Ko je i šta je Bog?


Razgovori s Bogom su dati čovečanstvu kako bi dali odgovore na najveća životna pitanja. I najveće od svih naših najvećih pitanja jeste, i nastavlja da bude: ‘’Ko je i šta je Bog?’’

Većina nas jasno shvata da Bog nije neki veliki čovek na nebu, sa dugom belom bradom i lepršajućom odorom, koji sedi na zlatnom tronu u jednoj ukrašenoj sobi, okružen lepršavim anđelima.

Ipak, dok nam je jasno da Bog nije to, ni približno ne shvatamo šta je Bog. Pa hajde da vidimo šta Bog ima da kaže na tu temu.
 


U "Razgovorima s Bogom", Bog jasno ističe da je on bez oblika, pola ili supstance na način na koji mi to shvatamo. Bog je, više, ono od čega su sve stvari stvorene. On je ta Suštinska Suština od koje je sve što postoji sastavljeno. Ta suština sadrži Uzvišenu Inteligenciju. I potpunu Svesnost. I potpunu Moć.
 


On je sveprisutan i sveznajući. On je svuda jer je sve što postoji na bilo kom mestu. Zna sve jer bez toga što zna, ništa što postoji ne bi moglo postojati. On je Izvor i Ta Supstanca u jednom, On je Stvaralac i Stvoreni.

On je uvek bio, jeste, i uvek će biti. Ne poznaje početak ni kraj. Ne postoji ništa izvan njega i ne postoji ništa što postoji unutar njega bez njega. To jest, jednostavno, ne postoji ništa što nije Bog.

Ta Suštinska Suština koristi Sebe da stvori ponovo Sebe, I poziva na Sebe da ojača Sebe.

 

Bozja ruka

 

Ne treba mu ništa, ne zahteva ništa, ne traži ništa, ne kažnjava nikog. Jer šta bi mu to moglo trebati? Šta bi u bilo kom slučaju zahtevao? Zašto bi bilo šta zahtevao? I kome – molim vas kažite, kome na svetu – bi naređivao i kažnjavao?

Onome ko ima sve i ko jeste sve, ne treba ništa, on ima samo jednu želju: Da izrazi i spozna Sebe kroz veličanstveno iskustvo samog Sebe… I da stvori tu mogućnost.

 

To je razlog zašto je stvoren život kakav poznajemo.

Svako živo biće koje se ostvarilo u Božanskom, postiglo je sve stvari koje mi kao ljudska vrsta kažemo da želimo da postignemo. A takvi ljudi su to postigli bez povređivanja, bez oštećivanja, bez ubijanja. Mi kažemo da su oni živeli životom şvetaca. Ipak, oni su prosto živeli život onako kako ih je On pozivao da žive  - na način na koji većina ljudskih bića kategorički odbija da živi, iz najironičnijeg razloga: Mislimo da je to previše dobro da bi bilo istinito.

 

 

 

 Neal Donald Walsh Tumačenje serijala knjiga “Razgovori s Bogom”
  Napisao:
Neale Donald Walsch

 

 

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE