Devet nivoa ŠAKTIPATA ~ Šta su efekti jedne od najsvetijih duhovnih INICIJACIJA?


Abinavagupta u Tantrasari opisuje devet nivoa šaktipata. Molim vas da shvatite da je, nezavisno od toga da li guru može da ih pruži, od suštinske važnosti da li učenik može da ih primi. Obično učenici mogu da prime samo niže stupnjeve šaktipata, na učiteljevu veliku žalost.


1. Učenik dobija najviši šaktipat i biva toliko uronjen u jedinstvo sa Šivom (Čistim Bićem) da bez odlaganja napušta telo i telo umire. Očito, to je izuzetno retko, a iz razumljivih razloga nemamo svedočanstva o tome.

2. Primalac smesta postaje đivan mukta (oslobođen za života) i telo mu ne umire, te on ulazi u sahađa samadi. On jednostavno zna istinu i više mu ne treba učitelj ni sveti spisi da mu pomognu u njegovom ostvarenju. On je potpuno ostvaren, realizovan. Prevazišao je sve sadane i postao potpuno rascvetani sida (besprekorni) učitelj. Takav primalac (sada učitelj) nije obavezan da se pridržava bilo kakvih uobičajenih načina ponašanja ni propisanih uzdržavanja i pročišćavanja. On je usavršeno biće (sida). Potpuno je slobodan.

Zavedeni tantrici pogrešno shvataju ovo učenje i umišljaju da pripadaju toj visokoj klasi jogija; stoga oni poučavaju da je sve dozvoljeno i uobražavaju da je sve što rade kada se odaju telesnim uživanjima duboko duhovno zato što oni to nazivaju Tantrom. To je krajnje pogrešno.

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 

kundaliniOni koji su na tom nivou realizacije putem milosti često odlučuju da se pridržavaju i onoga što je dozvoljeno i onoga što je zabranjeno, želeći da time daju primer. Ili se pak odaju svetovnoj telesnosti da bi se sa svojim učenicima našli na nivou na kojem se oni nalaze. Međutim, takva učenja NIPOŠTO ne nagoveštavaju da onaj koji sebe naziva tantrikom ima slobodu da se upusti u jednočasovno seksualno zadovoljavanje ili pušenje hašiša (i tome slično) u ime duhovnosti.

3. Primalac će u ovom životu postati đivan mukta i ući u sahađa samadi.

4. Primalac će u ovom životu postati đivan mukta, ali neće postići sahađa samadi.

5. Primalac će u sledećem životu postati đivan mukta i postići će sahađa samadi.


I tako dalje, u sve manjim stupnjevima realizacije, u sve dužim vremenskim periodima. Najniži nivo šaktipata pruža samo nekakvo lepo raspoloženje koje se ubrzo gubi.
 


 Autor: Jan Esmann
~ Pročitajte priču o putu ka Samorealizaciji Jana Esmana
Prevod:
Aleksandar Đusić


 

 

POVEZANI TEKSTOVI

 

Moj put ka PROSVETLJENJU ~ Jan Esmann

Energija kundalini, kundalini krija i šaktipat

Šaktipat, Kundalini joga i buđenje Kundalini

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE