ONLINE SEMINAR ~ Istraživanje PROŠLIH ŽIVOTA

Ponovo utemeljite priču Vaše duše. Istražite i prisetite se jednog prošlog života koji je najznačajniji za Vaš sadašnji život. Otkrićete prošlost kako biste bolje razumeli mnoge delove sadašnjeg života i povezali se sa talentima i sposobnostima Vašeg bića.

Prijave za seminar traju do 15.09.2021.

Kao i druge kulture širom sveta, Damanhurci veruju da duša preživi fizičku smrt. U skladu sa tim, duša istražuje sebe i svet u mnogo inkarnacija u kojima doživljava razna iskustva koja je izgrađuju.

Ova “priča naše duše” preko ogromnog kontinuuma vremena i prostora nosi sa sobom vrednu informaciju koja može pomoći u sadašnjem životu. Ono što možemo naučiti o našim “prošlim životima” može naša sadašnja iskustva ispuniti dubljim značenjem, svrhom, otpuštanjem i radošću.

Ciklus seminara odvija se kroz pet nivoa, gde se na svakom seminaru budi sećanje na jedan prošli život. Istraživanje petog nivoa odvija se u Damanhuru pri čemu se koriste specifični “alati” kao što su Hramovi Čovečanstva. Od želje polaznika zavisi koliko nivoa seminara će završiti.

Prvi nivo omogućuje polazniku da dublje istraži jedan prošli život te da dobije uvide o sledećem. Istražuju se životi koji su od najvećeg značaja na putu duše važne za trenutni život. Informacije o životima istražuju pripadnice Puta damanhurskog Proročišta, koje istraživanje temelje na fotografijama i podacima rođenja svakog polaznika.

Na petom nivou, osoba je u stanju  da razume širu sliku i vidi svoje mnoge živote poput perli koje čine ogrlicu, svaka od njih dragocena, a sve povezane istom svrhom i misijom.
Seminar je lucidan, ne koriste se hipnotičke regresijske tehnike, siguran je i pristupačan.

Praktičnim tehnikama pod vođstvom instruktorke polaznici istražuju i obnavljaju sećanja. U tom istraživanju, pored igre i meditacije koriste se umetničke i druge tehnike koje učesnicima pomažu da ponovo probude i integrišu “karakter” koji su jednom bili, što je proživljeno i ostavilo dubok utisak na duši.

Buđenje sećanja nije samo sebi svrha. Ono ima smisla ukoliko utiče na promenu ponašanja. Služi da bolje razumemo sebe i svoje izbore, da živimo kvalitetnije i damo životu svrhu koje možda ranije nismo bili svesni.


VAŽNE NAPOMENE:
Na seminar se treba prvenstveno prijaviti, najkasnije do 15. 09. 2021. uz uplatu akontacije u iznosu od 500kn / 65€.

Polaznici 1. nivoa seminara uz prijavu treba da dostave i popunjen upitnik sa dve fotografije.

Za popunjavanje upitnika kontaktirajte nas na info@damanhur.hr. Dobijeni podaci služe za potrebe istraživanja života u Damanhuru i neće se koristiti u druge svrhe.

https://damanhurhrvatska.org/dogadjaji/2021/10/online-seminar-istrazivanje-proslih-zivota-23-24-10-21-prijave-do-15-09/


Seminar se održava online (zoom) u grupi do maksimalno 15 polaznika.

Seminar vodi WAPITI AZALEA, instruktorka Univerziteta u Damanhuru, na hrvatskom jeziku.

Cena seminara iznosi 1.150,00 kn / 155

Za prijavu na seminar potrebno je poslati podatke i uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn na
IBAN: HR2024020061100411609 sa svrhom: Seminar prošlih života ili za plaćanja van Hrvatske na PayPal 65€.
 


INSTRUKTORKA


Wapiti Azalea (Monika Žgalin) instruktorka je Univerziteta u Damanhuru na temu prošlih života i osnivačica “Crystal kingdom research”. Životni put je vodio od Hrvatske, preko Damanhura u Norvešku.

U Damanhuru je i sama učestovala u Putu Proročišta zvanom Oracolo pre nego što je postala instruktorka seminara o prošlim životima. Wapiti održava individualne tretmane kristalima, grupne seminare, meditacije i radionice.

 

Zahvaljujući bogatom znanju i iskustvu, 2019. godine postala je članica „Internacionalnog udruženja terapeuta“ / “International Association of Therapists” i drži obuku za buduće kristaloterapeute.

Veselimo se istraživanju sa Vama.
 


KONTAKT:
Damanhur Hrvatska Centar Talej
Mob: +385 95 9016-883
E-mail: info@damanhur.hr
 POVEZANI TEKSTOVI
SEMINARI & RADIONICE