Da li ste svesni da živite u kvantnom svetu?


Fizičari, dobitnici Nobelove nagrade, bez ikakve sumnje su dokazali da je fizički svet veliko more energije koje nastaje i nestaje u milisekundama. Ništa nije čvrsto. Ovo je svet kvantne fizike. Dokazali su da su misli ono šta sastavlja i rastavlja ovo konstantno promenljivo polje u objekte koje vidimo.

Zašto vidimo osobu, umesto treptećeg snopa svetlosti?


Zamislite projektor. Film je kolekcija od oko 24 frejma po sekundi. Svaki frejm je odvojen prazninom. Međutim, zbog brzine u kojoj se svaki frejm kreće i zamenjuje jedan drugog, naše oči budu prevarene i mi mislimo da vidimo konstantno  pomerajuću sliku.

Pomislite na televiziju. TV cev je samo cev sa gomilom elektrona koji udaraju u ekran na određen način, kreirajući iluziju forme i kretanja. To je ono što su objekti inače. Imate 5 fizičkih čula ( vid, zvuk, dodir, ukus i miris ). Svako od ovih čula ima određeni spektrum ( na primer, pas čuje drugačiji opseg zvuka od nas, zmija ima drugačiji spektrum svetla od nas itd.). Drugim rečima, naš spoj čula zapaža more energije iz veoma limitirane tačke posmatranja i od toga pravi slike. Ništa nije kompletno, niti tačno, već je samo interpretacija.

Sve naše interpretacije bazirane su na "unutrašnjoj mapi" realnosti koju imamo, ali to nije prava istina. Naša mapa je rezultat kolektivnog i ličnog iskustva. Naše misli su povezane sa ovom nevidljivom energijom i one odlučuju kakva je forma energije. Vaše misli bukvalno menjaju univerzum česticu po česticu i na taj način kreiraju fizički svet.

Pogledajte oko vas. Sve što vidite u fizičkom svetu je nastalo od ideje, ideje koja je rasla, širila se i iskustveno potkivala, dok nije dovoljno narasla u fizički objekat.
Vi bukvalno postajete ono što mislite. Vaš život postaje ono što zamišljate i u šta verujete Svet je bukvalno vaše ogledalo koje vam omogućava da iskusite u fizičkom svetu ono u šta verujete...dok god to ne promenite.

Kvantna fizika nam pokazuje da svet nije toliko čvrst i nepromenjiv kako izgleda. Umesto toga on je veoma tečan i kontinuirano se menja koristeći individualne i kolektivne misli.  Ono što mislimo je zapravo iluzija, skoro kao magija. Na sreću počeli smo da otkrivamo iluziju i što je najvažnije kako da je promenimo.

 

subatomi

 


Od čega je vaše telo sačinjeno?


Devet sistema sačinjavaju ljudsko telo, i oni su : cirkulatorni, digestivni,endokrini, mišićni, nervni, reproduktivni, respiratorni, skeletni i urinarni.


Od čega su oni sastavljeni? Od tkiva i organa.
Od čega su tkiva i organi sačinjeni? Od ćelija.
Od čega su ćelije sačinjene? Od molekula.
Od čega su molekuli sastavljeni? Od atoma.
Od čega su atomi sačinjeni? Od sub-atoma.
Od čega su sub-atomi sastavljeni? Od Energije!

Ja i vi smo čista energija svetlosti u svojoj  najčistijoj i inteligentnoj konfiguraciji. Energija koja se konstantno menja ispod površine, i mi je kontrolišemo  našim moćnim umom.
 

Vi ste zvezdano i veoma moćno ljudsko biće.
Ako biste mogli da vidite sebe ispod moćnog električnog mikroskopa i izvršite razne eksperimente na sebi, mogli biste da vidite da ste sačinjeni od snopa promenljive energije u formi elektrona, neutrona, fotona itd.

Kvantni fizičari nam govore da je opažanje i posmatranje objekata ono što prouzrokuje da objekat bude tu gde ga posmatramo. Objekat ne postoji nezavisno od posmatrača, tako da, kako vidite, vaše opažanje, pažnja i posmatranje nečega, i vaša namera, bukvalno kreiraju tu stvar. Ovo je naučno dokazano.

 

ljudski um


Naš svet je sačinjen od duha, uma i tela
. Svako od ova tri - duh, um i telo, ima svoju funkciju koja je jedinstvena i nedeljiva sa drugom. Šta vidite očima, i osetite u svom telu je fizički svet. To nazivamo telom. Telo je efekat, kreiran namerom. Ova namera je Misao. Telo ne može da stvara, ono može da oseti i bude osećano... to je jedinstvena funkcija.  Misli ne mogu da osete, one mogu samo da stvore, kreiraju i interpretiraju, potreban im je svet relativiteta (fizički svet, telo) da bi osetile sebe. Duša je sve što jeste, to što daje život mislima i telu. Telo nema moć da kreira, iako odaje iluziju da može, ta iluzija je uzrok mnogih frustracija. Telo je efekat i nema moć da uzrokuje ili kreira.

Ključna stvar ovih informacija je kako naučiti da vidimo univerzum drugačije od onoga kako ga vidimo sada, da bi mogli da manifestujemo ono što zaista želimo.
 

 


Autor:
John Assaraf, earthweareone.com
 

Prevela:

Jelena Nakić

Jelena Nakic  I am trying to find peace of my mind deep in the forest of my soul.


  I tako, kao večiti tragač, želim da podelim ono šta sam do   sada saznala. Smisao je moja pasija!


  Link do stranice ''Probudi se'':
  https://www.facebook.com/probudi.se.18

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE