Radionice Sala Rakelija – Beograd 2024.


Dvodnevna radionica  
Od dualnosti ka jedinstvu
Beograd, 30. i 31. mart 2024.
(10-18h oba dana)


Živimo u veoma polarisanom svetu. Čini se da je svako za ili protiv nekoga ili nečega. Ove razlike postoje u našim porodičnim, partnerskim i socijalnim odnosima, u svakoj državi različite stranke i političari se bore jedni protiv drugih, države ratuju jedne protiv drugih, a na višim nivoima se čini da postoje snage Svetla i tame koje se bore za duše ljudi na planeti Zemlji.

Kako prevazići sve ove izazove? Najbolji način je da budemo odvojeni i zauzmemo neutralan stav prema polarnostima ovog sveta. Radićemo na tome kako da primenimo ezoterijske koncepte na svakodnevni život da bismo prevazišli konflikte i krenuli od dualnosti ka jedinstvu i istinskom prosvetljenju.

Nasuprot onome što neki učitelji izjavljuju, nećete se odjednom izdići iznad dualnosti i pronaći da ste se prosvetlili. Postoje mnoge faze i nivoi prosvetljenja. U ovoj radionici ćemo ispitati mnoge od ovih aspekata, prezentovati praktične tehnike, metode i meditacije namenjene proširenju svesnosti tako da bliže doživite iskustvo nedualnosti i jedinstva.


Planirano je da Sal doputuje u Srbiju i da učesnici radionice mogu učestvovati fizički (mesto održavanja ćemo blagovremeno objaviti), ili online.

Za dodatne informacije o  radionici obratite se na email spirithom@gmail.com ili na telefon: 062/152 7682

 


  Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

Timeline Healing - nivo 1

Beograd, 01, 02, 04. i 05. april 2024.
(od 18-22h svakog navedenog dana)


Isceljivanje vremenskih linija je moćna terapeutska tehnika namenjena ljudima koji žele da ozbiljnije rade na sebi ili se već bave nekom terapeutskom praksom. Pokazala se kao odlično oruđe za rad sa problemima čiji nam uzroci nisu poznati, a potiču iz ranog detinjstva ili prethodnih života. Sadrži u sebi elemente vođene meditacije, regresije u prošle živote, tehnike vraćanja duševnih fragmenata, neke aspekte preramljivanja, ali je i mnogo više od toga. Pomoću ove tehnike ne samo da možete postati svesni vaših prošlih života već možete aktivno isceliti vaše specifično prošlo ja što se odražava i na vaše ja u sadašnjosti.
 
Tehnika Isceljivanja vremenskih linija je sveobuhvatna metoda koja dovodi do isceljenja na svih sedam nivoa postojanja: fizički, emocionalni, mentalni, astralni, eterični, uzročni i duševni nivo.

Ova tehnika je veoma efikasna i u procesu kreiranja. Moguće je  povezati se sa svojim uspešnim prošlim ja i iskoristiti njegovu energiju i polet za efikasno kreiranje u sadašnjosti. Isto tako, moguće je povezati se sa svojim budućim ja na željenoj vremenskoj liniji koje je već dostiglo ono što želimo da dostignemo u budućnosti i od njega dobiti savete za važne odluke koje moramo doneti sada.

Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko je neko već završio ovaj kurs ali želi da ga ponovi to može učiniti plaćajući polovinu od navedene cene.

Više detalja o Isceljivanju vremenskih linija možete pogledati ovde:

 

Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

Timeline Healing - nivo 2
Beograd,  06. i 07. april 2024.
(od 10-18h svakoga dana
)
 

Preduslov za obuku na nivou 2 jeste završen kurs nivoa 1 Isceljivanja vremenskih linija.

Napredna tehnika isceljivanja vremenskih linija je kurs dizajniran da vam da dodatne informacije i raznovrsnost u odnosu na nivo 1. Ovaj kurs se sastoji od intenzivnih instrukcija i meditacija.
 
Nivo 2 se nadograđuje na nivo 1 i obuhvata:
1. Još detalja o principu nelokalnosti kvantne fizike
a. možete ići bilo gde u vremenu i prostoru i menjati vremenske linije
b. u bilo kom trenutku linearnog vremena možete imati samo jednu dominantnu vremensku liniju ( paradoks dede) – vreme u stanju čestice
c. u bilo kom trenutku neliniearnog vremena možete imati višestruke dominantne vremenske linije – vreme u stanju talasa
d. fizika mogućih i verovatnih stvarnosti – princip nesigurnosti

 

2. istraživanje vaših prošlih, sadašnjih, budućih i paralelnih stvarnosti – prolazak kroz tapiseriju vreme/prostor (uz dodatnu meditaciju)
 
3. isceljivanje trećih osoba – problem dozvole i slobodne volje
a. isceljivanje članova porodice i prijatelja iz ovog života (meditacija)
    - duše koje su žive sada
    - duše koje više nisu među živima
b. isceljivanje osoba iz prošlih života (meditacija)
c. isceljivanje istorijskih događaja na planeti (meditacija)
d. isceljivanje budućih vremenskih linija u kolektivnoj svesnosti (meditacija)

 

4. genetsko isceljivanje i isceljivanje predaka
a. isceljivanje ljudi iz vaše genetske linije/ predaka u realnom vremenu (meditacija)
b. uklanjanje genetskih otisaka i otisaka predaka koji se nalaze u vama (meditacija)
 

5. uklanjanje otisaka i implanta (vojnih, vanzemaljskih, eteričnih, astralnih, zaostalih iz ranijih inkarnacija) (meditacija)
 
6. kombinovanje isceljivanja vremenskih linija sa drugim oblicima isceljivanja
a. kombinovanje sa procesom opraštanja i otpuštanjem karme
b. kombinovanje sa isceljivanjem rukama
c. uzemljivanje i isceljivanje aure i čakri
 

7. primena obrnutog isceljivanja vremenskih linija
a. preuzimanje mudrosti iz prošlih života
b. preuzimanje znanja iz ovog života (dobijanje potrebnih odgovora za ispite, prisećanje raznih detalja, itd. ) (meditacija)
c. mentalna projekcija kroz vreme i prostor ( preuzimanje mudrosti od učitelja iz ranije istorije ili iz budućnosti) (meditacija)

 

8. kako raditi sa teškim klijentima

 

Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko je neko već završio ovaj kurs ali želi da ga ponovi to može učiniti plaćajući polovinu od navedene cene.
 


Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

Timeline Healing - nivo 3
Beograd, 13. i 14. april 2024.
(od 10-18h oba dana)


 

Nivo 3 se nastavlja na nivo 2, nadograđuje ga, produbljuje i uvodi nove elemente i oblike isceljivanja. Nivoi 1 i 2 su preduslov za nivo 3.

Teme koje se rade na nivou 3:
1. Brze seanse (rad u parovima tokom obuke)
Praktikovanje skraćenih oblika Isceljivanja vremenskih linija. Zamislite da se samo na nekoliko minuta vraćate unazad u neko neprijatno osećanje ili misao. Tokom meditacije prva osoba vežba, a onda se menjaju uloge i pomaže drugoj osobi da uradi to isto. Na kraju se radi brzo i kratko isceljivanje trećih osoba.

2. Rad sa Višim ja (prizivanje, vizualizacija, stapanje meditativnog svetlosnog tela sa Višim ja).
Prepoznavanje razlike između ljudskog ja i Višeg ja. Meditacija – vraćanje unazad u vreme kada je ljudsko ja bilo dominantno i u vreme kada je Više ja bilo dominantno. Praktikovanje prizivanja Višeg ja. Praktikovanje tehnike - “Šta bi Više ja uradilo u ovoj situaciji?” Više o preklapanjima. Preklapanje Višeg ja preko fizičkog tela i šest nižih tela. Stapanje Višeg ja i meditativnog svetlosnog tela i njihov zajednički rad tokom isceljivanja.

3. Vraćanje unazad u vreme kada je ljudsko ja tražilo pomoć od Višeg ja.

Meditacija – sećate se vremena kada ste tražili pomoć od Višeg ja. Zatim koristite stapanje Višeg ja i meditativnog svetlosnog tela, vraćate se nazad, odgovarate na zahtev za pomoć i radite Isceljivanje vremenskih linija na tu situaciju. Nakon toga radite u parovima i pomažete klijentu da to uradi. Na kraju, radite sa partnerom i vidite da li to možete da uradite za treću osobu.

4. Isceljivanje situacija između života, između inkarnacija
Vraćanje u intervale između života i isceljivanje fragmentisanog ja (diskarniranog entiteta ili duhovnog ja) koje postoji između utelovljenja. Pomaganje duhu da prikupi duševne fragmente koji su mu neophodni da bi krenuo u sledeću inkarnaciju ili se uzdigao u više duhovne oblasti.

5. Detaljnije o teškim klijentima – rad u parovima
Počinjemo sa grupnom meditacijom. Zamislite razne scenarije sa teškim klijentima. Sal će davati primere. Zatim vizualizirate da se vraćate nazad i pomažete klijentu u svakom primeru. Nakon toga radite u parovima i vraćate se unazad u vreme klijentove prošlosti koja je bila teška. Na kraju se vraćate u teško vreme iz života neke treće osobe i radite isceljivanje.

6. Grupna terapija
Neko od polaznika prezentuje težak scenario ili traumu iz svog života, a zatim iz života neke treće osobe. Nakon toga svi učesnici rade Isceljivanje vremenskih linija za tog polaznika i za treću osobu.

7. Spajanje energetskog isceljivanja i Isceljivanja vremenskih linija
Zamislite da se vraćate nazad u neku traumu iz vašeg života. Odredite oblast u  vašem telu gde je ta trauma locirana. Radite vežbe dubokog disanja da otpustite tu traumu. Usmeravate zlatnu svetlost u tu oblast. Radite u paru i praktikujete sa klijentom. Radite ovo i za treću osobu.

8. Više o genetskom isceljivanju i isceljivanju predaka (spajanje Višeg ja klijenta sa Višim ja pretka)

Praktikujete isceljivanje vaših predaka ali zamišljate stapanje vašeg meditativnog tela i Višeg ja koje radi isceljivanje. Tražite od Višeg ja da vas vrati u vreme kada je predak tražio isceljivanje (od Boga ili anđela). Kombinovanje sa energetskim tehnikama isceljivanja. Rad u parovima sa klijentovim precima. Rad na isceljivanju predaka trećih osoba.

9. Više o isceljivanju trećih osoba – Arhetipovi
Ispitivanje odnosa između arhetipova (karaktera) koji su uključeni u isceljivanju trećih osoba. Uspostavljanje komunukacije i saradnje između arhetipova.

10. Više o isceljivanju trećih lica – Razgovor sa višim ja trećeg lica
U grupnoj meditaciji zamislite da razgovarate sa Višim ja nekoga od vaših predaka. Stapate vaše meditativno svetlosno telo sa vašim Višim ja i komunicirate sa stopljenim Višim ja tog pretka. Zatim radite u parovima i isto to radite i sa klijentom. Na kraju, zamislite da Više ja trećeg lica iz sadašnjosti komunicira sa Višim ja  pretka tog trećeg lica.

11. Pristup psihičkim sposobnostima kroz vreme

Vraćanje u prošlost u vreme kada ste imali razvijene psihičke sposobnosti. Odlazak u budućnost u vreme kada su vaše psihičke sposobnosti ponovo razvijene. Rad u parovima sa partnerom i odlazak u vreme u nekom prošlom životu kada je partner imao ove osobine razvijene i međusobno praktikovanje ovih tehnika.

12. Pristup Višem ja kroz vreme
Odlazak u prošlost ili u budućnost u vreme kada je vaša povezanost sa Višim ja bila jaka. Tražite od vašeg Višeg ja iz tog perioda da komuniciara sa vašim Višim ja sada. Tražite od Višeg ja da preklopi to iskustvo preko vašeg sadašnjeg ja.

13. Pristup vašem isceliteljskom ja kroz vreme
Odlazak u prošlost ili u budućnost u vreme kada ste bili moćan iscelitelj. Daunloadovanje tehnika isceljivanja koje ste koristili tokom tog vremenskog perioda. Tražite od vašeg prošlog ili budućeg ja da ode do nekoga kome je potrebno isceljivanje – isceljivanje druge i treće osobe.


Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko je neko već završio ovaj kurs ali želi da ga ponovi to može učiniti plaćajući polovinu od navedene cene.  

Planirano je da Sal doputuje u Srbiju i da učesnici obuka Timeline Healing - nivo 1, 2 i 3 mogu da izaberu da budu fizički prisutni (mesto održavanja ćemo blagovremeno objaviti), ili da u obuci učestvuju online.

Ukoliko zbog situacije u svetu Sal bude sprečen da dođe sve događaje ćemo raditi online.


Za dodatne informacije o obukama za tehnike Isceljivanja vremenskih linija, nivo 1, 2 i 3,  obratite se na e-mail: spirithom@gmail.com ili na telefon: 062/152 7682.

Sal Rakeli je učitelj, iscelitelj, mistik i sveštenik sa preko 40 godina iskustva u pokretu za razvoj ljudskih potencijala. Autor je knjiga “Misterije vremena”, “Prava istorija Zemlje”, “Integracija duše”, “Zemlja se budi: proročanstva 2012 – 2030”, “Zemljine promene i 2012: poruke od utemeljitelja”,  “Život na ivici dimezija” i “Tajna neograničene energije” . Produkovao je brojne e-knjige, članke i kanalisane poruke od prosvetljenih vanzemaljaca, anđela i uzdignutih učitelja.

Sal održava brojne radionice i seminare širom sveta na temu isceljenja i uzdizanja. Njegova “Timeline Healing” tehnika isceljivanja vremenskih linija je jedinstveni oblik terapije koji omogućuje dušama da iscele traume iz ranog detinjstva i prošlih života. Sal je takođe vešt pijanista i izdao je nekoliko snimaka originalne meditativne muzike. Više informacija o njegovom radu možete naći na internet stranici www.salrachele.com

 

Knjige Sala Rakelija možete nabaviti OVDE.

Najnoviji intervju Sala Rakelija na  Atma YouTube kanalu možete pogledati ovde: 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE