AFIRMACIJE po Joganandi ~ Unutrašnja BOŽANSKA MOĆ


Osobe čija je materijalna svest snažna, odnosno, one naviknute da misle o „sebi“ kao o fizičkom telu, treba postupno voditi ka oslobađanju od zavisnosti od lekova i drugih spoljašnjih pomoći i učiti ih da se sve više  oslanjaju na unutrašnju Božansku Moć.

U ovome može pomoći tehnika afirmacije ukoliko je pravilno izvodimo:
 TEHNIKA AFIRMACIJE: Preliminarna pravila


1. Sedite okrenuti ka severu ili istoku. Poželjna je prava stolica bez rukohvata preko koje je stavljeno vuneno ćebe. Ovaj materijal služi kao izolacija od magnetnih zračenja Zemlje koja teže da vežu um za materijalne percepcije.

2. Zatvorite oči i koncentrišite se na medulu oblongatu (produženu moždinu na zadnjoj strani vrata), osim ako drugačije nije rečeno. Kičma je uspravna, brada stoji ravno, a stomak je uvučen. Duboko udahnite i izdahnite tri puta.

3. Opustite telo i nemojte se pokretati. Ispraznite um od svih nemirnih misli i povucite njegovu pažnju sa fizičkih senzacija, toplog i hladnog, zvukova itd.

4. Nemojte da mislite na posebnu vrstu izlečenja koja vam je potrebna.

5. Odbacite anksioznost, nepoverenje i brigu. Doživite smireno i sa poverenjem, da Božanski Zakon radi i da je svemoćan. Nemojte sebi dozvoliti sumnju i nepoverenje. Vera i koncentracija omogućuju da zakon radi neometano. Zadržite misao da su sva fizička stanja promenljiva i izlečiva i da je ideja hronične bolesti iluzija.

 

 

ideje u akcije

 Vreme: Afirmacije treba raditi ujutro, odmah nakon buđenja, ili uveče, za vreme perioda pospanosti neposredno pre spavanja. Grupni rad je moguće održavati u bilo kojem pogodnom trenutku.

Mesto: Što je moguće mirnija okolina. Ako se grupni rad treba održavati na bučnom mestu, ignorišite zvukove i pažljivo se posvetite vašoj praksi.

Postupak:
 Uvek oslobodite um od briga i uznemirenosti pre nego što počnete raditi afirmacije. Izaberite afirmaciju koja vam odgovara i izgovarajte je na glas celu, zatim je izgovarajte tiho, pa još tiše dok glas ne postane šapat. Zatim, postepeno počnite raditi afirmaciju samo mentalno, bez pokretanja jezika ili usana sve dok ne osetite da ste postigli duboku, nesalomljivu koncentraciju - ne nesvesnost, već dubok kontinuitet neuznemirenog mišljenja.

 

Ako nastavite da radite afirmaciju i odete još dublje, osetićete povećanje radosti i mira. Za vreme duboke koncentracije, vaša afirmacija će se stopiti sa nesvesnom strujom, da bi se kasnije vratila ojačana, sa snagom da utiče na vaš svesni um kroz zakon navike.

afirmacijaVremenom ćete doživljavati sve veći mir, vaša afirmacija će ići dublje, u carstvo nadsvesnog, kako bi se kasnije vratila puna neograničene moći da utiče na vaš svesni um, kao i da ispuni vaše želje. Nema sumnje da ćete prisustvovati čudu ove naučne vere. Prilikom grupnog rada sa afirmacijama za lečenje psihičkih i mentalnih bolesti u sebi i drugima, grupa treba da vodi računa da radi afirmacije istim tonom, istom mentalnom snagom, istom koncentracijom i istim osećanjem vere i mira.

Slabiji umovi umanjuju ujedinjenu snagu rođenu iz afirmacija i mogu čak skrenuti ovu poplavu snage sa svog nadsvesnog odredišta. Stoga, osoba ne bi trebalo činiti telesne pokrete ili da bude mentalno odsutna. Koncentracija svih članova grupe je neophodna za uspeh.

U grupnom radu sa afirmacijama vođa grupe treba da čita afirmacije u ritmu, zatim slušaoci treba da ponavljaju iste reči istim ritmom i istom intonacijom.

 

 

 Autor: Paramhansa Yogananda

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE