KOMUNIKACIJA - Istine i zablude


Od vremena tam-tama, dimnih signala, telegrafa, radija, telefona pa do današnjih tehnologija interneta, mobilne i satelitske telefonije, komunikaciona sredstva se neprestano menjaju i usavršavaju.

Mi međusobno komuniciramo rečima, očima, gestovima, govorom tela, izgledom, tačnije verbalnom i neverbalnom komunikacijom.


Najstariji oblik komunikacije kojeg danas nažalost nismo svesni je energetska, vibraciona komunikacija. Svaka ćelija, preciznije svaki sastojak ćelije, vibrira, prima i šalje informacije iz etera, iz sekunda u sekund, tačnije u svakom hiljaditom delu sekunde. Sve te promene koje se dešavaju na ćelijskom nivou naš mozak ne može da isprati, mozak jedino registruje promene u funkcionsanju organa. Naše telo takođe prima i šalje informacije, bili mi svesni toga ili ne.

Misli su najtananija energija koja postoji, ali iako slaba, ta energija je svuda u prostoru, neograničena vremenom trajanja, daljinom, jednostavno je beskonačna.
Sve što postoji prima i šalje potrebne vibracije, informacije koje omogućavaju život. Seme biljke nema GPS, nema barometar, nema toplometar, a raste i razvija se kada se steknu uslovi. Kada se posečemo, rana zarasta jer svaka ćelija zna šta i kako radi bez uticaja mozga. Informacije se razmenjuju i sve se odigrava kako je to sam život uredio.

Naše srce je organ koji najbrže prima informacije. Više od polovine ćelija srca su neuronske ćelije i one su starije nego ćelije mozga. Naučnim eksperimentima je dokazano da srce pola sekunde pre svih drugih čula prima i reaguje na spoljne iformacije. Srce takođe i emituje informacije o našem psihofizičkom i emocionalnom stanju.  Deca lako očitavaju informacije i emotivna stanja roditelja i sredine, pa tako usvajaju reakcije odraslih bez razmišljanja iako ne razumeju reči, razloge, stavove.

 

planeta komunicira

 


Neki od nas koji imamo četvoronožne kućne ljubimce primećuju da oni često reaguju na naša stanja.

Pored nekih osoba nam je sasvim prijatno a pored drugih totalno neprijatno, nezavisno od njihove verbalne i bilo kakve druge komunikacije. Jednostavno osećamo vibracije, energiju koja nam prija ili ne prija. To uglavnom osetimo samo kada su te energije jače. Da bi mogli uvek da osvestimo vibracije i informacije koje dolaze do nas, potrebno je da usmerimo celokupnu pažnju na osobu koja je sa nama, da je slušamo i srcem i telom, a ne samo ušima i očima. Naše stanje neprekidnog razmišljanja i razna emotivna stanja, sprečavaju nas da osetimo, prihvatimo i razumemo neprekidni tok informacija iz etera, univerzalne svesti celokupnog postojanja.

Naše telo ima prave informacije, ali za nas postaju bitne i važne one koje je obradio lični um, a to u stvari nije ni deseti deo ukupnih informacija koje smo primili. To je isto kao da pročitamo samo naslove u novinama i kasnije diskutujemo o tome, ili pogledamo trejler filma i ˝sve˝ nam je jasno.

Ponekad smo u stanju da pre nego telefon zazvoni znamo ko nas zove, ili jednostavno imamo odnekud neku informaciju u vezi naših bližnjih iako je nigde nismo videli ni čuli. Retki su u stanju da komuniciraju mislima pa se o tome jako malo zna.

RNG (random noise generator) je uređaj kojim su naučnici u ˝Projektu globalne svesti˝ merenjima dokazali na osnovu šokantnih globalnih događaja (smrt princeze Dajane i 9.11. rušenje WTC)  promene stanja kolektivne svesti više od osam sati pre samih događaja.

Svi smo čuli kako se pacovi razbeže pre nego što se dese neke katastrofe. I naše telo je u stanju da primi upozoravajuće informacije, samo što smo mi otupeli na njih, jer smo lični um opteretili neizmernom količinom nepotrebnih, nekorisnih informacija. Naučeni smo da sve što primimo kao informaciju sagledamo kroz svoje prethodno iskustvo. Ukoliko se ta informacija ne slaže sa iskustvom, jednostavno je odbacimo. Takav način razmišljanja i sagledavanja svega kroz prethodno naučeno iskustvo i ˝znanje˝, udaljio nas je od osnovnog komunikacionog kanala. Sve ono što bi mogli prihvatiti kao bitno za naš život, ne razumemo jer smo sami sebe ograničili.

 

 

tehnologija

 

 

U ovom brzom vremenu razmene informacija naučeni smo i na multitasking, odnosno da radimo više stvari odjednom da bi preživeli. Upravo taj multitasking i način razmišljanja stvaraju blokadu koje nismo svesni.

Većina nas srela se sa trgovcima koji od vrata do vrata prodaju svoju robu. Mnogi od njih su navalentni i imaju na umu samo kako da ostvare svoj cilj, odnosno prodaju ne birajući način. Kada ih već pustimo u stan, kuću, naš govor tela pokazuje da smo u stvari u prvim sekundama susreta očitali njihove namere koje nisu baš najbolje za nas, a retko kada smo svesni i govora svog tela, povlačenja, prekrštanja ruku i nogu, šaranja očima što dalje. Uglavnom svojim razmišljanjem odlučujemo da pristanemo na slatkorečive ponude, pa se posle ponekad pokajemo. Sasvim drugačije se ponašamo u susretu sa trgovcima kojima je stalo do nas i naše dobrobiti.

Često smo čuli da je prvi utisak o nekom koga sretnemo najtačniji i najvažniji, a oslanjamo se samo na osnovna čula, dok ostale informacije koje smo primili ne razumemo.

Identifikujemo se sa raznim ulogama koje obavljamo u društvu, položajem, zanimanjem, radnim mestom, intelektom, emocionalnom zrelošću, i često na osnovu te identifikacije komuniciramo sa drugima. Nismo svesni da naše telo uvek, apslolutno uvek, šalje tačne informacije u kom smo mentalnom, fizičkom, emotivnom stanju. Koju god ulogu igramo, glumatamo, nebitno koliko smo dobro utrenirani i naučeni, pažljivom sagovorniku ne treba mnogo da zaključi sa kim ima posla, jer nas naše sopstveno telo odaje.  Komunicirati energijom i vibracijom, stanjem svesti, možemo sa svime što postoji. Mirnog uma boraveći pored drveta, reke, planine, posmatranjem i prihvatanjem, postajemo svesni da smo jedno sa onim što posmatramo. Ono što posmatramo se menja samim našim posmatranjem.

Svoje osnovne komunikacijske sposobnosti gubimo robujući savremenoj tehnologiji i jurnjavi za beskorisnim informacijama. Mi komuniciramo jedini s drugima i sa svim što nas okružuje samim svojim postojanjem.

 


Za besplatan uvodni razgovor o Tri principa  sat vremena skypom ili telefonom prijavite se na mail: e1zemun@gmail.com

 

 

 

 

Autor:   Ivan Ivanda, razgovorisaivanomtriprincipa.wordpress.com


ivan ivanda

Posvećen širenju  i razumevanju Tri principa koje je spoznao Sid Banks. Zahvalan na daru koji je Sid ostavio svetu.
 

 

 

 

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE