Ples SVETLOSTI


 

 

Sve je igra,
Ples svetlosti,
Ta vibracija što sve prožima i stvara,
I što prožima i nestaje.

Što gradi ovaj svet i što se gubi u istom.
I patnja i bol, i radost i tuga su kao note od raznih frekvencija koje se slatko smenjuju na linijama iste vibracije.

Ceo svet vidimo,
Ceo svet čujemo,
Dodirujemo,
Opažamo.

A sve je samo igra talasa i gusto zbijene energije.
Sve nam deluje tako stvarno, a toliko je nestvarno, ili možda čudesno.  


Autor: Sonja Paljić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE