Došlo je vreme da zatražimo svoju moć!


Neminovno dolazi trenutak kada će nove snage na ovoj planeti, ljudi koji su vođeni plemenitijim vrednostima, ljudi koji imaju rajske vizije sveta u kom žive, doći i zahtevati svoju moć.
Ta moć koju oni traže je moć nad uređivanjem ovog sveta, moć kreacije i materijalizacije koja teče neometano i nesputano. To je moć oplemenjena Ljubavlju i Znanjem i ona nije ni na čiju štetu. Još davno sam učio na fakultetu da svaka moć kvari, a apsolutna moć kvari apsolutno. Da, to su principi stare moći, one koju grčevito drže strukture čije je vreme prošlo.

Nova moć je moć slobode, kreacije, manifestacije i ljubavi. Ona nikome ne čini zlo, ona nije grabežljiva i pohlepna. Ona je oslobođena svih distorzija niskih vibracija i nastupa čisto pred svima, a najčistija je u onome kome je data. Ona ne kvari, ne goni u mrak. Ona oslobađa. Da, moć može biti i takva.

Obilje novca, bogatstva svih vrsta, izobilje čiste hrane, bez ubijanja životinja. Sloboda kretanja u toj meri da postaje nevažno u kojoj zemlji živim. Sloboda putovanja toliko jaka i široka da moja država postaje Zemlja sama. Mogućnost koračanja svakim kutom naše planete, mogućnost upoznavanja i povezivanja sa kulturama koje su drugačije nego moja, sve u svrhu potvrđivanja jedne večne istine: Možda nismo svi isti, ali smo svi Jedno.


Da li ja to sanjam i vizionarim, dok magle obavijaju delove ovog divnog sveta? Da li ja to upućujem vapaj čovečanstvu koji možda trgne neku decu, neke nove duše koje će sa lakoćom prihvatiti da su oni gospodari i kreatori, da je promena večna i dobra i da u njoj treba učestvovati celim svojim bićem?
 

novi svetski poredak


Moć je naše pravo, moć je svačije pravo. Svi imamo moć. Ovo je nova vrsta moći, ona će pregaziti slabu, kukavičju, pohlepnu vrstu moći kojom se opijaju sadašnji gospodari. Oni će gledati nemo i zabezeknuto dok budemo polagali prava na ovaj svet i menjali ga po sopstvenom nahođenju. To neće biti promena koja uništava osnovne principe Ljubavi i Znanja, to će biti promena koja ih utemeljuje, koja ih unosi u strukture koje su davno zaboravile da postoji nešto više od same moći. Postoji život, postoji stvaranje i svrha. Postoji Sila koja upravlja ogromnim talasima čije smo mi kapi. I vreme te Sile je došlo.Autor:
Milan Bojić, urednik

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE