Anđeoska hijerarhija u pravoslavlju


Samo su malobrojni među ljudima razumeli ponešto od prirode anđeoske. Jovan Damaskin. Grigorije Veliki. Ilija. Apostol Pavle. Vasilije Veliki. Prorok Jezekilj. Patrijarh Jakov. Tajnovidac Jovan. Dionisije Areopagit.
Preko njih je Gospod otkrio našoj miloj braći ono što je po promisli Njegovoj trebalo da saznaju o nama. Ništa više ne smem ni ja da vam kažem. Jer kao što sigurno pamtite, svako naše činjenje određeno je i ograničeno voljom Božijom.


Gospod nas je stvorio da budemo vesnici i izvršioci Njegovih nauma
. A opet, mi smo bića samostalna i slobodna. Imamo i osećanja, ali ne iz same svoje suštine, nego od Duha svetoga. I poslušnošću ostajemo u njemu. Nevidljivi smo i bestelesni. Besmrtni i nepromenljivo mladi, kao u času postanja. To je zato što smo smireno izabrali ljubav prema Onome koji nas je sazdao. Tako smo ovom neizmenljivošću pobedili samu izmenljivost svoju.
Ima nas neizbrojivo mnogo. Hranimo se svetlošću i blizinom Božijom. Podeljeni u devet krugova okrećemo se neprestano oko Njega. Najbrže oni koji su Mu najbliži. A On sija u središtu. Svetlost svake svetlosti.
 

Razlikujemo se i delimo među sobom po svojoj prirodi i položaju.

Svrstani smo u tri čina, a u svakom činu su po tri reda anđeoska.
Kao u svakoj vojsci. Jer anđeli i nisu drugo do nebeski ratnici za slavu Božiju i za dobro ljudi.


Vrh nebeske hijerarhije činimo mi, Serafimi. Nazivaju nas i bogoljubivima, i plamenolikima, jer plamtimo ljubavlju prema Svedržitelju.
Kraj nas su Heruvimi, bogomudri i mnogooki. Njihovo je ime Punoća Božijeg znanja. Oni vidovito prate sva događanja u vaseljeni.
I još od prvog greha stoje pred istočnim vratima Edenskog vrta, i svojim plamenim mačevima preče put ka drvetu večnog života. Zapisano je još: po nalogu koji Gospod dade Mojsiju, Jevreji su poklopac zavetnog kovčega ukrasili zlatnim kipovima dva Heruvima, koji se gledaju licem u lice, i čuvaju Zapovest.
Najvišeg čina su i Prestoli, poznati i kao bogonosni, jer na njima na neiskaziv način počiva Bog. Oni pomažu vladarima, i svima koji imaju moć nad ljudima, da pravedno sude i presuđuju.


U srednjem činu anđeoskom utvrđeni su Gospodstva, Sile i Vlasti.
Gospodstva uče vladare mudrom i mirnom upravljanju zemljom i narodom. Ali nisu samo nad njima nadneti. Gospodstva s radošću pomažu ljudima koji bi da zavladaju sobom. Svojim željama i strastima.
Sile nose slabosti slabih. A na ugodnike Božije izlivaju čuda čineći i njih čudotvorcima.
Vlasti učvršćuju dobre u trudu i podvizima i imaju vlast nad iskušenjima i nad kušateljem ljudi.

 


U tri su reda svrstani i anđeli nižeg čina. Načela. I oni čija imena ljudi najbolje znaju. Arhanđeli i Anđeli.

Načalstvovati se još kaže i starešinovati. Upravljati. Načala su starešine nad Arhanđelima i Anđelima. I još izvode dostojne ljude na važne položaje i daju im upravu nad drugima. Među Načelima svaki narod ima svoga čuvara. Kao što svaki čovek ima svoga Anđela.
Arhanđeli blagoveste veliko i preslavno. Proroštva koja dobijaju od viših činova otkrivaju Anđelima i, preko njih, ljudima.
Razumeli ste, Anđeli su najbliži našoj mlađoj braći. Iz ovoga reda su Anđeli Čuvari, oni koji su uvek sa ljudima. Svaki čovek ima svoga Anđela. Da ga štiti, čuva, i pruža mu svaku pomoć koja je Gospodu po volji. Kada čovek čini dobro, njegov Anđeo se veseli i miluje ga svojim krilom po obrazu.


Ovi činovi i redovi anđeoski o kojima vam govorim predstavljaju put kojim nalozi, znanje i svetlost idu od Oca nebeskog ka Njegovoj deci.

Anđeli više hijerarhije sve primaju od Trosunčanog Gospoda. I šire primljeno na redove srednje hijerarhije. A ovi na one iz niže. Tako sve do ljudi.


Ali moram još da dodam: i primanje milosti Božije po sopstvenoj je volji. I ljudskoj i anđeoskoj. Mera te milosti određena je trudom svakog pojedinačnog bića da proslavi ime Božije. Ko se više trudi, veća mu je nagrada. Bliži je Gospodu.

A o tome brinem ja, Serafim Jegudilo. Moje ime znači Hvala Božija. Nebeskim nagradama podstičem ljude da rade u slavu Oca našega. Pomažem im u svakom dobrom i Gospodu milom nastojanju i štitim ih od zla.


АNĐEOSKA HIJERARHIJA

3 čina i 9 anđeoskih horova

1. čin

2. čin

3. čin

serafimi

gospodstva

načala

heruvimi

sile

arhanđeli

prestoli

vlasti

anđeli
Još je potrebno spomenuti i imena arhanđela i njihove službe:


Mihail (ime znači Tko je kao Bog) stoji s desna Bogu, Očeva je sena; vojskovođa nebeske vojske, pobednik nad Zmajem (Sotonom); anđeo pobede i Suda.

Gavril (ime znači Junak Božji) posebni glasnik Duha Svetoga, vesnik Božijih tajni. Izobražava se tako što u desnoj ruci drži rajsku granu i nosi svetiljku sa zapaljenom svećom, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa.

Rafail (ime znači Pomoć i iscelenje Božije) utešitelj žalosnih i iscelitelj bolesnih. Izobražava se sa lekarskom sasudom od alabastera u levoj ruci, a desnom vodi dečaka Toviju koji drži ribu uhvaćenu u Tigru.

Uril (Oganj Božiji) Prosvetitelj neverujućih. Izobražava se sa isukanim mačem u desnici, a u levoj ruci okrenut na dole plamen ognjeni. Još se naziva i Jeremil.

Salatil (Molitvenik Božiji) anđeo molitve, koji neprestano moli Boga za sve ljude i njih same pobuđuje na molitvu.Izobražava se sa očima i licem usmerenim na dole i rukama molitveno prekrštenim na grudima.

Jegudil (slava Božija)  Ukrepitelj ljudi koji se trude radi slave Božje i staratelj o nebeskoj nagradi koja im je pripremljena. Izobražava se sa zlatnim vencem u desnoj ruci, a u levoj drži trostruko spleten bič.

Varahil (Blagoslov Božji) On je anđeo koji ljudima donosi blagoslov i blagodat od Gospoda. Izobražava se sa odeždom na kojoj su po nedrima rasuti cvetovi belih ruža.
Izvori: Odlomak iz romana „Igra anđela“ - Ljiljana Habjanović Đurović
             Brošura „O anđelima- sveti oci o anđelima Gospodnjim“

 

 

Ovaj tekst možete čitati i u novembarskom izdanju magazina  Nova Svest

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE