Transformacija karmičkih obrazaca


Kako vratiti sopstvenu snagu?

Mnogi od nas su svesni obrazaca koji se ponavljaju, ili bolje reći koje sami ponavljamo, vrtimo ih kao pokvarenu ploču i često ne umemo da nađemo način da ih promenimo. Transformacija karmičkih obrazaca, sistem za rad na sebi koji je kreirao Tomislav Budak, nam omogućava da otkrijemo uzroke problema, da ih otklonimo i izađemo iz začaranog kruga.

Karmički obrasci su duševni sadržaji pohranjeni u našoj podsvesti koji nas na razne načine ograničavaju. Oni utiču na naše zdravlje, emotivne odnose, na sposobnost samoostvarenja i generalno na kreiranje života kakav želimo. Ukoliko nam se dešava da stalno ponavljamo jednu te istu priču, da na primer stalno privlačimo isti tip partnera iako smo ustanovili da nam takav tip ne odgovara, da na svakom novom radnom mestu imamo grubog šefa ili da konstantno imamo problem sa novcem, sigurno se radi o podsvesnim programima koji kreiraju našu realnost, uprkos tome što svesno želimo nešto drugo. Tomislav Budak objašnjava kako deluju karmički obrasci i šta oni privlače u naš život.

Karmički obrazac se ponaša kao magnet koji privlači sebi slične programe, zrači sopstvenu energiju i snažno utiče na to kako nas drugi ljudi doživljavaju. Umesto da svoj život kreiraju svesno, mnogima se dešava da stalno ponavljaju jedne te iste greške.

Dok god ne osvestimo uzroke koji su doveli do određenih problema koje trenutno imamo, i dok se ne oslobodimo negativnih emocija, uverenja, zaključaka i odluka koje smo doneli prilikom njihovog nastajanja, nesvesno ćemo ponavljati isti obrazac.


Trauma kao uzrok problema
U srži svih naših problema leže traumatska iskustva koja smo doživeli u ranom uzrastu, a koja su nastala u odnosu koji smo imali sa bliskim ljudima, pre svega roditeljima.


Psihičke traume koje smo nekada doživeli predstavljaju primarni uzrok svakog karmičkog problema. Traumatsko iskustvo je posledica negativne reakcije na neočekivan ili šokantan spoljašnji podsticaj. Traume se zajedno sa pratećim sadržajima smeštaju u podsvest i odatle utiču na naše životne okolnosti. Svi sadržaji koji su pohranjeni u našoj podsvesti manifestuju se kao suptilna psiho-energetska zračenja koja odašiljemo u svoju okolinu. Takvi sadržaji utiču na kreiranje naše realnosti, iako toga često nismo svesni. Ono što je zabeleženo u podsvesti je neuporedivo jače od onoga što svesno kontrolišemo, pa ukoliko su naša iskustva bila pretežno negativna i ukoliko smo kao deca preživljavali traume, formiraćemo niz negativnih podsvesnih uverenja i ona će nadalje kreirati naše životne okolnosti.

 

karma

 

Traumatska iskustva koja utiču na formiranje ograničavajućih životnih obrazaca, pa samim tim i ograničavajućih okolnosti, imaju svoj izvor u odnosima koje smo kao deca imali sa najbližim članovima porodice. Tomislav Budak ističe da je osnovna čovekova potreba da bude u odnosu, a ta potreba je najizraženija dok smo deca kada svoje roditelje, iako nesavršene, posmatramo kao idealna bića.


Dete će uvek nastojati da održi odnos sa roditeljima, makar moralo da odustane od nekog dela svoje osobnosti. Tako će, da bi zadovoljilo roditelje, dete odustati od spontanog i nesputanog izražavanja ukoliko u njegovoj porodici spontanost nije prihvatljiva. Na taj način otcepljuje važan deo svoje ličnosti, što kasnije snažno utiče na način na koji živi svoj život.


Isceljivanje primarnih odnosa
Da bismo otkrili uzroke svojih problema, neizbežno je da posmatramo i iscelimo intimne odnose koje smo imali sa roditeljima, braćom, sestrama, bakama i dekama.


Odnos je treća snaga između dve osobe koja vrlo često živi svoj život i na taj način vrši suptilni, nevidljivi uticaj na obe osobe i može ih ograničiti na bezbroj načina. Ukoliko smo kroz odnos sa roditeljima usvojili niz negativnih uverenja, kao na primer da nismo dovoljno dobri, da je novac loš, da ne treba biti originalan da ne bismo štrčali, vrlo je verovatno da će upravo ta uverenja, ukoliko ih na vreme ne osvestimo i odbacimo, ograničiti naše potencijale i sprečiti nas da postignemo samoostvarenje u bilo kojoj životnoj oblasti. Osamdeset posto ograničavajućih uverenja ima svoje uzroke u odnosu. Da bismo radili na uzročnom nivou, to jest pronašli odakle ta neugodna stanja dolaze, mi moramo u transformacijski proces da uključimo odnos.
Za transformaciju odnosa koji je u psihoenergetskom smislu loš dovoljno je da se jedna osoba bavi transformacijom tog odnosa.


Prema našem sagovorniku, samo od nas zavisi da li će svemir prema nama biti blagonaklon ili nemilosrdan. Postoji stvari koje moramo da prihvatimo takve kakave su, kao što je naše telo, talenti, inteligencija, ali postoji i onaj deo na koji itekako možemo i moramo da utičemo. Čovek je zapravo poluproizvod – kreiran tako da dokreira sebe i svoj život.
 

balans zivota

 


Otcepljeni deo duše
Prilikom svakog traumatskog iskustva dolazi do otcepljenja neke pozitivne osobine koju nazivamo otcepljenim delom duše. Suština sistema koji je kreirao Tomislav Budak se krije upravo u vraćanju i reintegrisanju takvog dela, nakon čega se vraća ogromna količina lične snage kakvu pre „intervencije“ nismo posedovali.

Da bismo saznali koji deo duše je otcepljen polazimo od simptoma, odnosno telesnih i emotivnih stanja koje imamo. Potrebno je da lociramo mesto na telu gde se nalazi određena emocija.
Ukoliko je ta emocija tuga, pokušamo da opišemo kako bi ona izgledala kada bi imala oblik ili boju. Zatim stupamo u komunikaciju sa njom, i kroz niz pitanja saznajemo odakle ona potiče, da li je na primer to emocija koju smo „preuzeli“ od roditelja, ili je s druge strane u pitanju emocija koja je nastala usled traumatskog događaja koji se takođe najčešće dovodi u vezu sa nekim od članova porodice. Određenom metodom rastvaramo sva telesna stanja, emocije, uverenja, zaključke i odluke koje smo formirali prilikom traume i na taj način čistimo deo podsvesti u kom su pohranjena ograničenja. Od izuzetne je važnosti da prepoznamo od kog dela sebe smo morali da odustanemo da bismo održali povezanost koju smo imali sa članovima porodice. Deo od kog smo odustali predstavlja otcepljeni deo duše, koji zovemo da nam se vrati. Taj deo je često dete u uzrastu kada je nastala trauma. Ukoliko je otcepljeni deo dete, mi kroz maštu rekreiramo detinjstvo tom delu sebe, s tim što u našem filmu sve izgleda baš onako kako mi želimo. Možemo da zamislimo da imamo savršene roditelje (koji uopšte ne moraju da budu naši stvarni roditelji), da ne idemo u školu, odnosno da kroz odrastanje radimo sve ono što želimo. Kada u našoj vizuelizaciji dete dostigne našu sadašnju dob, tada ga integrišemo. Obično u ovoj fazi klijenti osete neverovatan polet, vrati im se energija, i odmah su u stanju da ustanove šta je ono što za njih sada postaje ostvarivo. Na kraju procesa, takođe kroz vizuelizaciju i uz pomoć određene metode radimo na isceljivanju odnosa koji je bio uzrok problema ili simptoma od kog smo krenuli.

Karmički obrasci iz prošlih života
Iako godinama rade na sebi, mnogi od nas su utvrdili da su neki programi u nama toliko okoreli da ih je jako teško odstraniti i zameniti novim verovanjima. Ukoliko nakon temeljnog rada i „prečešljavanja“ uzroka problema iz detinjstva i dalje imamo slične probleme, vrlo je verovatno da se radi o karmičkim obrascima koje nosimo iz prošlih života, ili o problemima koji su nastali kroz našu povezanost sa nižim astralima. Transformacija karmičkih obrazaca nudi i tehnologiju kojom se isceljuju takvi karmički obrasci, a promene koje nakon toga nastaju su trenutne i imaju stabilni trajni efekat.

 

buda i paun

 


Ovu metodu svako može da nauči na seminarima koje drži naš sagovornik. Svi koji žele bliže da se upoznaju sa ovom temom mogu da prouče sajt www.tomislavbudak.com i da pročitaju knjigu Transformacija karmičkih obrazaca.

U knjizi su eksplicitno prezentovane tehnike o kojima pričamo na seminarima. Da li neko može sam da ih izvodi zavisi od svakog pojedinačno. Međutim ipak se više nauči na seminaru, naročito što su grupe male, do deset ljudi, a sa njima radi još nekoliko mojih asistenata. Cilj je da za svaku osobu seminar bude maksimalno praktično iskustvo i da se već kroz sam seminar prođe kroz niz dubokih transformacija u ta dva dana, koliko traje jedan stupanj. Efekte je moguće videti odmah.

 

 


Autor: Manja Perić Mitić

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE