Šaktipat, KUNDALINI JOGA i buđenje KUNDALINIZa vreme šaktipata događaju se dve stvari.
 
1) Jogi prenosi nešto svoje energije na primaoca i udružena energija aspiranta i jogija može biti dovoljna za buđenje Kundalini.

2) Aspirantova Kundalini rezonuje sa jogijevom i počinje da vibrira na višoj frekvenciji (da tako kažem) jogijeve šakti.

 


krishna saktipatKada se o energiji Kundalini govori kao o uspavanoj ili probuđenoj, razume se da je to metafora, ali sasvim umesna. Kada se probudi, Kundalini počinje da se ponaša potpuno drugačije nego dok je bila uspavana. Kundalini počinje da uklanja vaše utvrđenosti u nižim stanjima svesti i to je nalik procesu buđenja, zbog čega kažemo da je Kundalini probuđena, dok ste zapravo vi ti koji se bude.

Postoje brojni načini davanja šaktipata. Obično se daje u nekoj kombinaciji, ali volja, misao, pogled, dodir ili glas mogu i sami to da postignu. Kada meditirate u društvu jogija koji može da vam da šaktipat, on to može da učini samom svojom voljom, tako da uopšte nećete znati zašto vam se meditacija rasprsnula u blaženstvo, ukoliko jogi ne reši da vam kaže šta se dogodilo.


Kundalini krije

Posle šaktipata, usled toga što Kundalini pročišćava čovekovo ustrojstvo, može doći do spontanih pokreta, mentalnih slika, osećanja itd. Oni se zovu krije i potpuno su u redu. Čovek ih obično pušta da se događaju, sem ukoliko, na primer, ne bi privukle neželjenu pažnju na javnom mestu. U tom slučaju čovek može jednostavno da zanemari taj poriv ili da izađe iz meditativnog stanja koje je proizvelo kriju.


Šta je šaktipat?

Moćan jogi budi aspirantovu Kundalini bivajući kanal milosti Božanske Majke - Šakti. Taj proces, poznat kao Šaktipat, aktivira skrivenu Kundalini i nalik je paljenju sveće drugom svećom koja je već zapaljena i gori. Na sanskritu, Šakti znači snaga ili energija, a pat znači prenos, prenošenje. Prema tome, Šaktipat je prenošenje energije.
 


Moćan jogi može da prenese energiju na aspiranta i probudi Kundalini. To se postiže na jedan od četiri načina: dodirom, pogledom, zvukom ili mišlju. Jogi može da dodirne sledbenika i prenese mu energiju putem fizičkog kontakta, ili se upilji u njega i iz jogijevih očiju poteče energija. Jogi može da izgovori reči koje nose energiju ili, još istančanije, energija može da se prenese direktno jogijevom mišlju ili voljom. Proces Šaktipata mogu da obave samo oni jogiji koji su stekli potpunu kontrolu nad životnom silom, koja se na sanskritu zove prana.

 

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 

 
Neki ljudi možda gaje strahove u vezi rada sa Kundalini, ali upražnjavanje Shaktipat Siddha Yoge je krajnje bezbedno pod vođstvom realizovanog Učitelja.
 

 

cakre

 Šta se dešava kada se Kundalini probudi putem šaktipata?

Kada se Kundalini probudi putem šaktipata, učenik može da ima razna iskustva: da vidi bljeskove svetlosti ili boje, da čuje unutarnje zvukove zvonjave zvona ili zujanja pčela, da oseti spontana podrhtavanja ili pokrete tela, kao i veći mentalni spokoj, da ih navedemo nekoliko. Različite jedinke imaće različita iskustva – ne postoji utvrđeni obrazac koji može da se primeni na svakoga. Kada se Kundalini probudi, ta činjenica se prepoznaje po učenikovim vlastitim iskustvima. Ukoliko učenik u toj fazi istraje u duhovnim praksama kao što je meditacija, onda će se Kundalini kretati naviše iz baze kičmenog stuba, gde je pre toga ležala u snu.

Tokom Njenog putovanja naviše kroz kičmeni stub, Ona prodire kroz sve čakre redom i na kraju stiže do Sahasrare. Kada se to desi, učenik postiže stanje Transcendentalne svesti zvano Samadi, shvata svoj pravi identitet i usled toga biva oslobođen.


Hoće li se Kundalini ponovo uspavati?

Jednom kada se probudi putem Šaktipat inicijacije, Kundalini se više ne uspavljuje, izuzev u nekim vrlo posebnim okolnostima. Kundalini će uvek nastojati da prodire naviše. Trudiće se da zadrži aspiranta na duhovnom putu tako što će mu pružati potrebnu podršku i zaštitu.


 Autor: Jan Esmann ~ Pročitajte priču o putu ka Samorealizaciji Jana Esmana

Prevod: Aleksandar Đusić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE