Mudrost doktora Antona Krajcara


Čovek je svetlosno biće bele boje i duginih boja, ali sa svojim umom je crn da crnji ne može biti. Na žalost, vidim često one koji Vam hoće dati svetlost, a crnji su od Vas. Kako može tama doneti svetlost? Um je obrnuto proporcionalan rastu i životu. Da se ne bi susreli sa sobom, izmišljaćemo milione krivaca izvan nas. Izmišljaćemo bekstva za koja niste uopšte svesni da su bekstva.

Ako to sami činite, šteta je vaša, individualna, uopšte nije velika. Ali, ako takvi pribegnete spašavanju drugih, a ti drugi Vam poveruju, oboje ste u prevari, crninom se krcate dalje oboje. Ako je to jako velika populacija koja počinje  umno stvarati neko lažno zadovoljstvo, a um je za to sposoban, jeste li svesni šta činite kada se sve to potencira?


Put i krivi putevi uma

Šta je istina? To su u celosti uravnotežene energije, tada je bela energija nevidljiva svetlost, prazan lonac koji nema osetilnog ni osećajnog, ni onog ko prosuđuje, nema ni onog ko bi mogao reći da je ništavilo. Istina jednostavo jeste. Samo Vam mogu sledeće reći, do istine se stiže kroz čišćenje i spoznaju, a ne kroz učenja i znanja. Do istine se dolazi gubljenjem sebe, a ne stvaranjem sebe, niti učenjima o drugima. Do istine se dođe kad su sve energije čiste. Istina se ne traži, niti se može naći. Vi treba da budete pripremljeni i spremni da ona potraži i nađe vas.


Zar Vi tražite Sunce usred podneva ili Sunce potraži vas? Najveće činjenice dolaze same, one se ne mogu tražiti, već se treba pripremiti da one potraže vas.


Život je svetlost duginih boja

Prosvetljeni ljudi deluju kao generatori koji pokreću druge, pokreću potencijale koji mogu primiti, kao elektromotori. Generatori daju energiju, motori primaju i pokreću dalje procese. Uvek se govori kako nešto pokreće motor-elektromotor, u stvarnosti pokreće ga generator, a generator pokreće neka druga sila. U stvari pokret je Svemir koji se regeneriše kroz alate u usmerene pokrete. U stvarnosti sve je povezano u neku celinu kako bi se dogodilo delovanje. Pokretač je Svemir kojeg prosvetljeni povezuju i usmeravaju.
 

 

dugine boje

 


Čovečanstvo je mnoge prirodne kosmičke pokrete pretočilo u ljudske suprotnosti. Prosvetljeni znaju šta svojim postojanjem čine, njima nisu potrebne reklame. Oni znaju da određenih procesa koje pokreću neke potencijalne individue, ne bi ni bilo bez njih. Ti potencijali su po celom svetu. Za prosvetljene ne postoje granice niti nacije, postoje životi i svesti jednakih vrednosti koji su i onako korisni za opšte dobro na ovoj Zemlji.


Čišćenje emocija je čišćenje bolesti

Kad nema uma koji se hrani oslobođenim prirodnim energijama, proces se kreće ka nepoznatom. Ako sebi dozvolimo nepoznato, ulazi se u nespoznato koje će biti otkriveno. Taj revolucionarni pomak ka pretvaranju nesvesnog potisnutog uma i nesvesne materije u svest je aktivan proces koji se jedino može aktivirati putem inteligencije.

 

Kada se taj proces inicira nije više izvesno koje će emocije na stubu srama biti izvešane, koje misli, količina bola i količina patnji. Sve to treba provariti, odnosno iskopati i kroz život-ljubav raspršiti. Jedino je to put koji vodi u rast. To je put viđenja strahova, bola i patnji što su bili zakopani i koji su pokrivali ono drugo što je zatrpano, blago-svest-znanje.


 Priredili: Marina i Miloš Ostojić
Autor: dr Anton Krajcar
 

Knjige dr Krajcara možete kupiti u knjižarama Delfi, sve novosti i obaveštenja možete pratiti na oficijelnoj Fejsbuk stranici.


anton krajcarAnton Krajcar po struci je lekar. Specijalizirao je opštu medicinu i stručno usavršio analitički orijentisanu psihoterapiju, kardiologiju, neurologiju i urgentnu medicinu. Nakon obavljanja dužnosti na mestu načelnika Buzetskog doma zdravlja, otvara privatnu ordinaciju gde se posebno bavi psihoterapijom.


Dr Krajcar je sada u penziji i živi sa porodicom u Buzetu, uči od svega i svakoga, kako voli reći, čak i od mrtvog kamena, a pre svega istražujući sebe kroz sebe
.

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE