EFT - Tehnike Emocionalne Slobode


EFT, odnosno Tehnike Emocionalne Slobode,  pripada jednoj novoj oblasti koja se zove energetska psihologija.  Zbog načina na koji se tehnika izvodi, zovu je i emocionalna akupresura ili psihološka akupresura. Suština tehnike je u mentalnom povezivanju sa tačnim aspektom onoga što kreira energetski poremećaj u telu, a to često osećamo kao emociju ili bol ili neku drugu fizičku senzaciju. Dok smo tako povezani sa specifičnim aspektom problema koji stvara energetski poremećaj, vrhovima prstiju stimulišemo tj. tapkamo po bioaktivnim, akupunkturnim tačkama. Stimulacija tapkanjem je neophodan deo procesa, ali nije suština. Kod pravilne primene tehnike dolazi do brzog podešavanja energetskog toka u energetskim meridijanima dok smo pažljivo mentalno podešeni na ono što je u osnovi problema. Na ovaj način se uspostavlja tesna veza između uma i tela.

Činjenica da se tehnika izvodi tapkanjem vrhovima prstiju, često dovodi do zaključka da je tehnika laka i jednostavna. To je tačno kada se radi na jednostavnim temama koje nemaju dubinu, ili širinu, ali pravi umetnički deo tehnike se vidi tek kada se odmaknemo od ovakvog površinskog rada. Zato i kažemo da je EFT kao prelepi pijanino, a kakva muzika izlazi iz njega određeno je veštinama onog ko proizvodi tu muziku. Sve ima svoje mesto i stepen znanja, a iskustvo određuje šta je moguće postići u rukama korisnika.
 


Oblasti primene i za koga je EFT

EFT je zapčeo svoj put od rada na emocijama svih vrsta, uključujući i ekstremne intenzitete poput fobija i anksioznosti. Iskusni praktičari danas mogu na ovaj način u potpunosti razrešiti najveći broj paničnih napada u 15-25 tretmana, u proseku, i time postići ono što je do nedavno samo moglo da se kontroliše do određenog stepena stalnim i doživotnim uzimanjem lekova.
Zatim se shvatilo da mnoga ograničavajuća uverenja nastaju od zaglavljenih emocija pa se proširila i usavršila primena na tom nivou. Postaje sve poznatije i široj javnosti da sami kreiramo svoju realnost i u tome su naša lična uverenja ključ. Danas je rad  na ograničavajućim uverenjima vrlo česta primene EFT-a.

Usputno su se razvile mnoge tehnike u okviru samog modaliteta EFT-a koje danas omogućavaju bezbedno rešavanje trauma jer je najveći strah psihoterapeuta mogućnost retraumatizacija koja može biti opasnija od same traume. Neverovatno je da je osoba nakon dobro rešene traume u stanju da priča o svakom segmentu nekadašnje traume, bez toga da je to emocionalno dotiče.

 

 

eft tacke

 


Još uvek srećem psihoterapeute koji to smatraju nemogućim i  veruju da je trauma potisnuta, počišćena pod tepih. Verujte da nije, nego je u potpunosti isprocesovana u samom korenu nastanka.

I tako se primena počela širiti na mnoge oblasti jer su emocije i uverenja deo svakog segmenta života. Na svu sreću, imamo sada i veoma efikasan način rešavanja svih stresova i blokada koje nas sputavaju da idemo napred, a potiču sa emocionalnog i mentalnog nivoa – u oblasti dostignuća u životu, ljubavi, zdravlju, poslu, sportu, roditeljstvu...
 


Ko sve može da koristi EFT?


Praktično svako na nekom nivou. Čak i deca mogu da ga koriste, naravno na najjednostavniji način.

Oblast samopomoći je neiscrpna, ne samo kada se radi o rešavanju mnogih emocionlnih situacija, limitirajućih uverenja, bolova... nego  u oblasti ličnog i duhovnog razvoja na koji sve više mnogi obraćaju pažnju.
Kao i   svuda, od stepena znanja i veština zavise i rezultati. Ima i onih problema koje ne možemo rešiti sami, nego nam treba profesionalna pomoć nekog ko je iskusan u oblasti u kojima vam treba pomoć.

Najčešće profesije koje mogu znatno olakšati i unaprediti svoje rezultate uvodjenjem EFT-a u svoju praksu ili saradnjom sa licenciranim EFT profesionalcem su sledeće

Medicinski radnici, uključujući bolničarke, lekare i zubare mogu pomoći svojim pacijentima da umanje bolove, a često i da bolovi potpuno nestanu, zatim da uklone različite strahove – od inekcija, anestezije, operacije, bolova, ishoda stanja... Takođe se mogu rešavati i emocionalni koreni zdravstvenih problema, usled čega se vraćaju vitalne snage organizma koje podržavaju samoisceljenje jer su uklonjene blokade samoisceljenju. Mnogi slučajevi su proglašeni kao spontana remisija ili je dato neko drugo objašnjenje koje isto znači – problem neobjašnjivo izčezao. Naše nerešene negativne emocije velikim delom doprinose nastajanju fizičkog bola i bolesti.

Psiholozi i psihoterapeuti mogu na mnogo dubljem nivou rešavati probleme klijenata i mnogo brže nego ikada do sada. EFT se pokazao za 3 do 5 puta bržim od CBT, a postignute promene su i na dubokom energetsko-emotivnom nivou, ne samo na spoznajnom.
Napredni psihoterapeuti u svetu kažu da je EFT božiji dar za njihovu struku jer se izbegavaju posledice uticaja rada sa klijentima na samog terapeuta (transference).
Pored toga, sa znalačkim radom se u potpunosti može eliminisati retraumatizacija koja još uvek postoji kao element velikog rizika u radu sa traumama.

Fizioterapeuti mogu pomoći svojim pacijentima da povećaju raspon pokreta posle povreda i znatno ubrzaju proces oporavka.

Treneri i sportski psiholozi
mogu pomoći pojedincima i timovima da postignu bolje rezultate.

Razne druge Coaching profesije mnogo lakše dobijaju trajne rezultate.

Pedagozi i nastavni kadar
mogu pomoći mladim generacijama da se oslobode strahova, emotivnih naboja i limitirajućih stavova i verovanja koja sputavaju pravilan razvoj njihove ličnosti.

Alternativna lečenja mogu da se kombinuju sa tehnikom emocionalne slobode. Nakon tretmana tehnikom emocionalne slobode određeni nivoi rada postaju dostupni nekim terapijama kojima do tada nisu bili. Homeopate koje koriste EFT smatraju da im to omogućava mnogo efikasniji rad.

Takođe, NLP (neurolingvističko programiranje) je  mnogo efikasnije kada se kombinuje sa EFT. Sve se može kombininovati i ne isključuje se primena ni jednog metoda, bez obzira što deluje na isti nivo našeg bića. Npr. ako neko koristi homeopatiju, ne znači da mu EFT tretmani nisu potrebni jer imam i homeopata među svojim klijentima.

Korporativni svet
– za redukciju stresa, boljih međuljudskih odnosa i poboljšanje komunikacije, a time i bolje produktivnosti. U ovoj oblasti postoje brojne mogućnosti primene.
 

 

eft

 


Kako su to zdrastveni problemi povezani sa emotivnim nivoom organizma?


Danas čak i konzervativna Američka Medicinska Asocijacija prihvata da  85 zdravstvenih problema kreće sa emotivnog nivoa. Mnogi smatraju da je taj procenat i veći. Do sada se najveći akcenat stavljao na ishranu i genetiku, a emocionalni, mentalni i energetski nivo je bivao totalno zanemaren. Naše telo ima ne samo fizički nivo egzistencije, nego i energetski nivo tj. emotivni nivo, mentalni nivo i duhovni nivo. Sve je povezano i svaki nivo utiče na sve ostale. Treba što više težiti balansu na svim nivoima.


Da bi bolje shvatili tu vezu emotivnog i fizičkog, pomislite samo na vreme kada ste bili psihički napeti. Automatski osetite neku tenziju i na fizičkom nivou. Tada se i mišići zgrče, niste opušteni. Nekada nastane i bolno stanje. Kada ste duže vremena ili češće izloženi istoj vrsti stresa, naprosto vam poraste osetljivost na određene stresne teme i u nekom momentu se prelije puna časa i javi se određeno zdravstveno stanje. Ovo je vrlo grubo objašnjenje. EFT međutim ne zalazi u ovu tematiku, nego se bazira na balansiranju energetskih poremećaja koji su prouzrokovani prvenstveno emocionalnim i mentalnim nivoom našeg bića.

Od čega zavisi koliko brzo se nešto može rešiti primenom ove tehnike?
Uspeh, a i brzina rešavanja neke teme primenom „tapkanja“ zavisi prvenstveno od kompleksnosti problema na kom se radi stepena znanja i iskustva onog ko primenjuje tehniku individualne brzine procesovanja komplementarnih znanja relevantnih za temu na kojoj se radi


Da bi bolje stekli prve utiske o mogućnostima tehnike, pogledajte www.TehnikaEmocionalneSlobode.com gde možete dobiti šemu tačaka za „tapkanje“ a isto tako i besplatne edukativne video materijale za koje mnogi kažu da su im bili životna prekretnica. 

Ako želite da naučite ovu revolucionarnu tehniku koja brzinom munje osvaja svet, proverite da je vaš odabrani trener akreditovan i sertifikovan od strane renomirane priznate svetske EFT organizacije, kao i da je u režimu redovne EFT supervizije.
 

 


Autor:
Jasmina Kovačev
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
EFT ekspert, akreditovan i sertifikovan EFT Master trener profesionalne EFT organizacije AAMET
Coach za postizanje vrhunskih dostignuća

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE