Da li ODUHOVLJENA NAUKA može biti rešenje za misteriju Realnosti?


Od dana kada smo rođeni uslovljeni smo da mislimo da je naša realnost sačinjena od čvrstih materijala i materije. Ovo je istina samo ako posmatramo realnost površno. Materija se zapravo ponaša kao iluzija.


Čvrstina materije sačinjava samo mali procenat realnosti. Međutim, kada bolje razmislimo, realnost je sačinjena od energije, što je dokazano kvantnom fizikom. Dok stičemo sve više znanja o tome kako Univerzum funkcioniše, činjenica da je energija suštinki gradivni materijal svega postaće uobičajeno znanje.


Šta su realnost i energija?


Realnost je misaona konstrukcija sastavljena od delova svesti. Drugim rečima, to je misaono polje koje je samosvesno. Ovo je misaono polje same Kreacije. U sistemu realnosti koja je dimenzionalna, ovo misaono polje se manifestuje kao hologram. To znači da je naš Univerzum beskrajni hologram sačinjen od energije. Ova energija se može izraziti na mnoge načine i ne može se stvoriti niti uništiti. Magnetizam i elektricitet su dve od nebrojeno formi energija.
 


Oduhovljena nauka


bog i naukaMnogi naučnici će odbiti ideju da je realnost misaono polje zato što veruju da nešto mora biti posmatrano i vidljivo da bi bilo stvarno. Problem kod ovakvog razmišljanja je što veći deo realnosti ne može biti vidljiv uz pomoć ljudskog oka ili tehnologije. Zato je nemoguće posmatrati sve ono šta sačinjava realnost. Rešenje za rešavanje ovog problema je oduhovljena nauka.


Da bismo rešili misterije Univerzuma, moramo posmatrati realnost koristeći duhovnost i nauku zajedno, koje su zapravo dve strane jednog novčića. To znači da bi trebalo da razmišljamo kao naučnik i kao Bog u isto vreme. Duhovnost i nauka su isprepletane a ne odvojene, kao što smo bili ubeđeni da verujemo. Postoje stvari u Univerzumu koje se mogu potpuno razumeti jedino kada se proučavaju iz metafizičke i fizičke perspektive istovremeno. Zbog toga treba da proučavamo realnost koristeći duhovnosti i nauku zajedno.


Trebalo bi da naučimo kako da uđemo u istinsku moć svesti, da bismo postigli stanje Znanja, koje je slično Sveznanju samog Kreatora. Da bismo postigli ovo stanje potrebno je znati i razumeti Zakone Prirode i živeti u skladu sa njima. Potrebna je još i lična odgovornost, znanje i mudrost. Ako ne naučimo kako da živimo u skladu sa prirodom i budemo odgovorna bića, nećemo moći da proširimo svoju svest u stanje Znanja.
 


KVANTNA FIZIKA RAZOTKRIVA MATERIJALNOST:

 

 


KVANTNA FIZIKA I NAŠ UTICAJ NA REALNOST:

 

 Autor: Pao L. Chang,
Izvor:
wakingtimes.com

Prevela:

 

Jelena Nakić

Jelena Nakic  I am trying to find peace of my mind deep in the forest of my soul.


  I tako, kao večiti tragač, želim da podelim ono šta sam do   sada saznala. Smisao je moja pasija!


  Link do stranice ''Probudi se'':
  https://www.facebook.com/probudi.se.18

 

 

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE