Proročanstvo Beinse Douna o dolasku Zlatnog doba


Predviđanje bugarskog duhovnog majstora iz reda Velikog belog bratstva izrečeno 1944. godine zapanjujuće se podudara s bujicom današnjih objava iz raznih izvora o nadolazećem prelasku Zemlje u 5. dimenziju.

Duhovni i kulturni uticaj duhovnog učitelja Petera Deunova


Prema Pavelu Birjukovu, biografu Lava Nikolajeviča Tolstoja, taj veliki ruski mislilac i pisac otišao je iz Jasne Poljane nedugo pre svoje smrti (1910) s namerom da otputuje u Bugarsku i upozna se sa duhovnim učiteljem Peterom Deunovim.

Kardinal Giuseppe Roncalli, vatikanski ambasador u Bugarskoj pre Drugog svetskog rata, a kasnije izabran za papu Jovana XXIII, rekao je sledeće: „U sadašnjoj epohi najveći živi filozof na Zemlji je Peter Deunov.”

U razgovoru s Bojanom Boevim u Minhenu 1910. Rudolf Steiner, osnivač antropozofije, izjavio je: „Slovenski narodi predodređeni su za velike misije. Oni, a posebno Bugarska, uveliko će doprineti uzdizanju čovečanstva. Vratite se u Bugarsku, tamo je jedan snažan duhovni pokret, pod vođstvom velikog duhovnog Majstora.” Nakon tog razgovora Bojan Boev je postao jedan od najbližih učenika duhovnog majstora Beinse Douna.

Dok se nalazio u poseti Grčkoj, Paramahansu Yoganandu upitali su o njegovim namerama da podigne ašram u Bugarskoj, a on je odgovorio: „Odlazim čak onamo jer Duh Istine tamo je vrlo aktivan.”

Jiddu Krishnamurti, vođa teozofskog pokreta, odbio je da bude proglašen Maitrejom i Hristom, a učesnicima Svetskog teozofskog kongresa u Holandiji rekao je da se svetski duhovni majstor nalazi u Bugarskoj.

 

Peter Deunov

 


Proročanstvo Petera Deunova o kraju naše civilizacije i početku Zlatnog doba

Takođe znan i pod duhovnim imenom Beinsa Douno, bugarski duhovni majstor Peter Deunov (1864 - 1944) bio je čovek vrlo visokog nivoa svesti (a istovremeno i nenadmašan muzičar) koji je tokom celog života davao primer čistote, mudrosti, inteligencije i kreativnosti. U duhovnoj zajednici Velikog belog bratstva nedaleko od Sofije, živeo je okružen brojnim sledbenicima, a zračenjem svoje ličnosti probudio je duhovnost hiljada duša u Bugarskoj kao i u ostalim delovima Evrope. Učenja Velikog belog bratstva danas slede ljudi iz svih delova Evrope, a redovno se okupljaju u Bugarskoj i u drugim zemljama, gde plešu, mole se za mir u svetu i slave ljubav prema svim stvorenjima i Majci Zemlji.

Nekoliko dana pre odlaska sa ovog sveta, zapavši u dubok trans, izneo je veoma zanimljivo proročanstvo o našem nemirnom dobu, proročanstvo o „svršetku vremena” i nadolazećem Zlatnom dobu čovečanstva.

Sledi njegov van vremenski testament. Toliko je aktuelan i 'živ' da je gotovo neverovatno da su te reči izrečene pre gotovo 70 godina.
 


PROROČANSTVO ZA NOVO DOBA

„Tokom prolaska vremena čovekova svest prolazila je kroz veoma dugo razdoblje mraka. Ta faza koju hindusi nazivaju 'Kali Yuga' na svom je zalasku. Danas se nalazimo na granici između dva doba: Kali Yuge i Novog Doba u koje upravo ulazimo.

Već se događa postupno poboljšanje u sferi čovekovih misli, osećaja i postupaka, ali svi će ljudi uskoro biti podvrgnuti božanskoj Vatri koja će ih pročistiti i pripremiti za Novo Doba. Čovek će se tako uzdići do jednog veoma visokog nivoa svesti koji je neophodan za njegov ulazak u novi život. Neki to nazivaju i „Uzdizanje“.
 

 

Deunov sa sledbenicima

 Peter Deunov sa sledbenicima


Proći će još nekoliko decenija pre dolaska te Vatre koja će preobraziti svet donevši novi moralni nauk. Taj ogroman talas dolazi iz kosmičkog prostora i preplaviće celu Zemlju. Svi oni koji mu se budu opirali biće odneseni i prebačeni negde drugde.

Premda se svi stanovnici ove planete ne nalaze na istom stepenu evolucije, novi talas će osetiti svako od nas. A preobražaj će zahvatiti ne samo Zemlju već i celokupan kosmos.

Najbolja i jedina stvar koju čovek sada može učiniti jeste da se okrene Bogu i poboljša samog sebe u domenu svesti, da podigne svoju vibraciju kako bi se našao u skladu sa silovitim talasom koji će ga uskoro preplaviti.

Vatra o kojoj govorim, koja prati nove uslove pružene našoj planeti, podmladiće, pročistiti, obnoviti sve: materija će biti oplemenjena, vaša srca biće oslobođena teskobe, nevolja, nesigurnosti i postaće sjajna; sve će se poboljšati, uzdići. Negativne misli, osećaji i dela biće iscrpljeni i iskorenjeni.

Vaš sadašnji život svojevrsno je ropstvo, teška tamnica. Sagledajte i shvatite svoju situaciju te se iz nje izbavite. I kažem vam: izađite iz zatvora svoga! Doista je žalosno gledati toliko zabluda, toliko patnje, toliko nesposobnosti da se razume gde leži čovekova istinska sreća.


Sve što je oko vas uskoro će se urušiti i nestati. Ništa neće ostati od ove civilizacije i njene izopačenosti; cela će Zemlja biti protresena i ni traga neće ostati od ove naopake kulture koja drži ljude pod jarmom neznanja. Potresi nisu samo mehanička geološka pojava; njihova svrha je da probude intelekt i srce ljudi, kako bi se mogli rešiti svojih grešaka i svoga kratkoumlja te shvatiti da u svemiru nisu sami.

Naš Solarni sistem sada prolazi kroz područje kosmosa gde je jedno davno uništeno sazvežđe ostavilo za sobom svoj trag, svoju prašinu. Ovo prolaženje kroz kontaminirani prostor je izvor zatrovanosti, ne samo stanovnika Zemlje već i svih stanovnika drugih planeta naše galaksije. Jedino sunca nisu zahvaćena negativnim uticajem tog nepovoljnog okruženja. To područje se naziva 'trinaesta zona', a neki je nazivaju i 'zonom prepreka'. U tom području naša planeta je bila 'zaglibljena' hiljadama godina, ali konačno se približavamo izlazu iz tog prostora tame i na pragu smo ulaska u jedno duhovnije područje gde žive razvijenija bića.
 

 

okupljanje

 Okupljanje sledbenika Belog bratstva u Bugarskoj


Zemlja sada sledi uzlazeće kretanje i svako bi trebao da se potrudi da se uskladi sa strujama uzlaženja. Oni koji odbiju da se pokore toj orijentaciji izgubiće prednost dobrih namera koje će se pružati u budućnosti za njihovo uzdizanje. Zaostaće u procesu evolucije i moraće da čekaju desetine miliona godina na dolazak novog uzdižućeg talasa.

Zemlja, Solarni sistem, svemir, sve se okreće prema jednom novom smeru pod impulsom Ljubavi. Većina vas još uvek smatra da je Ljubav jedna jalova sila koja zaslužuje samo podrugljiv podsmeh, ali to je najjača od svih sila! Novac i moć još uvek se slave kao da od njih zavisi tok vašeg života. U budućnosti, svi će se pokoravati Ljubavi i svi će joj služiti. No, čovekova svest probudiće se tek kroz patnje i nevolje.

Zastrašujuće objave proroka Danijela zapisane u Bibliji odnose se na doba koje se upravo otvara. Biće poplava, uragana, ogromnih požara i potresa koji će zbrisati sve pred sobom. Krv će teći u potocima. Biće revolucija; strašne eksplozije odjekivaće u brojnim područjima Zemlje. Onde gde je bilo kopno, pojaviće se voda; a tamo gde je bila voda, pojaviće se kopno. Bog jeste Ljubav... no ovde govorimo o kazni, odgovoru prirode na zločine koje čovek čini od početka mračnih vremena protiv svoje Majke – Zemlje.

Nakon tih patnji, oni koji će biti spašeni, 'duhovni krem', upoznaće Zlatno doba, sklad i beskrajnu lepotu. I zato, kada dođe vreme patnji i strahota, sačuvajte svoj mir i veru, jer zapisano je da sa glave pravednika ni vlas kose neće pasti. Ne budite malodušni, jednostavno sledite svoj proces ličnog usavršavanja.

Ne možete ni zamisliti kakva vas fantastična budućnost čeka. Jedna Nova Zemlja izroniće na svetlo dana. Za nekoliko decenija rad će biti manje naporan i svako će imati vremena da se posveti duhovnim, intelektualnim i umetničkim aktivnostima. Pitanje odnosa između muškarca i žene napokon će biti razrešeno po načelu jednakosti i sklada: i jedno i drugo imaće mogućnost da slede svoje težnje. Odnosi parova biće zasnovani na recipročnom poštovanju i uvažavanju. Ljudi će putovati kroz različite nivoe prostora i prodreti kroz intergalaktički prostor. Proučavaće način svog funkcionisanja i ubrzo će biti u stanju spoznati Božanski svet i stopiti se s vrhovnom silom svemira.

Novo doba je doba šeste rase. Vama je predodređeno da se za nju pripremite, da je toplo dočekate i da je živite. Šesta rasa će se izgraditi oko ideje Bratstva. Više neće biti sukoba ličnih interesa; svaki čovek težiće jedino tome da se prilagodi Zakonu Ljubavi. Šesta rasa biće Rasa Ljubavi. Za nju će se oformiti jedan novi kontinent. On će se pojaviti na Pacifiku (Tihom oceanu) i tamo će Oni Najviši moći da uspostave svoje mesto na ovoj planeti.
 

 

sesta rasa

 


Osnivače te nove civilizacije nazivam  'Braćom čovečanstva' ili pak 'Decom Ljubavi'. Oni će nepokolebljivo slediti načela Dobrote i predstavljaće novu vrstu ljudi. Ljudi će formirati porodicu, kao jedno veliko telo, a svaki će narod predstavljati pojedini organ u tom telu. U novoj rasi Ljubav će se manifestovati na tako savršen način da današnji čovek jedva to može da pojmi.

Zemlja će ostati teren pogodan za borbu, ali sile tame će se povući i Zemlja će ponovo biti slobodna. Videvši da drugog puta nema, ljudi će se svesrdno prikloniti putu novog života, putu spasenja. U svojoj bezumnoj oholosti neki će se, do samog kraja, nadati da će na Zemlji nastaviti sa životom koji Božanski poredak osuđuje, ali svako od njih na kraju će shvatiti da upravljanje svetom ne pripada njima.

Svetlo dana ugledaće jedna nova kultura koja će počivati na tri glavna temelja: ponovnoj vladavini ženskog principa; ponovnom poštovanju poniznosti i skromnosti; zaštiti ljudskih prava.

Svetlost, dobro i pravda na kraju će pobediti, to je samo pitanje vremena. Religije treba da se pročiste. Svaka od njih sadrži česticu Učenja Majstora Svetlosti, ali pomućenu neiscrpnim zalihama ljudskog zastranjivanja. Svi vernici moraće da se ujedine i usklade sa jednim glavnim načelom: kao osnovu svih verovanja moraće uzeti Ljubav, ma kakva verovanja gajili. Ljubav i Bratstvo – to je jedinstvena baza! Zemlju će uskoro zapljusnuti izvanredno brzi talasi kosmičkog elektriciteta. Za nekoliko decenija, gledano od ovoga trenutka (1944. godine), bića koja su loša i vode druge na stranputicu neće moći izdržati intenzitet tih talasa. Njih će, stoga, apsorbovati Kosmička Vatra koja će progutati i uništiti zlo koje u sebi nose. Tada će se pokajati jer zapisano je: 'Svako će slaviti Boga'.

Naša majka, Zemlja, oslobodiće se ljudi koji ne prihvataju novi život. Otrešće ih se poput trulih plodova. Uskoro, oni više neće moći da se ponovo utelove na ovoj planeti, a to neće moći ni zločinci. Ostaće samo oni koji u sebi gaje Ljubav.

Na Zemlji nema nijednog mesta koje nije ukaljano ljudskom ili životinjskom krvlju; stoga se ona mora podvrgnuti pročišćenju. I zbog toga će neki kontinenti potonuti, a drugi će izroniti. Ljudi ni ne slute koje im opasnosti prete. Oni nastavljaju da streme jalovim ciljevima i jure za užicima. Nasuprot tome, pripadnici šeste rase biće svesni dostojanstva svoje uloge i poštovaće slobode svih ljudi i svih stvorenja. Hraniće se isključivo namirnicama dobijenim iz biljnog sveta. Njihove ideje imaće moć da kolaju slobodno poput vazduha i dnevnog svetla.

Reči 'ko se ne rodi nanovo' odnose se na šestu rasu. Pročitajte 60. poglavlje Isaije; ono govori o nadolazećoj šestoj rasi, Rasi Ljubavi. Nakon grdnih muka i nevolja, ljudi će prestati da greše i ponovo će pronaći put vrline. Svuda na našoj planeti klima će biti umerena i više neće biti oštrih varijacija i surovih klimatskih uslova. Vazduh će ponovo postati čist, a isto tako i voda. Paraziti će nestati. Ljudi će se prisetiti svojih ranijih utelovljenja i rado će primećivati da su napokon oslobođeni svog ranijeg stanja.
 

 

Grob Petera Deunova

Grob Petera Deunova


Na isti način na koji se rešavamo parazita i uvelog lišća na vinovoj lozi, tako deluju i razvijena bića kako bi pripremila ljude da služe Bogu Ljubavi. Pružaju im dobre uslove za razvoj i rast, a onima koji žele čuti, oni kažu: 'Ne bojte se! Još samo malo i sve će biti dobro; na dobrom ste putu. Onaj ko želi upoznati novu kulturu, neka savesno radi i priprema se.'

Zahvaljujući ideji o Bratstvu, Zemlja će postati blagoslovljeno mesto, i to uskoro. Ali pre toga ovamo će biti 'poslate' velike patnje kako bi probudile čovekovu svest. Gresi nakupljani hiljadama godina moraju se iskupiti. Žestok talas koji emanira iz viših ravni doprineće otklanjanju karmi ljudi. Oslobađanje se više ne može odgađati. Ljudski rod se mora pripremiti za velika i neizbežna iskušenja koja dolaze kako bi se stalo na kraj sebičnosti.

Pod zemljom se sprema nešto izvanredno. U prirodi će se uskoro manifestovati revolucija koja je grandiozna i posve nezamisliva. Bog je odlučio obnoviti Zemlju, i On će to i učiniti!

Svršetak je jednog doba; novi poredak zameniće stari, poredak u kom će na Zemlji vladati Ljubav.”

 


Preuzeto sa: www.nexus-svjetlost.com
Priredio: Nebojša Nedić

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE