Opstanak nije osnovni instinkt ljudi


Možda već i znate da je Put Duše nešto na šta treba obratiti pažnju, ali možda vam nije jasno koliko je to važno za vaše lično, zemaljsko blagostanje.

Da, ne samo za vaše duhovno blagostanje, već za vaše fizičko, psihičko, emotivno, društveno, pa čak i finansijsko blagostanje takođe. Ne postoji ništa drugo u životu što vam može doneti sigurnost, zdravlje, prosperitet, sreću, i unutrašnji mir, brže i obilnije nego postizanje Ispunjenosti. Ovo je, naravno, suprotno onome što su vam rekli. Postoje, savetovali su vas, još mnoge druge stvari na koje morate obratiti pažnju.

 

Rekli su vam da kako biste bili srećni u životu morate osvojiti momka, osvojiti devojku, imati kola, imati posao, imati kuću, imati ženu, decu, naći bolji posao, naći bolju kuću, dobiti unapređenje, imati unuke, osedeti, dobiti kancelariju na uglu, dobiti sat za penziju, razboleti se, imati komplikovanu sahranu, i onda otići.

Rečeno vam je da treba da poštujete Božje zapovesti, sprovodite Božju volju, poštujete Božije zakone, širite reč Božju, i strahujete od Božjeg gneva, jer kada se suočite sa Božjim sudom molićete za milost Božiju – i , u zavisnosti od vaših uvreda, možda je i ne dobijete, već naprotiv, možda ćete biti osuđeni na večne i nepodnošljive patnje u vatrama pakla.

Pričali su vam da "najjači opstaju" i da "plen ide pobednicima", da "dobri momci završavaju zadnji" i "onaj sa najviše igračaka pobeđuje", da "svaki čovek gleda samo sebe i da "cilj opravdava sredstva", da "novac ne raste na drveću" i "da vas vide ali ne slušaju", i da "ne smete prelaziti granicu" i da "ćete ležati onako kako ste namestili posteljinu".

Rečeno vam je da "postoji samo jedan put ka raju" i "bolje da ste u pravu", da smo "mi protiv njih", da "ne možete protiv moćnika", da "nikada javno ne iskazujete svoje mišljenje", da "ne možete imati i jare i pare", da "ne spremate ražanj dok je zec još u šumi".

 

Vaš  Um je ispunjen još raznim drugim porukama koje su stvorile svakodnevnu stvarnost, toliko udaljenu od vašeg stvarnog razloga zbog kojeg ste na Zemlji, da je pravo čudo ako nađete bilo kakvu radost ili uzbuđenje u životu uopšte.


Sada vam je rečeno da jedina bitna stvar nema nikakve veze sa bilo čim odavde. Deo slagalice koji nedostaje se tiče toga kako da dostignete Kompletnost na Svetom Putovanju Duše. Može li ovo biti istinito? Može, i jeste.

Ali ne brinite; ako idete putem kojim vaša Duša želi da ide to neće sprečiti vaš dobri život. Kompletnost Puta Duše će vam doneti sve što vam vaše telo i vaš um signaliziraju da žele da iskuse.

Ovde se ne radi o zameni jednog aspekta života za drugi. Verujte u to. Obratite pažnju na Put Duše, i šta je potrebno da ga dovršite, i tada će se – ne samo ono što želite, već sve što možete zamisliti da vam je potrebno – stvoriti samo od sebe. Staraće se o sebi pomoću sebe.

 

Ili da parafraziram jednu mnogo bolju izjavu:


Nemojte ići okolo i pitati,
“Šta ćemo jesti? Šta ćemo?
Čime ćemo se ogrnuti?”
Tražite prvo Carstvo Nebesko,
a sve ostalo će doći samo od sebe.


 

molitva bogu‘’Carstvo Nebesko’’ i ‘’Kompletnost Svetog Puta’’ odnose se na isto iskustvo.
Problem oba izraza je taj da vam niko nije objasnio, ili opisao, kako izgleda to iskustvo i kako da ga dostignete.


Carstvo Nebesko nije jedna fizička lokacija, već je to stanje postojanja. To je, u stvari, stanje ‘’potpunog’’ postojanja.  I stoga je baš savršeno što se ove dve fraze naizmenično koriste.

Bukvalno je za ljude ‘’raj’’ kada se nađu u stanju u kome ne treba ništa više postojati, uraditi ili imati u bilo kom datom trenutku, kako bi doživeli unutarnji mir, potpunu ljubav, apsolutno blaženstvo, jer sve što postoji i sve što bi se moglo poželeti je u potpunosti prisutno, potpuno izraženo i potpuno doživljeno upravo ovde, upravo sada.

Vi ste Potpuni.

Put Duše treba da vam donese vašu kompletnost baš u ovom stanju, kako bi aspekt života zvan ‘’vi’’ mogao izraziti, iskusiti, reflektovati, pokazati i personifikovati aspekt života zvani Božanstvo. To je vaš Osnovni Instinkt.


Opstanak je osnovni instinkt najviše za hemijske i biološke oblike života. To je ono što čini da se cveće okreće ka Suncu. Ono zbog čega ptice lete ka toplijim klimama. Ono zbog čega kornjače ostaju  u svojim oklopima. Ono zbog čega lavovi reže i zvečarke zveckaju njihovom zvečkom.

 

Opstanak nije, ipak, osnovni instinkt ljudskih bića – niti bilo kojeg živog bića u kosmosu koje se razvilo. Za takva bića, osnovni instinkt je Božanstvo.

Kada bi opstanak bio vaš osnovni instinkt, bežali biste od plamena kuće koja gori. Ali vi utrčavate u plamen, jer ste čuli plač bebe. U tom trenutku vaš opstanak nije bitan.

Kada bi opstanak bio vaš osnovni instinkt, pobegli biste od čoveka sa pištoljem. Ali vi stojite između njega i osobe koju on maltretira. U tom trenutku vaš opstanak nije bitan.

Nešto duboko u vama, nešto što ne možete opisati ili imenovati, vas doziva u takvim trenucima kako biste iskazali na najvišem nivou ko ste vi stvarno.

Ljudi koji su učinili ovo, kada su ih kasnije intervjuisali za novine, nikada ne kažu to ovako, naravno. Oni kažu da su prosto instinktivno reagovali.

 

Ali to sigurno nije bio instinkt za opstankom, jer je njihovo delo ugrozilo opstanak. Ipak, oni se nisu bojali, ni na trenutaka, jer onaj istinski deo njih zna da opstanak nije bitan. On zna da je njihov opstanak zagarantovan. Ne postoji pitanje oko toga da li će oni preživeti, jedino pitanje je: Kako? U kom obliku? Zašto? I radi koje svrhe?

To nastaje u trenucima samorealizacije. Jedini zahtev života. A u trenucima samorealizacije, Um i Duša reaguju kao Jedno. Odmah.


Kao čovek, vaš osnovni instinkt je vidljiv kada se potpuno biće koje ste vi,  priseti u potpunosti, ponovo stvori, i kada se ujedini ponovo sa Božanstvom.

Kako je  i najmanja ćelija u vama deo vašeg tela, tako je i svaki element fizičkog života deo Božjeg tela. Kada se iskustvo Uma i znanje Duše ujedine kako bi stvorili uzvišenu Svest, ljudska bića biraju da opet dožive sebe kao deo Božjeg tela. Stoga oni kažu da su se "ponovo prisetili".


 

 

 Neal Donald Walsh Odliomak iz knjige “Jedina važna stvar”
  Napisao:
Neale Donald Walsch

 

 

 

 

Prijavite se za newsletter ili postavite pitanje lično Nealu na stranici www.zivikaobog.com

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE