Mahamrityunjaya mantra - ŠTIT PROTIV ZLA


Om Tryambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusthivardhanam;
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat


 Mahamrityunjaya mantru je dao mudrac (riši) Kahola. Mantra je u pesničkoj metrici (chandas) svete vedske molitve gayatri, a božanstvo (deva) kojem je mantra posvećena je Šri Mrityunjaya, što je jedan od oblika Gospoda Šive. Ova se mantra koristi prilikom meditacije i u svako drugo vreme kao zaštita od sveg zla.

Uvodne mantre su molitve u obliku zvučnih vibracija koje umiruju um. Zabrinuti um može uzrokovati različite vrste fizičkih bolesti. Kada vibracije koje stvara mantra ublaže brige tada um postaje radostan i smiren.

Kada je um zdrav tada je i telo zdravo. Naučno je dokazano da vibracije zvuka stvaraju umirujuće delovanje svakome s mentalnim patnjama. Mantre su molitve koje prizivaju vodeće božanstvo čija milost donosi zdravlje i leči. Milost božanstava otklanja prepreke koje uzrokuju naša prošla dela (karma). Ozdravljujuće delovanje mantre na kraju neće izostati. Sve što je potrebno jeste vera.

Što je veće usredotočenje i predanost to će mantra brže delovati. Velika (maha) Mrityunjaya mantra je mantra koja daruje uzvišen život i koja se peva od pamtiveka. To je oda u slavu Gospoda Šive i Njegova je najomiljenija mantra.

Ova mantra ima izuzetnu snagu lečenja i u stanju je zaštititi od svih negativnih uticaja i podariti mir i napredak. Vibracije koje se stvaraju izgovaranjem Mahamrityunjaya mantre jačaju auru i leče, kako duhovno, tako i fizičko telo. Ona stimuliše i greje (za razliku od Gayatri mantre, koja umiruje i hladi). Mantra nas štiti od negativnih snaga stvaranjem zaštitnog psihičkog oklopa. Rečeno je da će uništiti tugu i siromaštvo, i ispuniti želje. Svako ko želi ukloniti prepreke u životu i prevladti teške situacije ili bolest treba redovno ponavljati ovu mantru.

Negativni osećaji i obeležja kao što su ljutnja, žalost, potištenost, duševni nemir, vezanost i pohlepa, sve se to ublažava izgovaranjem ove mantre. Kao mantra Gospoda Šive, Mahamrityunjaya mantra takođe otvara treće oko, istančano središte božanske mudrosti i znanja.

 

shiva i polaveStatua Shive stoji mirno u bujici tokom poplava u Indiji

 

 

Jednom je bio neki mudrac imenom Mrikandu. On i njegova žena provodili su strogu pokoru u čast Gospoda Šive. Gospod Šiva je bio njima zadovoljan i blagoslovio ih je govoreći: "Možete imati sina koji će biti božanski i živeti samo šesnaest godina ili možete imati lošeg sina koji će živeti sto godina. Odaberite šta želite."

Mudrac Mrikandu i njegova žena zamolili su za dobrog sina, iako će živeti kratko vrijeme. Šiva ih je nakon toga blagoslovio sinom kojem su dali ime Markandeya. Kada je Markandeya imao osam godina znao je već sve svete spise i sve što je bilo potrebno za prosvetljenje kroz direktne upute svog mudrog oca. Njegovi mu roditelji nikada nisu otkrili da će njegov život završiti kada napuni šesnaest godina, već su od njega tražili da redovno poštuje Gospoda Šivu.

Poslednjeg dana šesnaeste godine bog smrti Yama bacio je svoju omču smrti pred nosom Markandeya dok je sedeo kako bi iskazao poštovanje Gospodu Šivi. Njegovo pravilno disanje je bilo poremećeno kada je Yama počeo povlačiti njegovu dušu iz tela. Sa velikom predanošću Markandeya je zagrlio sveti Šivalingam i započeo izgovarati veliku mantru koja je poznata i kao Mahamrityunjaya mantra.

Šivalingam je moćno sredstvo za meditaciju i obrede. To je drevni sveti simbol stvaralačke i moćne božanske energije i snažan je simbol Gospoda Šive. Mahamrityunjaya također znači pobeda nad smrti. Maha znači velika. Maha Mrityunjaya mantra znači "velika mantra pobede nad smrti".

Kada je Markandeya izgovarao Mahamrityunjaya mantru, Gospod Šiva se pojavio kroz Šivalingam i odveo Yamu, boga smrti, i blagoslovio Markandeyu čime je postao večno živi gospodar Himalaya.


 

Postoje mnoge mantre za odvraćanje zla kao što je smrt i ostale patnje koje su zabeležene u svetim knjigama Hindusa. Te su mantre različite, ali Mahamrityunjaya mantra se navodi i veliča u svetim knjigama kao najbolja.

Ova se mantra obraća Gospodu Šivi i zabeležena je u Rig Vedi (7. knjiga, 59. poglavlje) kao i u Yađur Vedi (3. knjiga, 60. poglavlje) čime se pokazuje da se radi o vedskoj objavi istine (šruti) koju je primio veliki mudrac (mahariši) Vasištha koji je bio porodični duhovni učitelj (kula guru) Bhagavana Šri Ramaćandre.

Mahamrityunjaya mantra uzeta je iz Rig Vede (7. knjiga ili mandala, 59. poglavlje) i potrebna je inicijacija kako bi se doseglo ostvarenje (siddhi). Svako može izgovarati ovu mantru i postići dobro zdravlje, osloboditi se vezanosti i ostalih poteškoća. To je najbolji lek protiv sveg zla i moguće ju je izgovarati u bilo koje vreme kao i bilo koju drugu veliku (maha) mantru. Uvodne obrede (rišiadi nyama) moguće je naučiti iz bilo koje knjige koje govore o načinima izvođenja obreda (karma kanda).

 

 

shiva lingam

Shiva lingam


Try-ambakam (trooki), se odnosi na tri oka Gospoda Šive. Trya znaci tri dok ambaka znači oči. Ova su tri oka izvor prosvetljenja. Trimurti jeste onaj koji ima tri lika ili otelovljuje tri osnovna božanstva, tj., Brahma, Višnu i Šiva, a takođe i tri božanske majke - amba (što znači i majka ili Šakti) koje su Sarasvati, Lakšmi i Gauri. Na taj se način mi u ovom svetu obraćamo Bogu kao sveznajućem (Brahma), sveprisutnom (Višnu) i svemogućem (Šiva). To je mudrost Brihaspati koja je poznata i kao Dattatreya koja ima tri glave, Brahme, Višnua i Šive.

Yajamahe znači "pevamo u tvoju slavu"'.

Sugandhim se odnosi na Njegov miomiris (ili znanje, prisutnost i snagu, odnosno na tri aspekta) koji su najbolji i uvek se šire naokolo. Miomiris se odnosi na radost koja nas obuzima kada znamo, vidimo i osetimo Njegova majstorska dela.

Pushthi-vardhanam: Pušan se odnosi na Njega kao održavatelja ovog sveta i kao takav On je Otac svega.
Pušan je također unutrašnji pokretač sveg znanja i kao takav Sunce (Savitur), te takođe simbolizuje Brahmu ili sveznajućeg Stvoritelja. On je takođe i otac svega.

Urvarukamiva: Urva znači velik i moćan. Arukam znači bolest. Tako da urvaruka znači smrtonosna bolest ili bolest koja sve nadvladava. Bolesti takođe ima tri vrste i uzrokovane su negativnim delovanjem trima svojstvima (guna) prirode (prakriti), a to su neznanje (avidya), neistina (asat - jer iako je Višnu posvuda mi ga ne uspevamo primetiti, već smo vođeni svojim vidom i ostalim čulima) i slabe strane (sadripu - sputanosti koje nam nameće ovo fizičko telo, dok je Šiva svemoćan).

Bandhanan znači potisnut prema dole.
Kada se to pročita zajedno sa Urvarukamiva to znači da sam pritisnut smrtonosnim bolestima i bolestima koje sve nadvladavaju.

Mrityor mukshiya znači osloboditi nas od smrti (kako prerane smrti u ovom fizičkom svetu tako i beskrajnog kruga umiranja uzrokovanog ponovnim rođenjem) kako bismo postigli oslobodenje (mokša, nirvana, ili konačno oslobođenje od ponovnog rođenja).

Ma amritat znači "molim Te daj mi amrite" (ili nektara koji vraća život). Pročitano zajedno s prethodnom reči to znači da molimo za malo "amrite" kako bismo se oslobodili bolesti koje uzrokuju smrt isto kao i od kruga ponovnog rađanja.
 Značenje Mahamrityunjaya mantre

shiva portretZa Mahamrityunjaya mantru se kaže da pomlađuje, daruje zdravlje, bogatstvo i dug život, mir, napredak i zadovoljstvo. Mantra je velik broj vekova stara tehnika povezivanja s čistom svešću i blaženstvom.

Molitva se obraća Gospodu Šivi. Izgovaranjem ove mantre stvaraju se božanske vibracije koje odbijaju negativne i zle sile te stvaraju moćnu zaštitu koja nas čuva. Takođe se kaže da štiti onoga ko je izgovara od svih nezgoda i nevolja bilo koje vrste. To je vibracija koja pulsira kroz svaku ćeliju, svaki molekul našeg tela i skida veo neznanja. Ona u nama pali vatru koja izgara sve naše negativnosti i pročišćuje naš celokupni sistem.

Takođe se kaže da je moćna u izlečenju bolesti koje su čak i lekari proglasili neizlečivim. To je mantra koja pobeđuje smrt i povezuje nas sa našom vlastitom unutrašnjom božanskošću. Poznata kao mantra koja oslobađa (mokšamantra) Gospoda Šive, Mahamrityunjaya budi Šivu koji je u nama i otklanja strah od smrti, oslobađajući nas od kruga smrti i ponovnog rađanja. Mahamrityunjaya mantra u velikoj meri predstavlja zaštitu od nezgoda, nesreća i svakodnevnih pogibelji u današnjem užurbanom svijetu.


Kada pevati

Pevanje Mahamrityunjaya mantre koje je izvedeno s iskrenošću, verom i predanošću u vreme božjih sati između 3 i 6 ujutro (brahmamuhurta) je vrlo blagotvorno. Ali isto tako moguće ju je izgovarati u bilo koje vreme u čistom okruženju što će doneti velike dobrobiti i otkriti radost koja već jeste u nama. Mahamrityunjaya mantra je mantra koja daje život. To je mantra koja će nas čuvati od bilo kakve povrede, sigurno nas stavljajući u ruke Gospoda. Ona ima veliki učinak izlečenja protiv svih bolesti koje napadaju telo i um ako se izgovara iskreno, s verom i predanošću.

Danas, kada je život vrlo složen i kada se svakodnevno događaju različite nesreće, ova nam sveta mantra dolazi kao spas. Ona otklanja smrt uzrokovanu ugrizom zmije, udarom groma, utapanjem, saobraćajnim nesrećama, avionskim nesrećama i nesrećama bilo koje vrste. Pored toga ima velike moći u izlečenju.

Bolesti koje su lekari proglasili neizlečivima ova mantra leči kada se izgovara iskreno, s verom i predanošću. Ona daruje zdravlje (arogya), dug život (durga ayus), mir (šanti), bogatstvo (aišvarya), napredak (rišti), zadovoljstvo (tušti) i oslobođenje (mokša).

Na svoj rođendan ponavljaj ovu mantru s verom. Ona će ti darovati dugo zdravlje. Takođe je možete izgovarati uz krevet bolesne osobe. Pevati zajedno sa mantrom koja se izvodi ili slušati je negde u pozadini može biti od pomoći u svakom smislu zbog toga što dozvoljavamo da njen uticaj prožme našu svest.

 

shiva statua

 Šta je sloboda?

Samo kada se ostvari jedinstvo tada će sloboda imati smisla. Bez jedinstva, govoriti o oslobođenju znači slobodu samo na rečima, ali ne i u stvarnom životu. Sloboda bi se trebala izražavati iz srca. Ovde se pod srcem ne smatra fizičko srce. Pod "srcem" se ne smatra neko određeno mesto, vreme, pojedinac ili zemlja.

Srce (hridaya) odnosi se na božansko načelo koje je jednako prisutno posvuda, u svakom trenutku i u svim ljudima u svakoj zemlji. Ono nema nikakvog oblika. Sloboda se sastoji u priznavanju te božanskosti znajući sve ostalo što je znano.

Članak je objavljen u časopisu 'Yuvasarathi', broj od decembra 2006. godine, stranice 16-19; s engleskog prevela Jarmila Hanuška

Izvor: www.znakovi-vremena.net

  


 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE