Jogananda objašnjava ~ Kako razviti svoju PRIVLAČNU SILU?


Trebali biste naučiti da budete privlačni. Svako poseduje privlačnu silu, snagu kojom privlači stvari prema sebi - pravog muža, pravu ženu, pravi posao i tako dalje. Ako vaša privlačna sila nije snažna, privući ćete pogrešne ljude ili stvari. Morate naučiti da razvijete istančani kvalitet privlačne sile kojom možete privući stvari koje želite i koje su dobre za vas.

 

Svako ljudsko biće je medijum kroz koji teče Božja privlačna sila, ali materijalne želje, osveta, mržnja i osećaj manje vrednosti isprepliću se s njom. Ne sprečavajte tu silu. Meditacija je laboratorija u kojoj znate da su Bog i Njegova privlačna sila s vama. Kamo god išli, širite dobrotu. Dopustite da se vaše srce ispuni Bogom, da se vaše oči ispune Bogom.

U nama postoji privlačna sila kojom privlačimo one koji imaju živi odnos s njom. Ljudsko biće ne može privući kamen jer kamen nema odnos s ljudskim bićem. Znamo da magnet ima određeni raspon i snagu. Mali magneti privlače male predmete. Veći magneti privlače veće predmete. Ljudski magnet privlači u skladu sa snagom svoje privlačnosti. Neki ljudi privlače fizičko, neki mentalno, a neki privlače duhovno, zavisno od toga kakva vrsta magneta žele biti.

Mi moramo razviti dve vrste privlačne sile: jednu, kojom ćemo privlačiti Boga, i drugu, kojom ćemo privlačiti svoje materijalne potrebe.

 

Ako se svom svojom privlačnom silom koristimo za privlačenje materijalnog, pre ili kasnije ćemo se razočarati. Istina je da nam je Bog dao telo i da na njega moramo paziti, ali ako najpre razvijemo duhovnu privlačnu silu, ona će nas na pravilan način voditi i prema ostvarenju materijalnih potreba.
 

 

aura

 


Oslobodite telo otrova kako biste mogli imati privlačnu silu.

 

Ako je vaše telo ispunjeno otrovima, uvidećete da je vaša energija u nekoj meri ograničena. Pokušajte da se očistite od tih otrova. Ako ste čisti iznutra, sva se vaša energija može odražavati kroz vaše oči, lice i telo. Morate paziti na svoju ishranu. Sirova hrana proizvodi privlačnu silu. Kokos proizvodi mnogo privlačne sile. Repa, spanać i zelena salata puni su životne energije i daju privlačnu silu.

Prevelike količine mesa uzrokuju gubitak privlačne sile jer se životinjska privlačna sila stapa sa vašom duhovnom privlačnom silom. Meso uzrokuje preveliku usmerenost na fizički plan pa ste tada skloniji da privlačite fizičke prijatelje umesto duhovnih. Meso takođe proizvodi neprirodan seksualni život. Malo mesa neće vam naškoditi, ali ako vam uđe u naviku da ga jedete svakodnevno, uništiće vašu privlačnu silu. Jedite dobre zamene za meso i više orašastih plodova.

Previše belančevina i hrane zasićene skrobom zadržavaju otrove u telu. Obilne količine voća i povrća mogu vam pomoći u razvijanju privlačne sile. Voće ima još veću privlačnu silu od povrća. Prepuno je sunca i životne energije. Prejedanje je loše. Post je vrlo dobar jer vašem želucu daje odmora. Ono što jedete učiniće vaše oči i celo vaše telo privlačnim i osnaženim.
 


Moramo razviti fizičku privlačnu silu kako bismo imali snažno telo koje može slušati naše zapovesti.

 

energetsko poljePunjenje tela energijom razvija snažnu privlačnu silu. Kako biste stekli mentalnu privlačnu silu, morate sve činiti uz duboku koncentraciju. Ljudi koji su ostvarili vrhunac u bilo kojem zanimanju ili bilo kojoj vrsti posla, imaju snažnu privlačnu silu. Onaj koji je rob čulima gubi privlačnu silu. Ko ima kontrolu nad osećajima, razvija privlačnu silu. Razvoj i održavanje staloženog uma bez velikih uzbuđenja put je prema životu snažne privlačne sile. Emocionalna uzbuđenja se moraju pretvoriti u snagu i voditi mudrošću. To donosi snažnu privlačnu silu.

Svako gledanje, slušanje ili podizanje dlanova odašilje magnetsku struju. Ako ste odsutni, nemate privlačnu silu. Sa svakom odaslanom misli, odašiljete i energiju. Razmišljate li o nečem drugom pri obavljanju bilo kojeg posla, energija vam je podeljena. Kad svu svoju pažnju usmerite na ono što radite, razvijate privlačnu silu.

Biti čvrst privlačno je; biti pravedan privlačno je; biti dobar privlačno je.

Moramo paziti s kim se družimo jer stalno razmenjujemo privlačnu silu s drugim ljudima, i to mislima, rukovanjem i gledanjem u oči. Čim se s nekim rukujemo, stvara se magnet. Snažnija osoba predaje svoju vibraciju drugoj osobi. Postajemo poput ljudi s kojima se družimo, ne govorom, nego tihim magnetskim vibracijama koje naša tela odašilju. Kad uđemo u polje njihove privlačne sile, postajemo poput njih. Ako čovek želi postati umetnik, mora se družiti s umetnicima. Ako želi postati dobar preduzetnik, mora se družiti sa uspešnim preduzetnicima. Ako želi postati duhovni div, mora se družiti sa poštovaocima Božjim.

 

Neko može razviti kosmičku privlačnu silu razmišljajući o Bogu i svecima. Neko može privući određenu ličnost duboko se koncentrišući na nju. Radi toga treba misliti o velikim ljudima. Ako svoje misli usmerimo na loše ljude, privlačićemo njihove kvalitete ukoliko nismo snažniji od njih. Ako je naše čitavo srce s nekim, privlačimo sve nedostatke i sve dobre osobine te osobe.
 

 

ljudsko polje

 


Magnet ima pozitivan i negativan pol kojima privlači komadiće gvožđa ili čelika unutar određenog polja. Kad magnet protrljamo o komad nenamagnetisanog gvožđa ili čelika, oni se takođe namagnetišu. Ljudi, takođe, mogu postati namagnetisani bliskim druženjem sa magnetičnim osobama kojima daju svoju duboku pažnju punu poštovanja i ljubavi. Najpre bi trebali odlučiti koju vrstu privlačne sile žele i zatim pronaći ljude koji je poseduju.

 

Na primer, ako doživljavate neuspeh i želite uspeh, družite se i rukujte koliko god možete sa onima koji su ostvarili uspeh u svom poslu, umetnosti ili zanimanju. Rukovanjem se stvaraju dva magneta: gornji, duhovni magnet sa dve glave, i donji, fizički magnet sa dva para stopala kao polovima. Spoj dlanova u rukovanju oblikuje zajedničku neutralnu tačku i krivulju za gornju i donju privlačnu silu.

Šta se događa kada se rukuju duhovni čovek koji ne doživljava uspeh i imućan preduzetnik koji je duhovno slab?
 

Kroz dva para stopala koja čine dva pola jednog magneta, razmenjuju fizičke kvalitete. Kroz dve glave koje čine dva pola drugog magneta razmenjuju mentalne kvalitete. Ako takvi ljudi dođu u bliski mentalni kontakt, osim čestog i pažljivog rukovanja, preduzetnik će postati duhovniji, a duhovni će čovek postati imućniji pomoću gornjeg magneta. Oni takođe razmenjuju i loše kvalitete preko privlačne sile donjeg magneta koji se stvara u njihovim stopalima. I na jednog i na drugog mogu uticati njihovi profesionalni kvaliteti.
 

 

fokus

 


Božanska privlačna sila je sila nad svim silama. Kada naše molitve provale iz našeg srca i Bog napusti Svoj zavet tišine kako bi nam se obratio, stekli smo božansku privlačnu moć. Svoje vreme treba da koristimo kako bismo razvili duhovnu privlačnu silu i privukli Neuništivog. Razvijte moć kojom ćete privući Najvišeg pa ćete onda lako privući i sve manje stvari.


 
Autor: Paramhansa Yogananda (Ostvariti uspešnost)
Izvor:
duhovni-razvoj.blogspot.rs

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE