Kolektivna EVOLUCIJA ČOVEČANSTVA


Proces evolucije, one evolucije koja je moguća za čovečanstvo kao celinu, potpuno je analogna procesu evolucije koji je moguć za individualnog čoveka. To počinje na isti način, kao na primer: jedna određena grupa ćelija postepeno postaje svesna; onda ona privlači ka sebi druge ćelije, koje su joj podređene, i postepeno izaziva to da celi organizam počne da služi tom cilju a ne samo da jede, pije i spava.

To je evolucija i ne postoji nikakva druga evolucija.

Kod čovečanstva, kao i kod individualnog čoveka, sve počinje sa formiranjem jednog svesnog jezgra. Sve mehaničke sile ovog života bore se protiv stvaranja tog jezgra svesti kod čovečanstva, na isti način kao što se bore sve mehaničke navike, ukusi i slabosti protiv čovekovog svesnog pamćenja samog sebe. Postoje dva procesa koji se ponekad nazivaju 'involutivni' i 'evolutivni.'


Razlika između njih je u sledećem: Involutivni proces počinje svesno u Apsolutu a onda na sledećoj stepenici postaje mehaničan – kako se razvija, tako postaje sve više mehaničan; evolutivni proces počinje polu-svesno ali on postaje sve svesniji i svesniji, što se dalje razvija.

Taj evolutivni proces mora da se odvija neprekidno. Svaki zastoj uzrokuje jedno odvajanje od osnovnog procesa. Ti zasebni, izdvojeni fragmenti svesti koji su zaustavljeni u svom razvoju, mogu se takođe ujediniti i živeti određeno vreme boreći se protiv evolutivnog procesa. Ako ništa, sve to čini evolutivni proces mnogo interesantnijim.

Čovek mora da shvati sledeće: njegova evolucija je neophodna jedino njemu samom. I niko nije obavezan niti namerava da mu pomaže. Naprotiv, sile koje se suprotstavljaju evoluciji velikih masa čovečanstva suprotstavljaju se i evoluciji pojedinca. Čovek ih mora nadmudriti. A jedan čovek može da ih nadmudri, dok čovečanstvo ne može. Kasnije ćete shvatiti da su sve ove prepreke čoveku veoma korisne; kad ne bi postojale trebalo bi ih namerno stvoriti, jer čovek prevazilazeći prepreke razvija one kvalitete koji su mu potrebni.Autori:
George Gurdjieff
P.D. Uspenski, U potrazi za čudesnim, Poglavlje III

Izvor: Jadranka Karan fejsbuk profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE