Energija kundalini, KUNDALINI KRIJA i ŠAKTIPAT


Kundalini je blaženstvo ljubavi. Bez kundalini, u vašem životu neće biti blaženstva ljubavi. Naprosto je tako. Može biti mnogo ljubavi i blaženstva u svakidašnjem smislu, ali božansko blaženstvo ljubavi nikada nećete osetiti dok energija kundalini ne dopre do mozga.

U svakom ljudskom biću postoji božanska energija koja se zove energija kundalini ili, skraćeno, kundalini. Ona se nalazi umotana u korenskoj čakri neposredno iznad perineuma. Energija kundalini ima tri stanja:

~ uobičajeno uspavano stanje,

~ pobuđeno stanje,

~ izuzetno probuđeno stanje.

 

Kad je ta energija uspavana, čovekovo duhovno razumevanje je ograničeno i sve se opaža i tumači u skladu sa svetovnom i sebičnom perspektivom. Kada je pobuđena, kao što biva pomoću kundalini joge, energija kundalini dovodi do iznenadnog i prolaznog stanja duhovnog uvida i duhovne energije, ali ono nije postojano. Samo probuđena energija kundalini pruža postojane preobražaje svesti.

Kundalini je energija (Šakti) Jastva u ograničenom vidu. Kako se probuđena kundalini odmotava i razvija, ograničenja otpadaju i nastaju duhovni uvid i sloboda.
 


kicmaSamospoznaja i energija kundalini

Kada govorimo o kundalini, nepoznavanje Jastva je uslovljeno zaglavljenošću te energije u najnižoj čakri, odmah iznad perineuma ili međice. Međutim, do Samospoznaje verovatno možete stići i bez buđenja kundalini; to stanje je bitisanje ništavila ili Čisto (Sušto) Bivanje, i u njemu nema blaženstva ljubavi, a obično se opisuje kao bivanje praznim, bez ikakvog svojstva.

Moglo bi da se pretpostavi da se do Samospoznaje brže stiže bez Šakti, ali nije tako; naprotiv, brži put je predati se i Čistom Bivanju i Šakti, a prosvetljenje koje se tada postiže biće drukčije vrste nego ako se zanemaruje Šakti.
 


Buđenje kundalini

Energija kundalini treba da se podiže unutar kičme i to je njena prirodna putanja. Dok se ona kreće naviše, iskrsavaju razna iskustva i stanja. Kundalini najčešće izbija samo svojim malim delom, recimo samo par procenata u datom trenutku, ali katkada čitava energija napušta najnižu čakru i ulazi u kičmu. Kada se to dogodi, osećaj je tačno takav kao da je zmija prodrla u kičmeni stub kroz prolaz između najnižeg leđnog pršljena i krsne kosti.

 

Ona ne ulazi iz krsne kosti, nego od napred. To znači da uspavana kundalini nije smeštena u kičmi ili krsnoj kosti, nego neposredno iznad perineuma. Ta „zmija“ je otprilike duplo tanja od vašeg malog prsta, a dugačka je oko 12 cm. Kada počne da se kreće, iskusićete stanje blaženstva koje je toliko snažno da sa njim ništa ne može da se uporedi; to je kao da vodite ljubav sa Bogom.

 
Za vreme buđenja kundalini, energija može delimično ili u potpunosti da se podigne iz najniže čakre i postane vrlo aktivna u telu, ali ukoliko ne stigne do srčane čakre, to neće doneti naročitu duhovnu korist. Čak, ako ne shvatite i ne poštujete ono što se dešava, to može da se ispostavi kao zastrašujuće iskustvo. A zapravo nemate čega da se plašite pošto će se energija kundalini sama spustiti i otpočinuti posle kraćeg vremena ako je ostavite na miru.

Kada energija dopre do srčane čakre, doživećete božansku ljubav, ali to još uvek nije krajnje blaženstvo ljubavi. U stvari, pravo blaženstvo ljubavi će nastupiti tek kada energija kundalini prodre u mozak i kada se Šakti spoji sa Čistim Bivanjem ( Šivom ). Ako se energija kundalini potpuno ili delimično podigne do grlene čakre ili iznad nje, počećete da doživljavate blaženi samadi.

 

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 

 
Stanja transa u odnosu na samadi

Ako se kundalini podigne i zaokupi uklanjanjem neke blokade, mogu da nastanu stanja transa, ali njih ne treba brkati sa samadijem. U samadiju postoji jedinstvo sa Čistim Bivanjem, sa ili bez blaženstva ljubavi. Trans se odlikuje nesvesnošću ili obamrlošću. Blaženstvo ljubavi je Čisto Bivanje, između to dvoje nema nikakve razlike. Za vreme meditacije u početku može da se dogodi nesvesni samadi (niži nirvikalpa samadi), a prepoznaćete ga po blaženstvu koje vas ispunjava kada otvorite oči i po tome što ne znate koliko vremena je prošlo; sem toga, glava će vam vibrirati od blažene energije.

 

yogi sunce

 

 

Kundalini i Čisto Bivanje

Neki poriču povezanost kundalini i blaženstva ljubavi sa Čistim Bivanjem i Samospoznajom, jer smatraju da je energija kundalini vrsta relativne sile i da je blaženstvo ljubavi vrsta emocije. No, kundalini je Čista Šakti, a Šakti je Jedno sa Čistim Bivanjem. Čisto Bivanje i Šakti nisu dve strane istog novčića, oni su jedno te isto. Moguće je postići Samospoznaju i znati samo za Čisto Bivanje bez Šakti. Međutim, takvo ostvarenje će se pre ili kasnije promeniti da bi obuhvatilo i Šakti, a kad se to desi, osoba će se stopiti sa blaženstvom ljubavi. Šakti je blaženstvo ljubavi. Ne radi se o tome da je blaženstvo ljubavi pokazatelj ili simptom Šakti, nego su Šakti i blaženstvo ljubavi Jedno.

Prema tome, potpuno prosvetljenje, a ne samo osvešćenje Jastva kao Čistog Bivanja, je Jedinstvo Čistog Bivanja, Šakti i blaženstva ljubavi.

Stoga, mada je Samospoznaja zajednički činilac, postoje tipovi prosvetljenja:

~ bazični tip je Čisto-Bivanje-Ništavilo bez Šakti i blaženstva ljubavi,

~ napredniji tip je Čisto Bivanje-Šakti-blaženstvo ljubavi.


kobra kundaliniPrvi tip nema direktnog uticaja na druge ljude, jer je to prosvetljenje potpuno unutar prosvetljenog pojedinca, dok drugi tip dolazi sa darom sposobnosti da se i drugi ljudi uvuku u Samospoznaju i da im se probudi kundalini kako bi uskoro i oni postigli ono najviše.

Taj dar je poznat kao šaktipat.
 


Kako postupati sa kundalini

Zauzmite udoban sedeći položaj prave kičme. Neko vreme pratite svoj dah. Zatim pri udahu zamislite kako podižete energiju duž cele kičme do temena glave. Dok to radite možete da izgovarate reči „Šakti“ ili „Soo“. Dok izdišete možete da zamislite kako se energije širi iz mozga na sve strane. Dok to radite možete da izgovarate reči „Om“ ili „Hamm“.

Neka bude ili „šakti-om“ ili „soo-hamm“. I to je sve što treba da uradite!

To će raščistiti prolaz za kundalini, tako da neće nailaziti na veći otpor dok se bude penjala. Najbolji način za aktiviranje kundalini je putem šaktipat inicijacije.

 Autor: Jan Esman
~ Pročitajte priču o putu ka Samorealizaciji Jana Esmana
Prevod:
Aleksandar Đusić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE