Četrnaest duhovnih saveta Tič Nat Han-a


1. Nemoj biti idolopoklonik bilo koje doktrine, teorije ili ideologije. Svi sistemi mišljenja su vodiči, oni nisu apsolutna istina.

2. Nemoj misliti da je znanje koje sada poseduješ nepromenljiva, apsolutna istina. Izbegavaj da budeš skučenog uma i vezan za način na koji sada vidiš stvari. Uči i upražnjavaj nevezivanje za gledišta da bi bio otvoren za stavove drugih. Istina je u životu, ne u pojmovnom znanju. Budi spreman da učiš kroz čitav život i da stalno posmatraš šta se zbiva u tebi i u svetu.

3. Nemoj nikada prisiljavati druge, uključujući i decu, da usvoje tvoje poglede, koristeći pri tome autoritet, nagrade, novac, propagandu, ili obrazovanje. Ipak, kroz razgovor pomozi drugome da se oslobodi fanatizma i uskogrudosti.

4. Nemoj izbegavati kontakt sa patnjom i ne zatvaraj oči pred njom. Nemoj gubiti svest o postojanju patnje u životu ovog sveta. Nađi načina da budeš sa onima koji pate, uključujući i lične kontakte i posete, slike, zvuke. Na sve načine osvešćuj sebe i druge da postoji realnost patnje u svetu.

5. Nemoj gomilati bogatstvo dok milioni gladuju. Neka cilj tvog života ne bude slava, zarada, bogatstvo, čulna uživanja. Živi jednostavno i deli vreme, energiju i materijalna dobra sa onima kojima su potrebni.

6. Nemoj gajiti bes i mržnju. Uči da ih preobražavaš dok su još seme u tvojoj svesti. Čim se bes ili mržnja pojave usmeri svoju pažnju na disanje da bi video i razumeo prirodu tvog besa ili mržnje i prirodu osobe koja ih je prouzrokovala.

7. Nemoj dozvoliti da se izgubiš rasipajući se u svojoj okolini. Upražnjavaj svesno disanje da bi se vratio onome što se dešava u sadašnjem trenutku. Budi u kontaktu sa onim u tebi i okolini što je čudesno, osvežavajuće, lekovito. Posej seme radosti, mira, razumevanja u sebi da bi olakšao preobražavanje u dubini tvoje svesnosti.

duhovno ciscenje


8. Nemoj izgovarati reči koje mogu stvarati nesklad i lomove u društvenoj zajednici. Učini svaki napor da oprostiš i razrešiš sve konflikte, ma koliko bili sitni.

9. Nemoj govoriti neistinu iz ličnog interesa ili da bi impresionirao ljude. Ne govori reči koje izazivaju podelu i mržnju. Ne širi vesti u koje nisi siguran. Ne kritikuj i ne osuđuj stvari za koje nisi siguran da su se dogodile. Govori uvek istinito i konstruktivno. Imaj hrabrosti da govoriš o nepravdi, čak i kada to može ugroziti tvoju ličnu sigurnost.

10. Nemoj koristiti religioznu zajednicu za ličnu dobit ili profit i nemoj od nje stvarati političku partiju. Ipak, religiozna zajednica treba da zauzme jasan stav prema ugnjetavanju i nepravdi i treba da teži promeni situacije bez upotrebe sile.

11. Nemoj se baviti profesijom koja je štetna za ljude i prirodu. Nemoj investirati u preduzeća koja ugrožavaju druge u njihovoj šansi da žive. Izaberi poziv koji će pomoći da ostvariš svoj ideal saosećanja.

12. Ne ubij. Ne dozvoli da drugi ubijaju. Poštuj tuđu imovinu, ali spreči druge da se bogate na račun tuđe patnje.

13. Nemoj posedovati ništa što treba da pripada drugima. Poštuj vlasništvo drugih, ali ih sprečavaj da se bogate na račun tuđe patnje.

14. Ne zanemaruj svoje telo. Nauči da ga neguješ sa poštovanjem. Ne gledaj svoje telo samo kao instrument. Sačuvaj vitalnu energiju za ostvarenje Puta. Seksualnost ne bi trebalo da bude lišena ljubavi i predanosti. U seksualnoj vezi budi svestan buduće patnje koja može uslediti. Da bi sačuvao sreću drugih, poštuj njihova prava i odanost. Budi potpuno svestan odgovornosti donošenja novog života na svet. Meditiraj o svetu na koji donosiš nova stvorenja.(iz knjige "Mir je svaki korak" - Tič Nat Han)

Izvor:
bebamur.com

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE