MEDITACIJA ~ sve njene TAJNE


Meditacija je drevna praksa koja postoji isto onoliko koliko postoji i samo ljudsko biće, a praktikovale su je sve kulture, religije i filozofije, nalazeći u njoj i njenim mnogobrojnim oblicima i metodama stanja svesti koja su različita od normalnog stanja pozornosti. Ciljevi i motivi takve potrage bili su uvek drugačiji, a skoro uvek su imali za svrhu širenje spektra percepcije, a samim tim prepoznavanje stvarnosti.

Ta stvarnost se ogleda u tome da čovek, kao svesno telo planete Zemlje, poseduje svest.
U meditaciji koristimo energiju svesti, univerzalnu energiju koja proizilazi iz Kreacije, a čiji je prenosnik čovek; kroz tu energiju mi pre-poznajemo ono što jesmo, kao pojedinačni mikrokosmosi koji pripadaju Univerzalnom poretku.

Meditirati znači slušati, ćutati i posmatrati; to nas otvara ka prepoznavanju naših različitih tela, njihove međusobne akcije i odnosa, i sve to u sadašnjem vremenu.

Što više prepoznajemo i poznajemo sebe, otvoreniji smo za Sveukupnost, jer esencija koja živi u ljudskom biću je upravo ta koja ga otvara ka univerzalnoj i večnoj pripadnosti, koja predstavlja povratak kući, koji su religiozni ljudi i mistici, kako muškarci, tako i žene, u potrazi za razvojem pokrenuli i pokreću kontinuirano u Vremenu, penjući se vertikalnim vremenom koje nas otvara ka suptilnim planovima.

U meditaciji otkrivamo poreklo mnogih patnji i nerazumevanja na koje smo se navikli, gledajući okove koji smo stvorili oko našeg izražavanja života
, negirajući slobodu da budemo i izrazimo ono što zaista jesmo, zbog delovanja našeg neumornog mentala i njegovog vlasnika ega, gospodara zamka koji smo izgradili sa našim Ja.
 

 

meditiranje

 


Da bismo osvojili i oslobodili taj zamak potrebno je utišati esenciju Ega, misli, uverenja i mentalne strukture koje podupiru takvu konstrukciju duboko u našem umu.

Zbog toga meditacija znači isprazniti se da bi se izrazilo, dići se da bi se sišlo i ućutati se da bi se slušalo.

Dobrobiti meditacije na fiziološkom nivou su istraživane od strane nauke, koja je konstatovala njene efekte na moždanom nivou, u smislu pojačavanja Teta moždanih talasa, koji se u normalnim uslovima javljaju samo pre utanjanja u san; zatim podizanja nivoa Gaba neurotransmitora, što dovodi do manje podložnosti na spoljašnje stimulanse, što rezultira povećanom koncentracijom.

 

Takođe, stimuliše se hipotalamus, smanjuje srčana i disajna frekvencija, kao i krvni pritisak, povećava lučenje serotonina, neurotransmitora čija se smanjena vrednost povezuje sa depresijom.

  

Takođe, preko limbičkog sistema povećava se emocionalna receptivnost i vizualizacija slika, uz stimulisanje lučenja endorfina, hormona koji proizvodi naš organizam, a koji umanjuje strah i dovodi do osećaja sreće i euforije, i sve to putem svesnog i slobodnog delovanja Ljudskog bića.

Za čoveka meditacija je još jedan od puteva kojim se ide u potrazi za slobodom i transcendencijom, uz intuiciju da smo mnogo više od onoga što nam naša čula govore preko mozga, kako bismo otkrili da je neophodno da se pokrenemo, i krenemo na putovanje bez povratka, ne očekujući ništa, prazneći se od svih božanskih i ljudskih pojmova koji nas odvraćaju od čistog iskustva Stvarnosti.

 Autor: Francisco Lobato
Izvor:
eglantina.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE