Vedska poljoprivreda


Način na koji su drevni narodi obrađivali zemlju možda ipak možemo smatrati naprednijim od savremenog, uprkos postojećoj tehnologiji, mehanizaciji i znanjima iz hemije i biologije.
Današnja poljoprivreda je industrijska i za sobom ostavlja pustoš i uništavanje zemlje. Biljne kulture se  modifikuju kako bi izdržale tretiranje raznim hemijskim supstancama, biodiverzitet se smanjuje, pčele polako nestaju, a mi ljudi polako ali sigurno sve više počinjemo da ličimo na neki oblik virusa, umesto na božanska bića. U ovakvom vremenu, oživljavanje drevnog znanja o pravilnom odnosu prema zemlji i poljoprivredi, predstavlja nasušnu potrebu.
 


Vedska organska poljoprivreda
, koju je na svetlost dana ponovo izneo čuveni indijski guru Maharishi, ne samo da je naprednija i održivija u odnosu na modernu poljoprivredu, već ide dalje i u odnosu na rigorozne standarde organske poljoprivrede. Koristeći drevne vedske tehnologije, farmeri se uzdižu do više svesti i uče se životu u skladu sa zakonima prirode.
U tom procesu, neka od postojećih znanja koja se serviraju na poljoprivrednim fakultetima padaju ničice kao sulude teoreme. Tehnologija upotrebe zvukova, koja se u vedskoj poljoprivredi koristi za buđenje unutrašnje inteligencije biljaka kako bi proizvele obilje plodova, predstavlja naprednije znanje od svih dosadašnjih metoda koje se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi. A ta tehnologija potiče iz vremena od pre 5000 godina.


Namera koju je Maharishi Mahesh Yogi imao kada je zasnovao viziju zdravog i održivog načina proizvodnje hrane, može poslužiti kao zvezda vodilja svim budućim generacijama farmera, vrtlara i zaljubljenika u prirodu.

“Mi ćemo osnovati Vedski poljoprivredni univerzitet kako bismo predstavili znanje Prirodnog Zakona, i znanje o nutritivnom i po zdravlje blagotvornom učinku hrane koja je prirodno gajena.
Čitav proces razvoja biljke, od semena pa do listova, cvetova i plodova, stimulisan je lepim melodijama i muzikom, kao i sezonskim uticajima sunca, meseca, planeta, zvezda, i uopšte svim kvalitetima okoline u kojoj ta biljka raste. Ovo je već dokazano kroz raznovrsna svetska naučna istraživanja. Da bismo sve to izveli, iskoristićemo pomoć vedskih eksperata iz Indije čije tradicionalne melodije i vedske recitacije proizvode najjači efekat.”, napisao je Maharishi povodom izlaganja svoje vizije.

 

Maharishi vedska poljoprivredaDa ovako prelepo i korisno znanje postane dostupno i u našoj zemlji, potrudili su se Fond Organske Srbije i Savez za transcendentalnu meditaciju Srbije, organizujući seminar vedske organske poljoprivrede u Beogradu.
Seminar je strukturisao dr Piter Svon koji je tokom mnogih godina radio s Maharishijem na projektima vedske organske poljoprivrede i u tom procesu je temeljno istražio osnove proizvodnje hrane.
Mnogi projekti na kojima je dr Svon radio zahtevali su od njega da razvije sveobuhvatno razumevanje o tome kako biljke dobijaju svoju hranu, šta je hemijsko-industrijsko uzgajanje uradilo zemljištu i biljkama, i kako se organski uslovi mogu ponovo uspostaviti. On je shvatio da bašte i oranice dele iste sisteme prehrane koji pripadaju većim ciklusima u okruženju, i ako razumemo ove sisteme, mi možemo razviti prirodne i jednostavne metode kojima će baštovanstvo i poljoprivreda postati laki i samoodrživi.
Dr Svon je podučavao novi metod poljoprivrede u preko 11 zemalja sveta, i njegov cilj je da prikaže fundamentalne principe naučnog organskog uzgajanja, kako bi se omogućio prelaz ka istinski održivim vedskim zajednicama širom sveta.
 Radi manje a postigni više!


Ovo je glavni moto dr Svona. Transformacija moderne poljoprivrede koja se zasniva na oranju ka poljoprivredi bez oranja, predstavlja najvažniju temu na kursu. Detaljno je objašnjeno kakve sve negativne efekte zemlja trpi zbog oranja i koliko je lakše zasnivati poljoprivrednu proizvodnju bez tog načina obrade zemlje. Upotreba mehanizacije se višestruko smanjuje, a broj radova koje je potrebno izvršiti na njivi se smanjuje sa današnjih 8 na samo 2 – setvu i žetvu. Tehnika koju vedska organska poljoprivreda koristi kako bi se ukinulo oranje jeste korišćenje pokrovnih kultura pred sejanje glavne kulture. Tako na primer, pre nego što želimo da posejemo krompir, kukuruz ili nešto slično, posejaćemo prvo raž. A potom, kada raž dovoljno naraste, samo ćemo je povaljati i tako dobiti pokrov na njivi, poput ćebeta. Zatim se u usečene brazde seje glavna kultura koja će nesmetano rasti oslobođena korova i pod zaštitom debelog pokrivača raži. Na ovaj način se potpuno izbacuje navodnjavanje, prihrana, hemijska zaštita i problem sa korovom. Jednostavno, a opet tako daleko u odnosu na današnji način rada. Dr Svon je ipak optimista, jer kako kaže, “ljude će, ako ništa drugo, ekonomska isplativost ovog načina proizvodnje naterati da mu se i okrenu.”
 

Malciranje


Da li je moguće da uprkos svim modernim saznanjima mi i dalje nismo dorasli razumevanju Prirodnog Zakona?


Upotreba hemikalija pri zaštiti i prihrani biljaka predstavlja možda najopasniju dimenziju moderne poljoprivrede. Stiče se utisak da je ovakav način rada popularizovan i stimulisan upravo od strane velikih kompanija koje proizvode preparate i đubriva. A neretko su te kompanije upravo i finansijeri univerziteta i stipendija za buduće poljoprivredne stručnjake.
Upotreba hemikalija izaziva ogromno oštećivanje zemljišta, i u stvari oslabljuje same useve, kao i ljudsko zdravlje. Nutritivna vrednost biljaka koje se danas koriste u ishrani je višestruko ispod nutritivne vrednosti koju su one imale pre samo 70 godina.


“Sada smo došli do saznanja da je biologija (bakterije, gljivice, gliste, itd.) odgovorna za kreiranje strukture zemljišta, kao i njegove plodnosti.”, navodi dr Svon.
“Poslednjih 70 godina se mislilo da plodnost zemljišta zavisi od spoljnih faktora, da zavisi od hemikalija, i da zbog toga što biljke crpe hranljive materije iz zemljišta, ono vremenom postaje iscrpljeno. Nova saznanja govore da plodnost zemljišta zavisi od biologije zemljišta – bakterija, gljivica, glista, itd., a to nam otkriva činjenicu da je plodnost zemljišta neiscrpna sve dok se njegova biologija održava u ravnoteži.”, objašnjava on.
 


Slabe i obolele biljke luče posebne vrste feromona i emituju određenu vrstu infracrvenog zračenja, što za uzvrat privlači štetočine. Na taj način se priroda brine o uklanjanju bolesnih i slabih biljaka, ostavljajući prostor za zdrave i napredne. Međutim čovek nema razumevanje ovog prirodnog zakona. Umesto da se brinemo o snazi i imunitetu biljke, mi se brinemo o njihovom kvantitetu, profitu od prodaje, veličini i izgledu. Cilj je samo privući kupca, dok se ukus i nutritivna vrednost zanemaruju.
Na fotografijama koje su prikazane u okviru kursa o vedskoj organskoj poljoprivredi, jasno se moglo videti da biljke koje rastu prema principima vedskog znanja nisu napadnute od štetočina i ne boluju od bolesti, dok biljke koje su rasle na preoranoj i hemijski tretiranoj zemlji skoro uvek su bile izložene raznim problemima.
 

rad na njivi

 


Ono što je veoma bitno, možda i presudno, pri korišćenju principa vedske organske poljoprivrede, jeste to što zemlja sa svakom narednom godinom postaje sve plodnija, nasuprot njenom iscrpljivanju u modernoj poljoprivredi. Ovo je posledica korišćenja pokrovnih kultura, koje se tokom raspadnog procesa pretvaraju u hranljive materije i humus. Svake godine, dakle, farmer korišćenjem ovih principa dobija sve plodniju zemlju. Korišćenje komposta i malčiranje su glavni načini kojima se ovaj efekat postiže. Dodavanjem sena, slame, ili drugog organskog materijala oko samih biljaka, dobija se zaštitni pokrovni sloj koji ima višestruke efekte. O takvom načinu gajenja dostupno je mnogo informacija, a možda najbolje primere možemo pronaći u Permakulturi.
 

Vedska organska poljoprivreda i Permakultura dele mnogo zajedničkih principa i njihovim proučavanjem i primenom možemo u potpunosti transformisati našu budućnost proizvodnje hrane.
 


Tokom kursa u Beogradu, predstavljeni su i principi materije i zvuka.


“Prema saznanjima moderne kvantne fizike, čitav univerzum se sastoji od frekvencija koje su u međusobnoj interakciji i koje naposletku pripadaju Jedinstvenom Polju. Te frekvencije, kako postaju sve više manifestovane, mogu se opažati i kao zvučne frekvencije. Dakle čitav univerzum je igra zvukova.”, kaže dr Svon.


On objašnjava kako “postajući sve više u dosluhu sa tim poljem Prirodnog Zakona, koje rukovodi celokupnim univerzumom, farmer je u stanju da se ponaša kao centralna tačka u kojoj se susreću svi aspekti Zakona kao što su klima, vremenske prilike, seme, zemljište, usevi, potrebe njegove porodice i društva, tehnologija, finansije, itd. On tada može biti u intimnoj interakciji sa svima njima. Samo farmer sa potpuno razvijenom svesnošću, koja je u potpunosti jedno sa Jedinstvenim poljem Svesti, može uspešno i spontano delati prema Prirodnom Zakonu, i na taj način biti uspešan u pogledu svih različitih varijabli koje nam život nudi.”
 

jedinstvo sa prirodom

 


Svest, poštovanje prirode i njenih zakona, nenasilnost i ljubav prema zemlji, temeljni su principi na kojima treba zasnivati nove načine poljoprivredne proizvodnje. Da bi se takvo shvatanje ugradilo u nove generacije, neophodno je raditi na više nivoa – od formalne edukacije, pa sve do intenzivnog rada na sopstvenoj svesti. Planeta Zemlja je došla do kritične tačke, i ukoliko se ne dogodi pozitivan zaokret u našem odnosu prema njoj, velike su šanse da ćemo biti svedoci strašnih posledica. Mnogi kažu da je već kasno, a mnogi ne pristaju na to i nastavljaju da se bore. Zapitajte se i sami kojoj vrsti ljudi pripadate, i kakav svet želite da ostavite svojoj deci.  Ali šta god da izaberete, imajte jedno na umu: Sve što radite, sebi radite!
Autor: Milan Bojić za magazin Sensa

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE