Plivologija - poučna priča


Jednom prilikom mladi profesor bio je na putovanju morem. Bio je visoko obrazovan sa dugim nizom oznaka iza imena, ali sa vrlo malo životnog iskustva. U posadi broda kojim je putovao, bio je stari, nepismeni mornar. Svake večeri mornar je navraćao u profesorovu kabinu da bi slušao njegova izlaganja o mnogim različitim temama.
Kada se jedne večeri, posle nekoliko sati razgovora, mornar spremao da napusti profesorovu kabinu, profesor ga upita:


– Stari, da li si studirao geologiju?
– Šta je to, gospodine?
– Nauka o zemlji.
– Ne, gospodine, ja nikad nisam išao u bilo kakvu školu. Nikad nisam ništa studirao.
– Stari ti si proćerdao četvrtinu života.


Stari mornar izađe tužan.
Ako to kaže tako učen profesor, to je onda sigurno istina – mislio je.
Ja sam proćerdao četvrtinu života!
Kada se sledeće večeri mornar spremao da napusti kabinu profesor ga upita:
– Stari, da li si studirao okeanografiju?
– Šta je to gospodine?
– Nauka o moru.
– Ne, gospodine, nikada nisam ništa studirao.
– Stari, ti si proćerdao polovinu svog života.


Stari mornar izađe još tužniji.
– Proćerdao sam pola života; ovaj učeni čovek tako kaže.
Sledeće večeri mladi profesor ponovo upita starog mornara:
– Stari, da li si studirao meteorologiju?
– Šta je to, gospodine? Nikada nisam čak ni čuo za to.
– Kako šta, to je nauka o vetru, kiši, vremenu.
– Ne, gospodine. Kao što sam vam rekao nikada nisam išao u bilo kakvu školu. Nikada nisam ništa studirao.
– Ti nisi studirao o zemlji na kojoj živiš; nisi studirao o moru od koga živiš; nisi studirao o vremenu sa kojim imaš posla svaki dan? Stari, ti si proćerdao tri četvrtine života.
Stari mornar je bio veoma nesrećan.
– Ovaj učeni čovek kaže da sam proćerdao tri četvrtine života! Sigurno da sam proćerdao tri četvrtine života.

Narednog dana došao je red na starog mornara. Dotrčao je do kabine mladog profesora vičući:
– Gospodine profesore, da li ste studirali plivologiju?
– Plivologiju? Šta hoćeš da kažeš?
– Da li znate da plivate, gospodine?
– Ne, ne znam da plivam.
– Gospodine profesore, Vi ste proćerdali ceo život! Brod je udario u stenu i tone. Oni koji znaju da plivaju spasiće se na obližnjoj obali, ali oni koji ne znaju udaviće se. Veoma mi je žao, gospodine profesore, ali Vi ćete sigurno izgubiti život.

Možete studirati sve "logije" ovog sveta, ali ako ne naučite da plivate, sve vaše studije su beskorisne. Možete čitati i pisati knjige o plivanju, možete raspravljati o njegovim finim teorijskim aspektima, ali kako će vam to pomoći, ako odbijate da uđete u vodu? Morate praktično naučiti kako se pliva.

 

 

Autor: Vilijam Hart, UMETNOST ŽIVLJENJA

 


 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE