni univerzum. Kao i svo zlo na planeti, sva uništavanje prirode, zloupotreba nauke mora da dostigne vrhunac da bi bila očišćena sa planete, nauka kao suprotnost svemu onome što nam duhovnost nudi, unutrašnju i spoljašnju vrhovnu Slobodu ljudskog bića.
 


Znamo da će naredni Avatar, Bog u ljudskom obliku, živeti i delovati u Japanu za 700 godina (dobra vest da Japan neće nestati pod naletima prirodnih katastrofa), kako nam je nedavno preneo Avatar našeg doba Meher Baba, i da će biti naučnik, jer u to doba će nauka i duhovnost biti neraskidivo prožeti. Kako će to izgledati?

Ne moramo da se prepuštamo maštanjima, dovoljno je da zavirimo u sve duhovne mogućnosti koje svakom od nas stoje na raspolaganju kada uložimo napore da spoznamo sebe, kada zaronimo u unutrašnji svet. Primera u dugoj tradiciji duhovnih traganja imamo mnogo, sve ono što su doživljavali sveci i jogini, buđenje moći (108 sidija u jogi koji se dešavaju na prva 4 suptilna plana, koji su potpuno ovladavanje nad energijom i materijom). Vidovitost, telepatija, levitacija i telekineza, potpuno  prevazilaženje telesnih procesa i ograničenja koje smo nasledili iz životinjskih inkarnacija (hrana, voda i seks radi produženja vrste – jogini mogu da se zakopaju pod zemlju i potpuno zaustave rad srca i disanje duže vreme, takođe tantrička praksa chilli nashini, zatvaranje u krug 40 dana bez hrane, vode i sna, koju je praktikovao i Isus), bilokacija, unutrašnja putovanja u suptilnom telu, prelazak iz jedne inkarnacije u drugu po volji (takođe praksa jogina, koji se smesti pored reke gde vidovitošću zna da će se neki čovek utopiti i samo voljom prenese svoj um u njegovo fizičko telo u trenutku kada ga ovaj napušta), zatim znanje prošlosti i budućnosti, dopiranje svešću i putovanje suptilnim telom do najudaljenije galaksije i vanzemaljske braće, vraćanje vida slepima, transformacija materije (vode u vino) i čak i podizanje mrtvih, sve ono što je, znamo, Isus je radio ne bi li probudio usnulo čovečanstvo... spisak je jako veliki.

Ako znamo da se materija pretvara u energiju, a energija u materiju, kao što je Ajnštajn otkrio, ako znamo da živimo u jedinstvenom svesnom Polju Univerzuma, gde delovanje na česticu na jednom kraju svemira utiče na istovetnu reakciju druge čestice na drugom kraju svemira (nelokalnost), što su kvantni naučnici puno puta dokazali u eksperimentima, onda su mogućnosti beskrajne.
Tehnologija ili mora biti prevaziđena buđenjem naših urođenih duhovnih potencijala ili stavljena u službu vrhovne svrhe čoveka - spoznati sebe kao Boga iznutra.
 

 

Živećemo u unutrašnjoj suptilnoj svetlosti, ne više samo svetlosti spoljašnjeg sunca, gde svi predmeti i bića svetle iznutra, kao i mi sami. Setite se šta je Isus govorio – „budite svetlost svetu“. Biće razbijena granica čulnog fizičkog sveta i suptilnog sveta, moći ćemo da vidimo suptilna bića, od vila do anđela.

Neće biti potrebe za ličnom imovinom, biće dovoljno kao na nekim suptilnim planetama da „pružimo ruku“ i iz opšteg energetskog obilja oko nas uzmemo ono što nam je potrebno. Neće biti ni potrebe za hranom, naša tela mogu da se hrane svetlošću, energijom (pranom), što su mnogi pojedinci dokazali (sungazing, bretarijanci poput Viktora Truvijana...).

Morao sam da napravim duži uvod da bih došao do centralne teme koja se takođe pominje od biblijskih vremena, kao i kod mnogih današnjih vidovnjaka, da neće biti fizičke smrti, da ćemo u tih 1000 godina duhovnog i materijalnog prosperiteta moći da ostanemo u jednom telu. U duhovnoj istoriji znamo da su mnogi Savršeni Učitelji radili upravo suprotno, često su radi bržeg duhovnog napretka menjali inkarnacije, često umirali kao jako mladi u mnogim životima, jer to ubrzava čišćenje karme. Međutim, kada tri četvrtine karme čovečanstva bude obrisano, što je Isus uradio žrtvom na krstu, i što će se desiti i u našem vremenu, tada će, ne samo potpunim ovladavanjem materijom i podmlađivanjem i obnovom tela, nego i time što će biti izlišno čišćenje karme, nestati potreba za ponovnim rođenjima, na taj „kratki“ period od 1000 godina, kratki u poređenju sa milionima godina koliko traje duhovna potraga na našoj planeti.

Pitate se šta će se desiti nakon tih 1000 godina? Reset, izabrani tj članovi Novog Čovečanstva će verovatno dostići duhovno Oslobođenje, Bogorealizaciju, a planeta će na sebe ponovo primiti u duhovnu školu nove učenike, mlade duše, koje će morati ponovo da uče put od svetovnosti i čula do duhovnosti. Taj ciklus se možda ponavlja eonima, a da ga nismo svesni u zaboravljenoj istoriji. Ili će se razvoj planete i njenih stanovnika nastaviti spiralno, sve uzvišenijom duhovnošću, što je verovatniji scenario.
Razmislite sami i uporedite razliku u nivou svesti i podizanja duhovnih vibracija u ovom i prošlom veku – sada vam većina ovoga što navodim, uključujući izostanak potrebe za fizičkom smrću, ne izgleda toliko neverovatno i nemoguće, zar ne?
 


Dakle, kako će izgledati život svakoga od nas na oboženoj planeti, u jednom transformisanom fizičkom telu, u Čovečanstvu koje će prevazići ropstvo oblicima?
Ovde mislim pre svega na zarobljenost svesti seksualnom privlačnošću prelepih tela suprotnog pola, što se toliko danas potencira u medijima, ali i ropstvo posedovanjem predmeta i imovine. Setite se u koliko vizionarskih umetničkih dela ste nailazili na tragove ovoga što ću vam ovde navesti, u koliko duhovnih tradicija takođe. Viljem Blejk, Dostojevski, desetine drugih velikih pisaca i pesnika je nagovestilo Zlatno Doba čovečanstva – razmislite, ako to doba prosperiteta postoji u kolektivnoj svesti koju čitaju razvijeniji umovi kreativaca, znači da nije pusta mašta, san i ideal, utopija.

„Ali jednoga dana
Tamo gde je bilo srce stajaće sunce,
i neće biti u ljudskom govoru takvih reči
kojih će se pesma odreći,
Poeziju će svi pisati,
istina će prisustvovati u svim rečima,
na mestima gde je pesma najlepša,
onaj koji je prvi zapevao,
povući će se prepuštajući pesmu drugima“

Čuveni proročki stihovi Branka Miljkovića govore da će jednoga dana svaka izgovorena reč biti poput poezije i duhovnih učenja, nadahnuta, inspirisana i zapisivana u kolektivnom pamćenju, naslutili su i mnogi drugi.

„Prevez što sada neumolno
preči nam unutarnji vid
raskinuće se jednom bolno,
stropoštaće se večni zid“

~ Novalis, nemački romantičarski vizionar

Da ne nabrajam dalje bezbrojne pesnike, pre i posle Rumija i Hafiza, jer pesnici vide dalje od nas, dublje, više, urone daleko u prošlost ili budućnost i iznesu bisere koje smo kolektivno zaboravili.

Raskidanje barijere koja nas sprečava da vidimo čulima nevidljive suptilne sfere je jedna od ključnih promena – čovečanstvo se pre 2000 godina izdiglo kolektivno od instinkta do razuma, sada će se preokret svesti okrenuti od razuma do intuicije – ali razbijanje zida između svesnog i nesvesnog, taj kvantni skok svesti van uslovljenosti materijom i čulima, će nam omogućiti da vidimo i doživimo beskrajne unutrašnje svetove, da kreativno učestvujemo u njihovom životu i daljem Stvaranju. Oduhovljeni Čovek će nastaviti Božije Stvaranje, postaće produženi instrument Boga. To je i razbijanje unutrašnjih barijera karme koje nas sprečavaju da živimo slobodno,  celim svojim bićem.

Putovanje duhovnog aspiranta kroz planove od prvog do sedmog, do Boga, je probijanje kroz nova i nova vrata koja vode do sledećeg plana suptilnog i mentalnog sveta. To je individualni duhovni Put. Ali svakih par hiljada godina čovečanstvo se uzdiže na sledeći nivo kolektivne evolucije, koju je bolje nazvati involucijom, jer nastaje odmotavanjem nagomilane karme, oslobađanjem od balasta impresija uma. Dakle, kolektivno probijanje vrata prvog suptilnog plana postojanja je naša trenutna sudbina. Nazovite to podizanjem kolektivne vibracije svesti, uzdizanjem u 5D ili kako god, samo su različiti nazivi istog procesa. Put u beskraj se otvara pred nama.

„Videti svet u zrnu peska,
I nebo u divljem cvatu,
Držati beskraj na dlanu ruke,
I večnost u jednom satu.“

~ Viljem Blejk

Slobodno ćemo uživati u plodovima duha i ostvarenju svih ideala kojima smo mi sanjari nedosanjanog težili vekovima, zajednica će omogućiti pojedincu sve što mu je potrebno, poput organizacije pčelinje košnice. Spoj kolektiva koji se međusobno pomaže i slobode individualnosti, gde pojedinac doprinosi zajednici svojom kreativnošću i duhovnošću, igrom. I da, posebna radost za mnoge koji vole Božija stvorenja, moći ćemo da razumemo govor životinja, i one nas, što nam je Avatar i obećao.

Svaki porođaj je bolan, ali koliko to zavisi od pripremljenosti za donošenje na svet mladog bića – Novog Čovečanstva. Koliko svi možemo da vidimo, većina ljudskog roda uopšte nije ni približno spremna na velike promene, svi se grčevito drže ovog sveta, Matriksa, za koji misle da će večito trajati, i zato će porođaj verovatno biti najbolniji, kroz ratove, epidemije i prirodne katastrofe. Osim ako nas Milostivi Bog ne bude postepeno pripremao, što se upravo dešava sa epidemijom korone, pojačavajući sve više pritisak na promenu svesti, osvešćivanju bar dela onih u većini duboko uronjenih u nesvesnost čula i materije.
 


Ne mogu da ne pomenem ono što mnogi pominju danas, da će kod nespremnih preovladati strah i panika, jer će se rušiti jedini svet koji poznaju, čulni, gramzivi, sebični, ratnički nastrojeni... Na nama ostalima je da im pomognemo koliko možemo i spasemo još koju dušu, pomažući joj da ostane na planeti i svedoči Zori Novog Čovečanstva. Ukoliko ne možemo, moramo ih prepustiti njihovoj sudbini koja je vrlo jednostavna – rodiće se na materijalističkim planetama, gde će imati više vremena da sazru duhovno.

Da bi se to sve zaista dogodilo u našim životima, biće neophodno ne samo da čuvamo našu planetu, da pomažemo na sve načine jedni drugima nesebično, pre svega duhovno, nego i ostati fizički živ u najtežim vremenima na planeti, kada sve loše mora da se očisti da bi ustuplilo mesto životu posvećenom Bogu i Ljubavi prema svim bićima i svemu što postoji na Nebu i Zemlji. Bitno mi je da vam prenesem ono što duboko osećam od kada sam živ. Ako se istorija ciklično i spiralno menja na Zemlji, ako na primer svakih 10.000 godina prolazimo kroz tih 1000 godina nagrade za onaj manji deo čovečanstva koje nije potpalo pod uticaje koji ga vuku na dole, ka ropstvu materije, onda je ovaj period u kome živimo upravo takav, jer je očigledno da je planeta doživela vrhunac u prenaseljenosti, uništavanju planete jer nas je previše, kao i vrhunac u razvoju nauke i tehnologije, često zloupotrebljene u iste svrhe kontrole, vladavine i uništavanju svega oko nas u sebične svrhe profita.

Neće preživeti i ući u Zlatno Doba Čovečanstva samo duhovni ljudi, Doba toliko puta obećavano u prethodnih desetak hiljada godina, jer se pravom duhovnošću bavi samo 1 čovečanstva. Ući će svi oni koji čuvaju planetu i živi svet na njoj, koji su nesebično pomagali drugima u bilo kom obliku, koji su makar malo doprineli da se izgradi ideal bratstva i sestrinstva svih naroda i rasa, jedinstvo svih religija i učenja, širenja Ljubavi, Znanja i iskustva, podrške i vođstva.
 


Čak i ova situacija u kojoj se nalazimo je test koji nam Bog još jednom šalje da bi se naučili – s jedne strane vidimo solidarnost i nesebično deljenje, s druge zatvaranje u sebičnost. Neće uskoro biti ni nacija, ni granica, kao ni novca. Mnogo šta što simboliše materijalističku civilizaciju na zalasku neće postojati, berze, manipulacije i laži svih vrsta, koje su dostigle vrhunac u našem dobu. Takođe, možda ste čuli da duhovni ljudi koji su podigli vibraciju dovoljno visoko ne mogu da obole od bilo kog virusa ili bakterije, jer duhovnom vibracijom i duhovnim praksama jačaju imuni sistem – sve u nama, od fizičkog do mentalnog tela je jedinstveni Sistem, stvoreni smo po uzoru na Boga, mikrokosmos.
Čak i kad bi neki mali bog rekao da je to sve o čemu ovde pišem samo san i iluzija zaluđenika, rekao bih da ne želim da živim u takvom svetu u kome su ideali mrtvi.

Svi Avatari (Bog u ljudskom obliku), od Krišne do Isusa i Muhameda su primenjivali izolaciju radi univerzalnog Rada za čovečanstvo, posebno Meher Baba, koji je veliki deo svog boravka na Zemlji proveo u samoizolaciji. To samo potvrđuje kako se Univerzalno delovanje Avatara ostvaruje u našem vremenu, kada se prvi put celo čovečanstvo nalazi u samoizolaciji. I to baš kada je planeta najnaseljenija, kada nas ima 7,7 milijardi pristiglih iz svih najudaljenijih delova svemira. Kada bi bar deo nas, manjina, usmerio u izolaciji svoju pažnju na unutarnji vid, prokrčili bismo Put ka Novom Čovečanstvu mnogo lakše. Način za to je jednostavan, usmerite misli ka Bogu, bilo kako da se zove, držite ga što više u svesti, predajte mu se da vas vodi u burnim vremenima – i onako nam ništa drugo neće ni preostati, jer je naš čamac suviše mali da sam pronađe put u mirnu luku zvanu Novo Čovečanstvo.

 

 

 

 

Autor: Vladimir Madić, esotheria.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE