Sv. Nikolaj Velimirović: Uzmi na sebe brigu za koga drugog


Kad bi me danas upitao neki mlad čovek kako da spase svoju dušu, ja bih mu odgovorio - UZMI NA SEBE BRIGU ZA KOGA DRUGOG.

Svaka ljudska duša koja ne poznaje drugu brigu sem isključivo brigu o sebi je propala, ili je na ivici propasti.

Nema rađanja bez dodira. Ni telesnog ni duhovnog. Ljubav se izražava dodirom. Kako telesnim tako i duhovnim. Onaj ko hoće da svetli ljudima, mora sam svetlost da bude. Znanje često osiromašuje dobrotu, dobrota uvek obogati znanje. Mala znanja dobijaju se učenjem, velika znanja dobijaju se verom i poštenjem.

Zdrava tela mogu biti samo oruđa, zdrave duše su vođe i tvorci. Šta vredi oštar mač onoga ko ne može iz korica da ga izvuče.

 
Izvor: delfi-elena.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE