ISTINITA PRIČA - kambodžanski logor


Jedan od najčvršćih dokaza da je učenje o ljubavi jače od učenja o mržnji, potiče iz kambodžanskog izbegličkog logora. Bio sam u društvu s Mahagošanandom, jednim od retkih preživelih budističkih monaha, kada je on otvorio budistički hram na trgu u ogolelom logoru kojim su upravljali Crveni Kmeri.

Pedeset hiljada kambodžanskih seljaka postadoše preko noći komunisti, sve pod pretnjom smrti. Budući da je zemlja bila uništena, seljaci su pobegli prema granici s Tajlandom, gde su bili smešteni u logore.

U dotičnom logoru, gde je bio Mahagošananda, Crveni Kmeri su zapretili da će ubiti svakoga ko se usudi da uđe u hram. Ali na dan otvaranja, na prašnom trgu se okupilo mnoštvo od preko dvadeset hiljada da bi prisustvovali obredu otvaranja hrama. Ti su ljudi bili tužni ostaci nekadašnjih porodica – ujak sa dve nećake, majka sa samo jednim od svoje troje dece. Škole bejahu spaljene, sela uništena, a u gotovo svakoj porodici neko je bio ubijen ili zaklan. Pitao sam se šta bi Mahagošananda mogao reći tim tako strašno ojađenim ljudima.

Mahagošananda je započeo službu s budističkim pojanjem kakvo je prožimalo kambodžanska sela hiljadama godina. Iako su te reči utihnule tokom osmogodišnjeg rata, iako su hramovi ležali razoreni, reči su još uvek odzvanjale u srcima ljudi na koje se obrušila nesreća i nepravda, kao na retko koji narod na zemlji. Tada Mahagošananda otpoče tumačiti jedno od suštinskih učenja Bude, najpre na paliju, na Budinom maternjem jeziku, a potom na kambodžanskom. Ti su stihovi glasili:„Mržnjom se ne zaustavlja mržnja,

Mržnju jedino isceljuje ljubav.

To je prastari i večiti zakon.“Dok je neprekidno ponavljao ove stihove, polako mu se priključiše na hiljade grla. Pevali su i plakali. Bio je to čudesan trenutak. Crveni Kmeri nisu pucali, nisu čak ni dolazili da rasteraju skup.
 

 

monah kambodza

 


Kako se sve glasnije orilo pevanje, postade jasno da su srca ovih stradalnika čeznula za tim da oproste neprijateljima. Bila su kao suva pustinja, željna kiše. I postade jasno da su prisustvo hrabrog i nadahnutog sveštenika, i istina o kojoj se pevalo, bili u tom času jači od njihove nevolje.


 (Iz svedočenja jednog od preživelih, prevela Vesna Krmpotić)

VRLINE ljubavi: prvi od pet zbornika posvećenih ljudskim vrednostima

Sačinila: Vesna Krmpotić
Preuzeto sa:
Love Lazarev facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE