Šri Santa Svami, lord Soulbury


Velika duša, Šri Santa Svami Džejms, koji je bio jedan od najbližih učenika Siva Yogasvamija, apsorbovan je u lotosova stopala Boga i dosegao samadi 13. decembra 2004. godine, u Engleskoj. Imao je preko 90 godina kada je preminuo.
    
Santasvami je bio najpoznatiji na Šri Lanki kao stariji sin pokojnog lorda Soulbury-ja, poslednjeg engleskog viskonta i prvog generalnog guvernera Šri Lanke. Po smrti svog oca, nasledio je njegovu titulu viskonta i postao član Doma lordova Engleske. Tražio je odobrenje od učitelja Yogasvamija da se odrekne svoje titule viskonta u korist svog mlađeg brata, ali Yogasvami to nije dozvolio. Umesto toga, Yogasvami ga je inicirao i dodelio mu ime Santasvami.
   
Mladi Džejms Remsbotom upoznao je Yogasvamija 1953. godine, kada je došao iz Oksforda da poseti svog oca. Preselio se u Šri Lanku te godine i živeo u gradu Džafna, nedaleko od svog gurua.
   
Susunga Verapurema seća se Santasvamijeve priče o tome kako je jednom prilikom, na vrhuncu svoje prvobitne sadane sa Yogasvamijem, njegov otac lord Soulbury bio veoma uznemiren što njegov sin želi da živi životom „vreća i pepela“. Njegovo čelo bilo je namazano pepelom („vibuti“) i nosio je belu „kadi vešti“. Živeo je životom potpunog odricanja – teško da bi takav mogao postati engleski aristokrata i budući član Doma lordova!
   

Nezadovoljstvo njegovog oca prenelo se i na Santasvamija, pa je njegov um bio nemiran. Kada je stigao u Yogasvamijevu kolibu, bio je u rastrojenom stanju. Istog trenutka, Svami je naglasio ove reči: „Uzmi Boga za svog oca, Boga za svog guvernera, Boga za svog generala.“ Santasvami je rekao da su te reči ostavile dubok utisak na njega, rešile sve njegove konflikte i smirile njegov uzburkani um.    
   
Yogasvami mu je pružio sklonište i potom nagledao duhovni razvoj svog učenika.
   
Po savetu Yogasvamija, Santasvami je proveo mnogo godina u ašramu Šivatondan u Čenkaladi. Citiramo nekoliko isečaka iz njegovih pisama, koje je Santasvami napisao mladom čoveku sa Zapada, koji se raspitivao o svrsi farme.

 


    „Osnovna svrha farme je proizvodnja hrane pri kojoj se ne umanjuje plodnost tla. Poljoprivreda i religija su dva različita aspekta koji formiraju jednu celinu – prirodni život čoveka. Veoma je važno očuvati staru, tradicionalnu strukturu društva. Upravo je poljoprivreda predstavljala osnovu drevnog, tradicionalnog života tamilskog naroda, u kome danas živimo.
   

Rad je obožavanje – poznata je izreka i mi smo je prihvatili.
Ime „Šivatondan“ nastalo je od „Šiva“ imena Boga i „tondan“ što znači sluga ili podanik. Dakle, „Šivatondan“ znači „podani sluga Boga“ ili „onaj čiji je rad posvećen Bogu“. To nije neka nova ideja i ona je suština učenja Bhagavad Gite. Ideja je da
sve što radite treba da bude u duhu odvezivanja od cilja, posvećivanja svog rada Bogu i ostavljanja rezultata njemu – radite zarad rada!


    U ovom trenutku mi radimo sa iznajmljenom radnom snagom. Ali, i to je dobro, pošto u ovom periodu dobijamo neophodno iskustvo i učimo da i sami postanemo dobri poljoprivrednici. U pravom trenutku doći će pravi ljudi i to će biti veoma dobro; a čak i da, iz nekog razloga ne dođu, takođe će biti dobro. Jer ne postoji, niti može postojati bilo šta pogrešno, bilo gde.“

   
Pesme koje je spontano pevao Yogasvami na tamilskom su objavljene kao „Natčintani – Dobre misli“. Svamijeve besede su takođe objavljene kao „Reči učitelja“. Santasvami i još nekoliko ljudi su preveli besede na engleski i potom ih objavili pod pokroviteljstvom Šivatondan Nilajam iz Džafne. 
   
Kada je lord Soulbury preminuo i Santasvami nasledio titulu svog oca, Yogasvami ga je poslao nazad u Englesku da obavlja svoju dužnost, uz reči „Vrati se u Englesku i budi lord“.

Ove reči, kao i sve Yogasvamijeve misli, bile su pune značenja. Dosetka na engleskom je u značenju reči „lord“ – koja može značiti i Bog – „onaj koji nema gospodara osim samog sebe“.


Izvor: www.aryasangha.org   
Prevod:
Marko Maoduš

 

 
Ovaj tekst možete čitati i u februarskom broju magazina Nova Svest

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE