Imperio INKA – tajna drevne civilizacije


Tokom jedne od ceremonija upitah maestra Miguela da li je ajahuaska najmoćnija biljka na planeti kad može ovako snažno da utiče na ljudsku svest?

- Ne - rekao je maestro.
- Najmoćnija biljka na svetu je koka, koja je svoje tajne krenula da otkriva tokom civilizacije Inka, ali je ubrzo civilizacija nasilno prekinuta i tajne kontrole moći i materije sačuvala je za neka druga vremena, jer civilizacija koja trenutno boravi na planeti nije spremna da ih primi.

- Mislim da nisam razumeo maestro?! - rekoh iz zamračenog ćoška u kojem sam sedeo.

- Alex, znaš da radim sa spiritima biljaka i da sam još kao veoma mlad prošao rigorozne postove u džungli (Pukalpa-Peru) kako bih naučio koja biljka čemu služi. Džungla je prepuna svakolikog rastinja, i svaka, ali baš svaka biljka ima svoju namenu. Neke su otrovne za ljude ali su lekovite za životinje, neke postoje samo zbog svoje lepote, neke zbog mirisa, neke su paraziti, itd, itd. Civilizacije pre nas su naučile mnogo ranije nego naša civilizacija da genetski modifikuju biljke, tako su nam Atlantiđani u ajahuaski ostavili znanja iz duhovne, emocionalne i racionalne inteligencije.

- A koka? Ko je nju ostavio? - upitao sam.

- Još uvek ne mogu da utvrdim (maestro Miguel ponekad radi ajahuasku sam, da bi mogao na miru da istražuje prošlost i budućnost u astralnom svetu) koja od prethodnih civilizacija je ostavila znanje pohranjeno u kokinom listu, ali to je najviše znanje koje jedna biljka može da pruži, a to je totalna kontrola moći i materije!

Tišina se zatim navukla u mračnu prostoriju a ja sam onako laički razmišljao o efektima kokaina kao nus produkta kokinog lista; pa možda zbog ove teorije koks pruža osećaj moći tokom konzumacije, a i ljudi koji su u koka biznisu raspolažu ogromnim novcem koji im omogućava da se bahate u svetu materije... Hm!


Maestro je upalio cigaru, namestio se udobno na svom kutku i nastavi:

- Jel znaš odakle potiče ime Inka, Alex?
- Ne maestro...

adam i eva- Pa od imena Adamovog i Evinog sina Kaina. Samo je igra slova u pitanju. Adam i Eva su najslavniji preživeli stanovnici Atlantide koji su živeli u enklavi u regiji oko Tibeta. Ta enklava na vreme se pripremila za predstojeću propast pošto su spoznali da će zbog nukleranog rata koji se poveo između naučnika i duhovnika u Atlantidi, biti kažnjeni od Pachamame elementom vode. Preživelo je nekoliko kolonija na tadašnjoj ruševini od planete zemlje, jer je prvo nuklearni rat razorio skoro sve, a ono malo što je preostalo potopila je voda. Stanovništvo koje nije imalo adekvatno sklonište i koje je bilo izloženo zračenju nuklearne energije, tokom generacija evolucijski se vratilo na nivo pračoveka i tako su nestala znanja koja su stekli u Atlantidi.
 
Jedan krak enklave u kome su Adam i Eva bili lideri, pod vođstvom Kaina otišao je na određenu teritoriju da podučava posrnulo stanovništvo znanjem koje su ovi imali zabeleženo u genetskom kodu, ali su ga zbog devolucije potpuno izgubili. Posle se zemljana celina rascepila na kontinente i Kainovo pleme je sa kopnom koje je kasnije dobilo ime Južna Amerika, polako otplovilo ka zapadu.


Direktan potomak Kaina, Mankokpak sa svojom ženom Mamaocljo nastanjivao je oblast oko jezera Titikaka. Tu su počeli da uče doktrinu lokalnom stanovništvu, ali su nedugo zatim zbog prijatnijih uslova, preselili u oblast u regiji današnjeg Kuska, koja se zvanično smatra kolevkom imperije Inka.

- Mestro, jesu li ovo sigurni podaci? Smem li ja o ovome govoriti jasno i glasno, ili je bolje da ćutim? -  upitao sam bojažljivo.

- Alex, poznajemo se dovoljno dugo... zar misliš da bih sve ovo izmislio da bih te impresionirao?

Nisam ništa odgovorio, već sam se pod dejstvom ajahuaske pretvorio u uvo.

- Inka civilizacija kao i drugi krakovi (Egipat, Indija) enklave Adama i Eve, propovedali su tehnike na putu ka svetlosti. Mankokap je prvo naložio da se izgrade četiri hrama iz kojih su selektovana deca shodno talentu i afinitetima. Svi klinci (dečaci i devojčice) uzrasta od 14 godina provodili su godinu dana u regrutnom kampu, tako da ga nazovem, Warachiqui, gde su pod budnim okom učitelja i sveštenstva, bili testirani sa četiri elementa: vatra, voda, zemlja, vazduh; zatim su prolazili testove inteligencije, fizičke snage i moralnih vrednosti.

Nakon testova u saglasnosti sa roditeljima, sveštenstvom i samim klincima, donošena je odluka ko će koje zaduženje imati u imperiji. 
 

 

inka svestenici

 

 

Sa petnaest godina muškarci su znali ko će od njih biti poljoprivrednik, kovač, pekar, stočar, lekar, inženjer, itd, a najboljima, najspremnijima ili sudbinski predodređenima, sledovala je obuka za sveštenika-ratnika. Devojčice su takođe selektovane za poljoprivredu, šivenje, opsluživanje hramova, a one najbolje postajale su supruge sveštenika-ratnika.

Prvo odredište sveštenika-ratnika bio je hram u Pisqu, gde su im predočavana znanja o kojima trenutno govorim, i radilo se na buđenju dečaka. Tokom školovanja dečaci su upoznavani sa moćima ajahuaske i oni od njih koji bi uspeli da prime uvide u iluziji materijalnog postojanja, slati su u hram u Oljatambu gde bi se po prvi put sretali sa budućim ženama, koje su u međuvremnu prošle obuku za suprugu sveštenika-ratnika.

 

Devojčice su bile obučavane tehnikama Arcano nuevo (magična ljubav, tantrički sex), i na taj način iskorišćavala se seksualna energija, koja je definitivno najjača u ljudskom telu, u otklanjanju sopstvenih psiholoških defekata, i defekata budućih muževa.

Ovde se ne radi o konkubinama, gejšama, služavkama, već o devojčicama koje su kao i dečaci uz pomoć ajahuaske primale uvide tokom školovanja o ulozi ženske energije u celokupnom postojanju i njenim limitima. 


Arcano nuevo se radio sedam godina sa istim partnerom, i tehnika se sastojala u tome da su i žene i muškarci tokom vođenja magične ljubavi svesno upravljali energijom indukovanoj u telu požudom i strašću, i ta energija korišćena je za pročišćavanje kičmenog stuba, pršljen po pršljen. Kada bi se pročistilo svih 26 pršljenova, (26 stepen na putu do potpune iluminacije) i ženama i muškarcima se otvarao mentalni vid, i jedni i drugi mogli su jasno videti iluziju materijalnog postojanja, i limite muške i ženske energije. Više to nisu bili uvidi, već istinsko znanje. Parovi su potom slati u sve krajeve imperije da podučavaju stanovništvo o novostečenim znanjima.

duhovnost inkaZa ženski princip 26. stepen je krajnja granica, i zato žene civilizacije Inka nikada nisu težile onome što im ne pripada, kao što Majka Zemlja nikad ne teži da postane Sunce.


- Uf, maestro, pa ovo ako budem negde izneo razapeće me feministkinje! - rekoh kroz smeh.

- To nije tvoj problem. Feministkinje su učinile više zla ženskom rodu nego mnogi muški šovinisti i samoproklamovani machosi. Umesto da prelepu žensku energiju usmere u ostvarivanje sebe, kao majke, supruge, duhovnog bića, one ulažu toliko napora da se izjednače sa muškarcima. I evo dokle smo došli! - reče mestro povišenim tonom onako iz ljudskog srca.
 

- Trenutno imamo toliko ogrubelih žena i feminiziranih muškaraca, sve pod okriljem slobode i liberalizma, da se ceo sistem porodice i braka urušio do najnižih granica. Dno dobija svoj novi nivo. Nemoj me pogrešno razumeti, ne govorim da su žene inferiornije od muškaraca, samo ti prenosim zakone Univerzuma.

- Idemo dalje - reče maestro i uvuče dugi dim cigarete u pluća.

- Muškarci koji su se osećali spremnim za dalji duhovni rast, slati su hram na Machu Pichu, gde su ih podučavali preostalim spiritualnim znanjima, i u obrazovanju korišćen je list koke.

- Maestro, to znači da je Machu Pichu već postojao pre Inka? - prekinuh mestra.
 

- Ne, Alex. Građenje Machu Pichua je bio deo školovanja. Sveštenici-ratnici su tokom ceremonija kokinog lista dobijali znanja kako um može da kontroliše materiju, te su na praktičnoj nastavi pretvarali vibraciju kamena u plastelin pa su mogli sa lakoćom da slažu i ređaju kamenje na tako nepristupačnom terenu.


inka statuaHram svetlosti se nalazi na Machu Pichu-u, jer baš na tom mestu izvire ženski princip planete Zemlje, i ta čista materinska energija služila je studentima za pročišćavanje fizičkog, astralnog, suptilnog, mentalnog, duhovnog tela kako bi se uzdigli do 28. stepena iluminacije.

Oni koji bi na Machu Pichu-u uspeli da ukrote ego koji je sad već posedovao enormne moći, slati su u Kusko, u hram Coriquanchu, na završno školovanje a to je rad na razvijanju fotonskog (svetlosnog) tela.

Jedino se kao čista svetlost čovek može sjediniti sa Bogom. Vibracija u blizini Apsoluta je toliko snažna, da ako postoji i mrvica telesne, psihičke, mentalne, duhovne nečistoće, dolazi do potpune razgradnje svih tela i pada se na početni nivo postojanja, a to je forma kamena. Sveštenici-ratnici koji bi uspeli da savladaju sve želje, htenja, i koji su spremni da odbace sva stečena znanja, uzdizali su se do 33. stepena ili potpune iluminacije.

Ovaj proces naziva se istinska alhemija, pretvoriti materiju u svetlo.
Zato se Inke nazivaju deca Sunca.

- Hm, maestro, ali kako je onda došlo do nasilne propasti Inka civilizacije od strane Španaca koji su po ovoj teoriji bili daleko inferiorniji od Inki? - upitah sumnjičavo.

- To više nije bilo u moći Inka. Inke su posedovale znanje da svaka civilizacija ima sedam podcivilizacija, i da podcivilizacije imaju četiri doba postojanja:
 

Zlatno doba je epoha u kojoj sve buja. Dešava se simbioza nauke i duhovnosti, procvat kulture i umetnosti. Potpuno blagostanje.
U Srebrnom dobu nastavlja se bujanje kulture i umetnosti, ali dolazi do odvajanja nauke i duhovnosti. I dalje vlada relativno blagostanje.
U Bakarnom dobu nastupa vezivanje za materijalnu energiju i degradacija kulture i umetnosti. Blagostanje nestaje i dolazi do neinteligentnog eksploatisanja prirode i prvih oblika ropstva
U Bronzanom dobu nastupa degenerizacija kulture i duhovnosti. Dolazi period rasprava i borbi za teritoriju i dešava se potpuni krah civilizacije

imperio inkaKad su Inke shvatile da su osvajači došli po zlato i teritorije, znali su da je kraj njihove civilizacije došao. Španci nisu znali da zlato čuva površinu zemljine kugle od demona i mračnih bića iz sub-svetova, tako su nekontrolisanim iskopavanjem zlatne rude zauvek oslobodili zverove iz sub-svetova! Inka kralj se iz tog razloga predao bez borbe.

- Maestro, ali to znači da ovo ludilo što se trenutno dešava u svetu...
 

- Da, polako se bliži kraj i ove pete civilizacije i rađanje nove, šeste. Ljudi zbog ekstremne identifikacije sa egom misle da se promene dešavaju zbog njih, zbog zagađivanja planete ili svetskog rata koji će iz ega i početi. Ego uvek sebi pridaje na važnosti, čak i kad se radi o propasti. Ali nije tako.

Zemlja ulazi u polje viših (purgatornih) vibracija na putu ka Izvoru Univerzuma. Pomera se i ceo Mlečni put ka centru vasione i trenutno zemljinu kuglu pogađaju suptilne vibracije koje utiču na misli i um. Zato se dešavaju ovolike promene u ljudima. Jedni se okreću duhovnosti, zdravoj hrani, yogi, meditaciji, dok se kod drugih pojavila želja za još više novca, kontrole i moći. Energija koja kulja iz vasione je definitivno pojačana, ali od tebe zavisi u koje svrhe ćeš je iskoristiti.

Trenutno samo ljudi i životinje percipiraju pojačane vibracije, ali za nekoliko godina i materija će početi da se budi. Neki od nas će svedočiti ponovnom pomeranju kontinenata, paljenju vulkana i žestokim klimatskim promenama. Rat će biti minoran problem...

- Ali to znači...

- Da, Alex... ali ti bi trebao već da si se oslobodio straha od smrti. Mislim da ti je ajahuaska pomogla u tome...

- Da, ali moja porodica, rođaci, prijatelji...

- Alex, nemoj molim te. Pa znaš da se sa smrću ništa ne završava. Pusti sudbinu da teče svojim tokom...

 

 

Buenos Aires
9.12.2015.Autor: Aleksandar Bilanović, pisac i life coach
www.latinoffroad.com


   

PROČITAJTE OSTALE TEKSTOVE OVOG AUTORA:


Emocionalna teretana

V.I.P - assana: Savršenstvo aktivne neaktivnosti

Monah u CIVILU

Droge i RAZVOJ SVESTI

Ishrana i svest

Vipassana

Podsvest, Svesnost, Prosvetljenje

PUTOVANJE I RAZVOJ SVESNOSTI

Ceremonije Perua ~ Kambo, Biofotonska, Ajahuaska

 

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE