Ranohrišćanski MISTICI ~ Izreke staraca


Ranohrišćanski monasi ostavili su za sobom uistinu obiman korpus ezoterične literature koja je po kvalitetu i nivou mističkog učenja izuzetno duboka, pa ipak je malo poznata u savremenom svetu. Kako se njihov stil života sastojao u radikalnoj jednostavnosti i povučenosti od sveta, monasi su mogli da posvete obilje svog vremena pomnom istraživanju nivoa i oblika unutrašnjeg života ljudskog duha.

Reči tih mudrih učitelja bile bi zapisane - ili za vreme njihovog života, ili nakon smrti, kada se sakupljala usmena predaja koja je iza njih ostala.

Knjiga Mističkih Poglavlja predstavlja zbirku hrišćanske monaške mudrosti, koja se u pravoslavnim manastirima i dan danas koristi.
 


Predstavljamo neka od tih pisanja:


Neki je monah upitao velikog učitelja Abbu Nisterija, prijatelja Antuna pustinjaka:
"Šta mi je činiti da steknem najviše dobro?"
Abba odgovori:
"Nije li svejedno šta činiti? Pisma kažu da je Avram bio gostoljubiv i Bog je bio s njim; za Iliju kažu da je voleo samoću i Bog je bio s njim; za Davida da je bio ponizan i Bog je bio s njim.
Stoga, šta god vidiš da ti duša želi u svojoj potrazi za Bogom - to čini, ali uvek pazi da ti srce bude besprekorno."

Izreke staraca
 Abba Antun reče:
Ko god se povukao u osamu kako bi se bavio tihovanjem, izbegao je tri rata: rat slušanja, rat govorenja i rat gledanja.
Tada mu još samo jedan rat preostaje, a to je bitka u vlastitom srcu.

Izreke staraca
 Amma Sara reče:
Kad bih molila Boga da svi ljudi budu zadovoljni sa mnom, pred svakim bih vratima trebala da menjam svoje mišljenje. Stoga ću ga radije moliti da moje srce bude čisto prema svima.

Apophthegmata Patrum

 


Ako želiš ići putem svetih, pronađi radostu u jednostavnom životu; skromno se odevaj i hrani; budi prirodan; ne pravi se važan dok hodaš; govori iz srca...
Abba Filemon
 Pre nego što počneš sa molitvom oprosti svima koji su te povredili. Samo će tada tvoja molitva uzaći u prisutnost Boga. Ako nisi oprostio, tvoja molitva će jednostavno ostati na zemlji.
Afrata Persijski
 stari monahNe moli se za ispunjenje svojih želja, jer one možda i nisu u skladu sa Božjom voljom.
Nego moli kao što si i poučen: "Tvoja volja neka bude."
Za sve se Bogu moli na taj način; da se njegova volja vrši na tebi, jer samo On uvek želi ono što je dobro i korisno za tvoj život, dok ti sam ne tražiš uvek to.

Evagrije Pontski

 


Često sam se znao Bogu moliti za nešto što mi se činilo dobrim za mene.
Nerazumno bih nastavljao da podstičem volju Božju, ne prepuštajući njemu da izabere ono što zna da je za mene najbolje.
Međutim, dobivši ono za šta sam se tako tvrdoglavo molio, često bih požalio što nisam pustio da bude volja Božja, jer stvar bi se obično pokazala potpuno drugačijom od onoga kakvom sam je ja zamišljao.

Evagrije Pontski
 Kada ti se duh u svojoj dubokoj čežnji za Bogom, počne odvajati od svega telesnog, napuštajući sve misli koje svoj izvor imaju u čulnom opažanju, sećanju ili karakteru, istovremeno postajući sve više i više ispunjen osećajem radosti i zahvalnosti, tada znaj da si se približio granicama molitve.

Evagrije Pontski 
Priredio
Milan Bojić


Preuzmite knjigu klikom na ovaj link!

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE