Prekognitivni snovi


Jedna  od  najzanimljivijih  funkcija  snova,  koja  po  pravilu  privlači  najveću  pažnju  ljudi,  jeste  mogućnost  da  se  analizom  sna  predvidi  neki  događaj, kako  prijatan, tako  i  neprijatan.  Većina  ljudi, zapravo, kada  razmišlja o svojim  snovima, pretpostavlja  da njihov  sadržaj  ima isti  značaj  kao  i  bilo koji  vid  proricanja. Zbog  toga  smatraju  da  će  se  analizom  sna  doći do nekakve  vrste  vidovitosti,  tj. da  san govori  šta će se  desiti u budućnosti.

Međutim, funkcija  snova  je  mnogo, mnogo značajnija od pukog proricanja  i zapravo, samo  određena  vrsta  snova,  koja  nije  ni  tako česta, spada  u ovu grupu. Takođe  se  mora  i  među  ovakvim  snovima  napraviti razlika i sprovesti  njihova  tačna i  precizna  klasifikacija,  te možemo  posebno  govoriti  o PREDVIĐAJUĆIM, o PROROČANSKIM  i  o TELEPATSKIM  snovima  gde svaka  grupa  ima  svoje  specifične  karakteristike  i  značaj. Grubo  i  jednim  imenom, sve  tri  vrste  snova  nazivamo  PREKOGNITIVNIM.

Mogućnost  da  je  san  predvideo  nešto  dobro  izaziva  u  osobi  slatki  spokoj  iščekivanja  tog  srećnog  događaja, i motiviše  ga  da  u  realnosti pomogne  njegovu  što  skoriju  realizaciju,  a predviđanje  neke  neprijatnosti  uglavnom  izaziva  strepnju  koja, iako  neprijatna, može  biti  od  pozitivnog  značaja  ako  predstavlja  upozorenje. U  krajnjem  slučaju, predviđanje  loših  događaja  kroz  snove  može, u  psihološkom  smislu, pripremiti  osobu  za  ono  što  sledi  te, kada  do  događaja  dođe, stres  biva  manji  i  čitava  situacija  će  se  lakše  i  racionalnije  prihvatiti.

PROROČANSKI SNOVI  kod  većine  ljudi  obično  nisu  tako česti. Radi se o snovima  koji  se, za kraće ili duže vreme, realizuju  u  stvarnosti  baš  onako  kako  su  i  sanjani. Opet, postoje  osobe  koje  retko  sanjaju, a  kada  se  to  desi,  po  pravilu se  sanjani  sadržaj  i  realizuje  u  stvarnosti,  i  to  gotovo  u  potpunosti.
Ovi  snovi  mogu  biti  upozoravajući  ukoliko  govore  o  nekoj  opasnosti  koja  preti  snevaču,  jer  bi on tada, ako obrati pažnju  na  san, mogao  možda  da  je  izbegne.

Analitičari  snova  međutim,  sa  sigurnošću  i  u potpunosti (kao i kad su drugi snovi u pitanju), nikada ne mogu  stoprocentno  tvrditi  da  li  je  neki  san  proročanski  ili ne. Upoređujući  sanjani  sadržaj tokom  analize sa  trenutnom  životnom  situcijom  snevača  na  javi, vešt  analitičar  može  sa  velikom  verovatnoćom  da  tvrdi  da  je  san  proročanski,  ali  nikada  sa  apsolutno  potpunom  sigurnošću! To znamo tek  kada  se sanjana  situacija zaista  i  dogodi  u  stvarnosti  ali, razumljivo, tada je  tumačenje  izgubilo  na  značaju.

Ono  na  šta  uvek  treba  gledati  kao na  verovatni  pokazatelj  da  se  radi o proročanskom  snu  je  mogućnost  da  se jedan  te  isti  san ponavlja, da nosi  upozoravajuću  poruku  i  da se javlja kod osobe koja  malo  sanja  ili bar nije navikla da ima prekognitivne  snove.
 


Međutim,  osobe  koje, naprotiv, često  imaju  prekognitivne  snove  uglavnom  već  intuitivno  i same, bez  stručne  anallize, mogu  da pretpostave  da  se  o  takvom  snu  zaista  i radi.

Nije  isključeno  da  neko  ima  proročanski  san  sa  takoreći  potpuno  trivijalnim i za  njega  nevažnim sadržajem,  ali  i obrnuto, da sanja proročanski  san čije ostvarenje u realnosti može da promeni sudbinu čitave nacije.
Poznati  su  podaci  o  relativno  većem  broju  ljudi  koji  su, pred  Kenedijevu  posetu  Dalasu, sanjali  san  koji  je  direktno  ukazivao  na  njegovo  ubistvo. U  arhivama FBI-a  postoji  zapis  o  veoma  upornom  telefonskom  javljanju  izvesne  ženske  osobe   iz  Dalasa  koja  je  nekoliko  dana  pre  atentata  više  puta  dnevno  pokušavala  da  upozori  policiju  na  mogući  događaj, a  na  osnovu  sna  koji  je  sanjala.  Međutim, niko  nije  hteo  ili  nije  znao  da  ove  poruke  treba  shvatiti  ozbiljno,  već  se  mislilo  da  se  radi  o  psihički  neuravnoteženoj  osobi.


PREDVIĐAJUĆI SNOVI 
su, za  razliku  od  proročanskih, snovi  u  kojima  nesvesna psiha  snevača samo procenjuje  njegovu  trenutnu  životnu  situaciju, okolnosti  koje  postoje,  kao  i  njegove  mogućnosti  (potencijale  koje  poseduje)  a  koje  bi  mogao  da  u datoj  situaciji  iskoristi. Kao kada bi u stvarnosti, na  osnovu finansijskih  sredstava  koje posedujemo, procenjivali  gde  bi  mogli  da  odemo  na  odmor, na  primer.

S  obzirom  da  naš  svesni  deo  ličnosti  često  nema  dobru  predstavu  o  ličnim  mogućnostima,  niti  dobro  procenjuje  našu  okolinu, snovi  nam  analizom  otkrivaju  ove  podatke  koji  se  nalaze  u  nesvesnoj  psihi  (jer  nesvesna  psiha  uvek  zna  više  i  bolje  od  svesne) i  pomažu  nam  u  svakodnevnom  životnom  funkcionisanju  da  budemo  efiksniji, hrabriji  ili  da  ne  napravimo  neku  pogrešnu  odluku. Tipične  predviđajuće  snove  često  imaju  studenti  kada  spremaju  neki  teži  ispit. Obično  sanjaju  da  su  ga  položili  sa  visokom  ocenom. Pod  uslovom  da  odbacimo  mogućnost  da   ovakvi  snovi  imaju  kompenzatornu  ulogu (teše  snevača  jer  ispit  još  uvek  nije  položio), druga  mogućnost  tumačenja  bila  bi  da  nesvesni  deo  ličnosti  govori  snevaču  da  ima  sposobnosti  da  ovaj  ispit  uspešno  spremi  i  dobije  čak visoku  ocenu,  jer  će  i  okolnosti  na  ispitu  biti  povoljne. Na  primer, imaće  sreću  da  izvuče  cedulju  sa  lakšim  pitanjima, ispitivač  toga  dana  neće  biti  zahtevan  kao  inače,  itd.

Ako  se  ovakav  san  pravilno  protumači  i  snevač  prihvati  njegovu  poruku, preostaje  mu  da  samo  marljivo  uči  jer, naravno, to  je  osnovni  preduslov  da  se  u  realnosti  nešto  od  sanjanog  i  realizuje. Jer, radi  se  o  predviđajućem  snu  koji  govori  o  potencijalnim  mogućnostima  a  ne  o  proročanskom. Bilo  bi  nerealno  i  neozbiljno  ovakve  snove  proglasiti  proročanskim  a  da  pri  tom  student  nije  posvetio  dovoljno  vremena  spremanju  ispita.

Dakle, ova  vrsta  snova  ništa  ne proriče, ne  ukazuje  da  će  se  nešto  SIGURNO DESITI  već  daje procenu  da  bi  nešto  MOGLO  DA  SE  DESI 
(“sta bi bilo kad bi...”) ukoliko  snevač  na  javi  preduzme  konkretnu  akciju.

Šteta  je  ako  snevač  ne sprovede  u  realnosti  konkretnu  akciju  za koju  je, putem  predviđajućih  snova, dobio  informaciju  da  je  može  realizovati, da je za nju  sposoban  i  da  poseduje  potrebne mogućnosti. I  obrnuto, ne  bi trebalo  da  se u realnom životu upušta  u neku  akciju a da je, putem ove vrste snova, dobio  upozorenje  da  za  to sada nije  pogodan  trenutak.
 
 


TELEPATSKI SNOVI
su  najređi  i dešavaju se izuzetno. Odlikuju se relativno velikim vremenskim poklapanjem  sa  stvarnim   događajem  koji  se dešava u realnosti dok ga snevač  sanja. Obično se radi o važnijim događajima pri čemu je snevač u bliskoj emotivnoj vezi sa osobom ili događajem koji  sanja.
Telepatski  snovi  se, izmedju ostalog, mogu  objasniti  i  teorijom  sinhroniciteta  kojom  se Jung dugo i ozbiljno  bavio.


Poreklo  prekognitivnih  snova

Kao što brojni  primeri  iz  prakse  pokazuju, većina  predviđajućih, proročanskih  i  telepatskih  snova  potiče  iz  individualnog  nesvesnog,  tj.  odnosi  se na događaje  i osobe  koje  potiču  iz  individualne  životne  istorije snevača.

Nekada,  međutim, ovi  snovi mogu  da  budu  veoma  značajni  i  da  ukazuju  na  vrlo  krupne  istorijske  i  društvene  događaje  koji  su  od  presudnog  značaja  za  čitavu naciju, kako  je  već  i  pomenuto. Dakle, s obzirom da  se  odnose na  javne  ličnosti, vladare, ratove, nepogode, itd., praktično  pripadaju  i  kolektivnom nesvesnom.


PRIMER PROROČANSKOG SNA - SAN O ODLASKU STOMATOLOGU


Ženska osoba, 45 godina, dan pre zakazane posete stomatologu sanja kako ulazi u ordinaciju ali joj se doktorka izvinjava što neće moći da je primi, jer  se  stomatološka  mašina  pokvarila. Sutradan  se  na javi  ponovila  identična  scena.

U  ovom  slučaju  se ne radi o nekoj  bitnoj  informaciji  koju  je osoba dobila kroz san, ali da je na njega  obratila  pažnju  i  telefonom  proverila  da  li  je u ordinaciji  sve u redu, uštedela  bi  i vreme  i  maltretiranje  oko putovanja  sa  jednog  na  drugi  kraj  grada.

PRIMER TELEPATSKOG (EKSTRASENSNOG) SNA - SAN O POROĐAJU

U vreme rata na prostorima  bivše  SFRJ, žena koja  nije  već  mesecima  bila  u  kontaktu  sa  svojom familijom  iz  susedne  republike  u kojoj je  uveliko besneo  rat, sanja  kako  se njena  dalja rođaka  porađa. Sa  ovom  mladom  ženom  je, tokom  detinjstva, ona  razvila  veoma  bliske  i  prijateljske  odnose. Rođaka u  snu  rađa veoma  malu  bebu, devojčicu,  koja  je uprkos  tome veoma  živahna, vitalna  i  zdrava.

Osoba  je bila  vrlo  uznemirena  zbog  ovog  sna  kojeg  nikako nije mogla bukvalno da shvati,  jer  nije imala  već  mesecima  kontakte  sa  sanjanom  rođakom,  niti  je  pretpostavljala  da  bi ova mogla biti trudna s obzirom na ratna dešavanja. Zato  se  zainteresovala  za nju  i uskoro, preko  zajedničkih  rođaka  koji su bili u izbeglištvu  čak u trećoj državi, uspela  je da sazna da se ovaj događaj u stvarnosti  ne samo  zaista  dogodio  već  gotovo  i  u isto vreme  kada  je  sanjala  san. Te noći, njena rođaka  je u izbegličkom  kampu, pod  šatorom, pre vremena  rodila devojčicu  koja  je na sreću bila  veoma  vitalna, pa  iako rođena  u krajnje  neprikladnim  uslovima  i  bez  adekvatne  lekarske nege, preživela  je  bez  ikakvih posledica  i  razvila  se u normalno uhranjeno  i  zdravo  dete.

UBIŠE KNJAZA - PRIMER PROROČANSKOG SNA O UBISTVU KNEZA MIHAJLA OBRENOVIĆA

I  u  našoj  političkoj  istoriji  postoje  podaci  o  proročanskim  snovima  koji  su  se, nažalost, zaista  i  ostvarili. Prema  navodima  srpskog  novinara, pisca i bibliografa Pere Todorovića (1852-1907), izvesni Matija  iz sela  Kremna  je  dan  pre ubistva kneza  Mihaila Obrenovića, spavajući  popodne, usnio san o atentatu  na  kneza, skočio iz kreveta i sav bunovan i izbezumljen trčao kroz selo uzvikujući "Ubiše knjaza, ubiše knjaza!",  te su seljani mislili da je sišao s uma i jedva su ga smirili. Ipak, sutradan je stigla tragična  vest  iz  Beograda koju je prorekao Matijin san.


 
Autor: Dr Mirjana Đurđević, analitičar snova
www.alteraintegrativa.com


 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE