U potrazi za sopstvenom esencijom - ispovest jedne floriterapeutkinje


Često je, da bi upoznali najbolju verziju sebe, potrebno da prvo upoznamo onu najgoru i često nas baš neprijatnost tog susreta zaustavi na tom, za nas, najvažnijem putovanju.
ALI... Već na samom početku mog puta otkrila sam da je postojalo puno verzija mene, toliko malih JA u suživotu velikog mene.

Na početku,  cvetne esencije su predstavljale neku vrstu skloništa  iz kojeg sam mogla da prepoznam, osvestim i zbrinem svoje emocije, ali su isto tako bile i ključevi na mom putu samorazvoja u potrazi za sopstvenom esencijom. Bilo je potrebno usuditi se i napraviti mentalni skok, u stvari, jedan salto mortale, i sagledati sebe iz tih dubina. I onda, kada sam se osetila spremnom, iz “skloništa” sam polako, ali sada sa većom sigurnošću i sa novim razumevanjem, krenula ka buđenju uspavanih potencijala.

 

Zalivala sam arhetipsko semenje koje je tražilo svoje mesto u komplikovanoj razgranatosti moje personalnosti, osvetljavala sam oblasti koje su bile u tami zato što u nekom  momentu svog života nisam bili spremna (čitaj nisam imala hrabrosti) da ih prepoznam i prihvatim kao svoje. Gledala sam u taj prostor koji se nalazi iznad mojih očekivanja a opet ispod ideala, prostor moje realnosti, i svaka od esencija bila je ključ koji je otvarao jedna od vrata moje svesti. U terapeutskoj primeni - praksi, mogu da nastavim da se igram sa tim ključevima i istražim nove odaje u zamku svog bića, čitava prostranstva koja još čekaju da budu pripojena i povezana u celinu.

Do odaje u kojoj se nalazi sopstvena Esencija ostali su još uvek neki ćoškovi za otkriti i osvetliti.
Za one koji se usude da budu, kao što je jednom Osho rekao  “astronauti sopstvene unutrašnjosti …”  ili kako ja kažem – florinauti, cvetne esencije umnogome pomažu na tom putu,  tako što će biti  “astronautova - florinautova raketa”.
 

 

 

Autor:

Sonja Plavšić

Sonja Plavsic  Čarolija svetlošću središta - Ljubavlju kao najvećom čarolijom života.

 

 U potrazi za sopstvenom esencijom izabrala da ljubav i radost budu njeni motivatori.

 

 Zahvalna Životu za sva iskustva koja su joj data, inspiriše i pomaže druge na putu ličnog samorazvoja da otkriju, deblokiraju i razviju svoje vlastite potencijale.

 

Link do bloga ''Čarolijanje'':
http://carolijanje.blogspot.com/

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE