Duhovno buđenje i uzdizanje svesti


Pred vama se nalazi talking head dokumentarac "Duhovno buđenje i uzdizanje svesti".
 


Sam njegov naziv eksplicira i temu koja je sve učestalija i na ovim našim prostorima. Famozan mit o transformaciji svesti planete i ljudi koji je nastanjuju, kao da u laganim pomacima dobija i konkretno ispoljavanje, iako još uvek većina čovečanstva srednje-strujaški i nesvesno kodira jednu konsenzusnu svarnost utemeljenu na starim obrascima straha, legitimisanog sistemom. Pojavljivanje  sve većeg broja osetljivih osoba koje prepoznaju mogućnosti za transformaciju i stapanje sa nekim prijatnijim i suptilnijim energijama, možda može kulminirati prelaskom na viši nivo egzistencije, ili kako mnogi kažu, četvrti denzitet.
 


Sama planeta zemlja (što se ne odnosi na civilizaciju koja je nastanjuje) kao da je već uzašla na četvrti denzitet, što možda dokazuju dugi boravci u prirodi koji balansiraju unutrašnje biće i služe za usidrenje kosmičkih energija koje se primaju meditacijama, kontemplacijama, čitanjem određenih duhovnih spisa, kreativnim umetničkim procesima ili pak, svesnim prepuštanjem njihovom dejstvu ne upražnjavajući nikakve specijalne duhovne prakse. Takođe, i neki fenomeni koji su bili rezervisani samo za neke tajno inicirane adepte i smatrani opasnim, kao što su podizanje kundalini energije, otvaranje čakri, kanalisanje bića više svesnosti, postaju sve učestaliji i spontaniji, pogotovo za one osobe koje odluče da se upute spiritualnim magistralama.
 


Naravno, osim epifanija i ekstaza, zbog intenzivnijeg rada duhovnih energija na svesnijim i osetljivijim pripadnicima ljudskog roda, neizbežne su i bolne i mučne katarze kao sastavni deo preobražaja koji se odigrava. Najveći akcenat u ovom dokumentarcu je stavljen na stalnu introspekciju i proces samospoznaje pojedinca, kao najizvesniju kopču sa unutrašnjim impulsima i razumevanjem buđenja šestog čula kao krucijalnog kompasa u primanju i razumevanju suptilnih energija, te novih svesti koje nas pročišćuju i pomažu u procesima duhovnog rasta i razvoja.
 


Osobe koje učestvuju u dokumentarnom filmu "Duhovno buđenje i uzdizanje svesti" i govore kroz prizmu prvenstveno ličnih iskustava, usput se češući o aktuelne duhovne teorije, su Anđela Janjić - aktivistkinja na polju osvešćivanja i ukazivanja na represije postojećeg sistema i starih obrazaca, Vanja Urukalo - umetnik, strip autor i scenarista, i Vladimir Janjević - glumac i performer.

 

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE