Sokrat i hiromant ~ poučna priča


Jednom je Sokrat sa mnoštvom svojih poštovalaca pošao jednom čoveku koji je gledao u dlan.
 

Ovaj je pogledao Sokratov dlan i rekao: “Ti si veoma loša osoba, ružna i opterećena ozbiljnim problemima. Tvoj život je do kraja iskvaren.”

Sokratovi poštovaoci su bili zaprepašćeni. Hteli su da istuku hiromanta. Kako se drznuo da kaže takve stvari o Sokratu koji je bio istinski pobožan čovek, svetac!


Ali, Sokrat je kazao: “Sačekajte. Prvo ga pitajte da li nam je sve rekao.”

Onda je hiromant nastavio: “Ne, nisam rekao sve, imam da kažem još nešto. Ovaj čovek, bez sumnje, poseduje sve ove nebožanske osobine, ali ne ispoljava nijednu od njih. One su sve pod njegovom kontrolom!
 Autor:  Šri Činmoj, iz knjige “Božanski heroj”
Preuzeto sa:
spiritualni-centar.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE